Urukundo nyakuri rurangwa no gutanga

Kwamamaza

agakiza

Urukundo nyakuri rurangwa no gutanga


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-06-04 06:41:45


Urukundo nyakuri rurangwa no gutanga

Mu buzima busanzwe urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi kuko umuntu wese iyo ava akagera akenera gukundwa ariko nawe agasabwa gutanga urukundo cyangwa se gukunda abandi. Bishobora kuba ikibazo iyo hari abantu bifuza kwakira urukundo bo ntibemere kurutanga, dufate urukundo turubanze imbere mu byo dukora byose.

“Muri iki nimo urukundo ruri: si uko twebwe twakunze Imana ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano y’ibyaha byacu. Bakundwa ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana” (1Yohana 4: 10-11)

Umuntu wese akenera gukundwa no kwemerwa. Ariko hariho benshi bagerageza kubona umunezero muburyo butari bwo. Bagerageza kuwushakira mukwakira, mugihe umunezero nyakuri ubonekera mu gutanga.

Urukundo rw’Imana ni impano nziza cyane Data wa twese yaduhaye. Mu gihe tumaze kuyakira, tugomba kuyisuka kubandi; ntidukwiye kwirengagiza ko Urukundo rugomba gutanga kuko ni kamere yarwo. 1Yohana 4.11 ashimangira uburyo tugomba gukwirakwiza urukundo twakira: "Bakundwa, niba Imana yaradukunze cyane, natwe tugomba gukundana hagati yacu"

Urukundo rugomba gutanga kuko niyo kamere yarwo:

Kubaho muri uru rukundo bisaba kumenya ibi bikurikira mu buzima bwacu:

Mbere ya byose Imana iradukunda.

Igikurikiyeho, binyuze mu kwizera, twakira urukundo rw’Imana.
Hanyuma twiga gukunda abandi.

Urukundo rugomba gukurikira iyi nzira, naho ubundi bitabaye ibyo ntabwo rwaba rwuzuye. Iyo tumaze kugira urukundo rw’Imana muri twe, dushobora kurusangiza abandi .dusabwa gukunda abandi tutarobanuye . dukwiye kubakunda byimbitse kandi bidasubirwaho nkuko Imana yadukunze.

Isengesho ry’uyu munsi:

Mwami, sinshaka ko urukundo rwawe ruhagarara muri njye. Mfasha Atari ukwakira gusa urukundo rwawe gusa, ahubwo unyigishe kumenya gukunda abandi ntarobanuye kuko tuzi ko urukundo nyakuri rutarobanura. Amen!

Source: www.topchretien.com

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?