Uwizeye ntazakorwa n’isoni-Pst Desire Habyarimana

Kwamamaza

agakiza

Uwizeye ntazakorwa n’isoni-Pst Desire Habyarimana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-10-07 08:16:12


Uwizeye ntazakorwa n’isoni-Pst Desire Habyarimana

Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby’ukuri. Abaheburayo 11:1

Kwizera ni ukumenya (Ko guhishurirwa), bikwiye kuba ihishurirwa tugendana. Bikakuzura mu matwi yawe no mu bitekerezo. Birakomeye kwizera ibyo utareba, birakomeye kwizera ibintu utazi inzira bizanyuramo, birakomeye kwizera ibintu bidakwirwa no mu mutwe wawe, ariko nagira ngo nkubwire ko uwizeye atazigera akorwa n’isoni.

Ese ubundi ni ibiki twizeye?

Ubundi mu mibare isanzwe tuzi ko rimwe guteranyaho rimwe ari kabiri. Ariko mu kwizera hari igihe rimwe gukuramo rimwe biba ari kabiri. Urugero: Ubwoba uteranyije no kwizera bihwanye na zero. Kwizera uteranyije na diporome yawe ihambaye ushobora kubura akazi! Kwizera iyo uteranyije n’abandi bazabigufashamo hari igihe bidatanga igisubizo. Kwizera uteranyije n’ubwenge bwinshi, ugateranya n’umuryango uvukamo, hari igihe bidatanga igisubizo gishimishije. Ntabwo uzi bagerageje ibyo mvuze, ariko bumiwe batageze ku byo bagombaga kugeraho kubera ko abo ngabo biringiye babatengushye?

Ntabwo muzi ko Bibiliya ivuga ngo” Abantu biringiye abandi bantu bashobora kugira umuvumo?’ Ntabwo uzi ko na none Bibiliya ivuga ngo’ Guhungira ku Witeka bigira umumaro kuruta kuguhungira ku bakomeye?’ Nyamara kwizera, ukuyemo ubwoba, ugakuramo gushidikanya, ugakuramo, ugakuramo, kwizera kugasigara kuri konyine kurakora! Abantu benshi birabagora kwizera, cyane iyo bizera ibyo batareba kubera ko iyo umuntu umubwiye ngo wenda ihangane twahinze umurima uzera urye, yapfa kubyumva. Ariko noneho kwizera ko ahantu hatari ikintu na kimwe ko hazava ibyo kurya birakomeye!

Elisa rimwe bigeze kumuzanira ikibazo cyari gikomeye, umwami yaraje aramubwira ati’ i Samaliya abantu barimo kurya abandi, bariye amahurunguru y’inuma, bariye ibihanga by’indogobe ibintu bimeze nabi! Abantu bari gupfa kandi koko abanzi babo babakoreraga ibintu bibi: Barabarekaga bagahinga, bamara guhinga bagahita bakinga amarembo bakabisarura byose bakabitwara, bakagaruka bagahinga ariko ntibigere basarura. Ibyo bintu byabaye igihe kinini, abantu bicwa n’inzara irenda iyo ibica.

Umuhanuzi Elisa igihe bajyaga kumureba umwami yari arakaye. Aravuga ati’ Turacyafite umuhanuzi muri iki gihugu tukaba dupfye uru rupfu adashobora no kutubariza Uwiteka!’ Elisa Imana iramubwira ngo ‘Ubabwire ko ejo ifu y’ingano izaba igura Shekeli imwe’. Umuntu warindaga umwami, abwira Elisa ati” Nubwo ijuru ryakingura amadirishya yaryo ibyo uvuze ntibyashoboka’ arambwira ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Niko byagenze abantu barariye baranyaga, abanzi babo barahunga ariko uwo yapfuye atabiriyeho.

Uwizeye ntazakorwa n’isoni. Ikintu kibabaje, ibindi bintu turabyizera kwizera Imana ni byo byatunaniye. Iyo uri mu maboko ya muganga, uba wumva uri mu maboko meza kandi yiga ntiwari uhari kandi koko akakuvura ugakira. Iyo utega moto, ntuba uzi niba motari ari muzima, ntubanza kumubaza perime cyangwa niba azi na moto uratega gusa ukamwizera. Umukozi umusigira amafunguro, ntuzi isuku agira, ntuzi niaba anaroga, umusigira n’umwana wabyaye ukumva uramwizeye, ariko Imana yo yakubwira iti nzagutabara, uti ‘Ntawamenya Imana niko ihora ivuga!’ Birakomeye kwizera ibyo utareba, birakomeye kwizera ibyo utazi inzira bizanyuramo, ariko uwizeye ntazakorwa n’isoni.

Abantu benshi bazi ko bazamwara, bazi ko bazakorwa n’isoni, ariko niba ari Imana wizeye ntuzakorwa n’isoni. Wikwibaza inzira bizanyuramo ibyo ntubishinzwe.

Pasiteri Habyarimana Desire, reba hano iyi nyigisho yose

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?