Uzi ko bishoboka gukira ibikomere by’umutima?

Kwamamaza

agakiza

Uzi ko bishoboka gukira ibikomere by’umutima?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-03-19 08:26:10


Uzi ko bishoboka gukira ibikomere by’umutima?

Mubuzima tubayeho kuri iyi si, hari igihe tugerwaho n’ibitubabaza, biturutse ku nshuti zacu, imiryango yacu, ku baturanyi, ku bo dukorana cyangwa no kubandi tutatekerezaga ko batugirira nabi.Nubwo bose baba ari abantu bacu babugufi, ntibitangaje kuba batubabaza kuko umuntu ni umuntu! Umuntu yakugambanira akagutenguha, ariko Yesu ntiyadutererana, ntiyadusiga ni yo mpamvu atwomora imvune zo mu mutima.

Mubuzima hariho ibidukomeretsa ariko Imana Ibasha kutwomora no kudukiza Hari ibintu byinshi kandi bikomeye bya komerekeje umutima wawe, birawuremerera cyane kuburyo no kubitekereza gusa bikubera umutwaro, amarira agahora atemba mu maso yawe, ndetse ukifuza no kuba utabitekereza kuko birushaho kugushengura umutima.

Umuhanuzi Yeremiya yaravuze ati “Iyo ntekereje umubabaro wanjye, amakuba yanjye n`ibyanshaririye byose ubugingo bwanjye buriheba”.

Iri jambo riratwerekako igihe cyose wibutse ibyakubabaje bikongera kugukomeretsa,igikomere cyawe cy’umutima kiba kitari cyakira…..

Ngufitiye amakuru meza; Imana Irashaka kugukiza

Imana Irashaka kugukiza ibikomere byose watewe n’ubuzima bugoye wanyuzemo, kugira ngo we gukomeza kubaho mu byahise ahubwo ngo unezezwe n’igihe cyawe urimo ndetse unabone uko wubaka ejo hawe hazaza.

Reka dusangire iri jambo ryo muri Zaburi 147:3 rivugango “Akiza abafite imitima imenetse, Apfuka inguma z’imibabaro yabo”.

Muvandimwe, reka kurira, ishakemo imbaraga wemerere Imana Igukize, kuko yifuza kuguhoza amarira no kukuramiza amaboko yayo y`impuhwe.

Ni iki gisabwa ngo ukire vuba ibikomere by’umutima?

Kugira ngo gukira k’umutima kwihute, urasabwa gutera intambwe zikurikira:

1. Uragirwa inama yo kwemera nokwakira ko ibyakubayeho byakubabaje ndetse
bikaba byaranagukomerekeje. Wibihunga ngo ugerageze kubyiyibagiza nkaho bitakubayeho nubwo nabyo atari umwitozo ukoroheye, doreko no kubitekerezaho gusa bikubera undi mubabaro.

2. Ukwiriye kwishakamo imbaraga zo kubabarira umuntu cyangwa abantu bagukomerekeje.

3. Gerageza usenge, uririre Imana nk’umubyeyi wacu twese na yo ikiranukira kutugirira neza izaza ibohore umutima wawe kandi iguhe gukira no gukomera by’iteka.

Muri macye hari ibyiringiro bikomeye ko umutima ukomeretse wakongera kuba muzima iyo uweguriye Yesu kuko niwe muganga wo kwizerwa uvura ibikomere byo mu mitima.

Source: amarebe.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?