Ubuzima n’amateka byaranze intwari yo kwizera(...)

Kwamamaza

agakiza

Ubuzima n’amateka byaranze intwari yo kwizera Billy Bray


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-09-07 08:26:16


Ubuzima n’amateka byaranze intwari yo kwizera Billy Bray

Billy Bray, umwe mu ntwari zo kwizera, iyo urebye uburyo yakijijwe ndetse n’imirimo yo gukiranuka yakoze usanga hari byinshi abakristo bo muri iki gihe bakwiye kumwigiraho bikabafasha gukora icyo baremewe no kunoza umubano mwiza n’Imana.

Billy Bray yavutse mu 1794 ahitwa Cornwall mu Bwongereza. Yavukiye mu bukene bituma atabasha kwiga, akimara kuva mu ishuri yatangiye gukora mu mabuye y’agaciro. N’ubwo yakuriye mu muryango wa gikristo, bidatinze Billy yatangiye kubaho ubuzima bwuzuye ubusinzi n’urugomo. Mu 1821 yashakanye na Joanna umugore wahoze ari Umumetodiste ariko aza kubivamo.

N’ubwo byari bimeze bityo, Billy yakomezaga kwibuka ubuzima bw’umunezero umugore we yahoze abamo mbere, maze amenya cyane ko akeneye gutangira ubundi buzima bushya.

Mu 1823, yarokotse impanuka ikomeye yo mu kirombe cy’amabuye y’agaciro, maze nyuma avuga ko yiyemeje guhinduka. Muri uwo mwaka yinjiye mu itorero Metodiste atangira kwegera Imana, gusoma Bibiliya, ibitabo bitandukanye bya gikristo n’indirimbo za Wesley zivuga ibijyanye n’amahoro abonerwa muri Kristo, kandi bidatinze umugore we yasubiye kuba umukristo akomeza kwizera kwe kwa mbere.

Guhinduka kwa Billy kwari gukomeye ndetse kwimbitse kandi gutabarwa gutangaje ntikwigeze kumuvaho ngo asubire inyuma. Mu myaka mirongo ine yakurikiyeho, ubuzima bwa Billy bwaranzwe n’ibyishimo bidasanzwe kandi bihebuje yahoraga abigaragariza mu gusimbuka, kubyina no gukoma akaruru, haba ku kazi munsi y’ikirombe cyangwa mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Billy yabayeho mu buryo bworoheje kandi ahaza kwifuza k’umuryango mugari. Billy yareze impfumbyi ndetse yubaka n’insengero.

Billy yakomeje gukora mu mabuye y’agaciro. Yishimiraga mu kazi ke kandi agahindura benshi mu bo bakoranaga akabazana kuri Yesu. Uko yakomezaga kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu nsengero no hanze yazo yaje guhinduka ikirangirire hirya no hino muri Cornwall. Yari umunyamwete, umunyabwenge kandi kubwiriza kwe kwakururaga benshi. Abantu benshi babaga baje kumureba maze bagasubira murugo bahindutse.

Hari imvugo ebyiri umugabo Billy yakoresheje maze zisobanura uwo ariwe. Interuro ya mbere yayikoresheje mu bijyanye no gusenga ati:"Ngomba kubwira Data kuri kiriya" Iya kabiri yagaragazaga kwirwanaho kwinshi ati:"Nibyo koko ndabyina rimwe na rimwe. Kuki ntabyina nka Dawidi? ndi umwana w’Umwami ngomba kubyina nka Dawidi". Kuba umwana w’Imana ariyo Mwami w’abami byasobanuraga byinshi kuri we.

Bray yapfuye mu 1868 ashyingurwa muri Paruwase ya Mutagatifu Misheli (Saint Michel) ijambo rya nyuma yavuze ni iri: "Icyubahiro"

Ibintu by’ingenzi 4 dukwiye kwigira kuri Billy Bray

1.Ibyishimo bya Billy Bray:Ubuzima bwari butoroshye mu bucukuzi bw’amabuye y’agaciro mu ntangiriro z’ikinyejana cya 19. Mubyukuri Billy yabayeho mu bukene bukabije. Nyamara ibyo ntibyamubujije kugira umunezero udasanzwe, yishimiraga agakiza ke ibihe byose.Twebwe tubayeho mu buzima bworoshye, ubuzima bukize dukwiye kurangwa n’ibyishimo tukanezererwa mu gakiza twahawe.

2. Billy yagiraga guhamya: Ku bakristo benshi, gusangiza abandi ibyiringiro ni ikintu bakwiye gukangurirwa. Billy yari umuntu woroheje urebeye inyuma, ariko yahamyaga kwizera kwe ndetse akabwiriza abantu benshi bagahindukira bakakira Yesu nk’Umwami n’Umukiza w’ubugingo bwabo.

3. Kwiga no kujijuka ni byiza kandi dushyigikira Kmaminuza ya Tewolojiya, ariko iyo dutekereje kuri Billy Bray utarabonye amahirwe yo kwiga, dusanga twishyura menshi mu kwiga. Billy yabwirije ubutumwa bwiza aba mu buzima bworoheje abwira abantu ko Yesu yadupfiriye ariyo mpamvu bagomba kumwizera. Ibi byatumye akora neza mu gihe cye, benshi barakizwa. Nta mpamvu n’imwe yakagombye kutubuza gukora nk’ibyo mu gihe cyacu.

4. Billy yari inyangamugayo:Uyu mugabo yarangwaga no kwera imbuto ndetse n’ubunyangamugayo bwo ku rwego rwo hejuru, ibi byatumaga abantu benshi bakira na yombi ibyo abigisha. Mugihe cyacu Abakristo dukwiye kurangwa n’ubunyangamugayo.

Muri macye, Billy yari umuntu wihariye uhorana umunezero ndetse agakunda kubyinira Imana nk’uko Umwami Dawidi yabikoraga. Si ibyo gusa ahubwo mugihe cye yabwirije ubutumwa bwiza atiganda kugeza urugendo rwe hano ku isi rurangiye kandi yatabarutse nk’intwari.

Umva amateka ya Billy Bray

Source: canonjjohn.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?