Uburemere bw’ibikomere by’imiryango yatinze(...)

Kwamamaza

agakiza

Uburemere bw’ibikomere by’imiryango yatinze kubona urubyaro


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-08-14 16:33:04


Uburemere bw’ibikomere by’imiryango yatinze kubona urubyaro

Iyo umuhungu n’umukobwa babanye ikintu baba bafitiye amatsiko kuruta ibindi ni ukubyara. Bamwe babana baramaze kuganira ku mubare w’abana bifuza ndetse abihuta cyane baba baramaze no kubita amazina. Imyumvire baba bafite ni uko umuhungu n’umukobwa iyo baryamanye bahita basama.

Ubushakashatsi bw’inzobere mu by’imyororokere buvuga ko ku ngo 10 zishingwa, abashakanye bakiri bato, biteguye kubyara, abagira amahirwe yo guhita basama burya ngo ntibarenga 3%. Abandi bifata igihe kirekire bigasaba gutegereza, maze bamwe nyuma bigakunda abandi bikanga.

Ku bemera Imana, ibi birushaho gushimangira ko umwana ari impano y’Imana koko. Nta mafaranga watanga ngo ubone umwana, nta cyubahiro wagira ngo bitume ubyara, umuryango uvukamo nta cyo wagufasha Imana itaguhaye uwo Mugisha.
Dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, Imbuto z’inda ni zo ngororano atanga. (Zaburi 127:3)

Iyo abageni bari gusezerana imbere y’Imana baravuga ngo: “…tuzakomeza kubana mu rukundo, tubyaye cyangwa tutabyaye!” Ibi ntibipfa kumvikana uriya munsi w’ubukwe ariko iyo mutegereje umwana umwaka umwe, imyaka ikicuma ikaba icumi, mutangira kubitekerezaho, icyo gihe ni bwo mumenya ko mwarahiriye ibintu bikomeye. Iki gihita cyerekana ko umwana atari ikintu wakwiha.

Ibikomere bitangira ryari?

Gukomereka ubundi ni igihe uhuye n’ikintu gikomeye amarangamutima yawe akananirwa kucyakira. Icyo gihe byitwa ko wakomeretse. Mu by’ukuri kutabona urubyaro si bose bapfa kubyakira ngo bavuge ko nta cyo bitwaye, keretse intwari mu kwihangana.

Kwitana ba mwana (gukomeretsanya hagati yanyu)

Muri iki kibazo umugabo n’umugore batangira gukekana, umwe atekereza ko mugenzi we ari we nyirabayazana. Mu mico myinshi y’Abanyafurika bwo bikunda kwitirirwa umugore ko ari we utabyara. Gusa kuko ubu ubuvuzi bwateye imbere, abaganga babasha kukubwira uko ikibazo kimeze. Gusa n’ubwo bimeze bitya, umubare w’abagabo bemera kwisuzumisha uracyari hasi.

Gucana inyuma

Bamwe mu bubatse iyo batinze kubona urubyaro bishora mu ngeso z’ubusambanyi kugira ngo bagerageze n’ahandi. Ibi uretse gusiga igisebo n’umutima ugucira urubanza, nta wundi musaruro bikunze gutanga.

Kujya mu bapfumu

Abagore bamwe na bamwe badasenga bajya mu bapfumu, abasenga bakishora mu bahanuzi. Buri wese aba yifuza kumenya impamvu yatumye batinda kubyara ndetse n’intsinzi ya byo. Abenshi bababwira ko barozwe, kugira ngo babacucure utwabo, bababeshya ngo barabavura. Ibi kandi biteranya imiryango ku buryo haba inzangano zitari ngombwa.

Kwiheba

Muri iki kibazo cyo gutinda kubyara habamo ubwihebe bukabije, kwiyanga kugeza ubwo umuntu yumva Imana yaramutaye, agatakaza ibyiringiro. Abagore bacika intege vuba ariko na none iyo bafashijwe, bakira vuba kuko byibuze kuvuga bo biraborohera bakarira bakaruhuka imitima.

Ku bagabo ho si ko bimeze ahubwo yumva mu isi nta wundi mugabo ufite ibibazo nk’ibye cyane cyane iyo yamenye ko ari we ufite ikibazo cyo kutabyara. Abagabo badasenga biyahuza inzoga, abandi bakiyanga ku kigero ahunga abantu akaba mu bwigunge. N’iyo haba umuti wamuvura akanga kuwufata kubera ubwihebe.
“Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe” (Imigani 15:13).

Kunanirwa gukora,

Hari bamwe bageza ubwo bananirwa gukora kuko aba avuga ngo ese ubundi ndaruhira nde? Ahubwo ugasanga aracungana n’ubuzima bw’umunsi umwe. Abandi bahorana umushiha, uburakari budafite impamvu n’ibindi.

Urukundo rurayoyoka

Burya urukundo rumeze nk’indabyo. Bisaba guhora wuhira. Rero iyo umuryango urimo ibibazo, urukundo rurahazaharira kugeza ubwo bamwe bananirwa gukora imibonano mpuzabitsina kuko bumva ibyo bakoze ari nta musaruro bitanga.

Indwara zidasobanutse

Murabizi ko umubabaro utavuwe uhinduka indwara, abantu benshi bagendana agahinda gakabije (depression), abandi kuko baba batabasha kurya, umubiri ugacika intege. Bamwe barwara umutwe udakira n’igifu, abandi ntibasinzira. Bamwe barware indwara zijyanye n’umubyibuho, abandi imitsi yo mu mutwe iraturika kubera umubabaro w’indengakamere, abandi bariyahura.
“Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda” (Imigani 17:22)

Ibikomere by’iwabo w’umugabo n’umugore

Iyo abubatse bagerageje kubana neza muri iki kibazo hari ubwo iwabo w’umwe muri bo bataborohera. Kera iyo mwatindaga kubyara, umugore yarabiziraga bakavuga ko yaje guca umuryango. Muri iki gihe iyo myumvire ntirahinduka bishimishije, gusa ntibibuza kugira ipfunwe mu miryango yanyu.

Ibikomere biva muri sosiyete

Mu bihugu byinshi by’Afurika ntibabasha kwakira umuryango utarabona abana. Uzumva bamwe bavuga ngo uriya mugabo afite akazi keza, ni umukire, yarize cyane ariko ntabyara. Hari bamwe no muri karitsiye ujya kuyoboza ahantu ukumva barakubwiye ngo “hahandi batabyara!” Ibi kandi ntibibura kugera ku bo bivugwaho, ugasanga birushijeho gushengura imitima yabo.

Birababaza iyo uhuye n’umuntu akakuramutsa agahita akubaza ngo mumaze kugira abana bangahe? Iki kibazo gihita kikwibutsa ko utarabyara! Abenshi ntibabyihanganira ahubwo birabakomeretsa.

Aha ntitwabura kuvuga ko hari iminsi mikuru imwe n’imwe nko guhemba ababyaye n’indi iyi miryango batinya kujyamo kuko bavuga ngo nitujya guhemba ababyaye bakabona nteruye umwana w’abandi, nyuma akagira icyo aba, baravuga ngo ni njye umwishe!

Ariko ubundi, ni iki gitera abantu kutabyara?

Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atabyara:
Imiremerwe:

Uko umuntu aremye hari igihe avukana ingingo zimwe zifite ikibazo bikaba byamubuza amahirwe amwe n’amwe harimo no kubyara. Ibi rimwe na rimwe no kwa muganga nta cyo babikoraho gusa ni byiza kwivuza kugira ngo umenye uko uhagaze.

Uburwayi

Hari ubwo muba muri bazima ariko umwe cyangwa mwembi mukagira uburwayi butuma mutabasha gusama. Icyo gihe iyo mwivuje neza, cyane cyane muri iki gihe ubuvuzi bugenda butera imbere, barabafasha mukabyara. Mu Rwanda bisigaye byoroshye kubera politike nziza y’ubuvuzi kuri bose. Abenshi nta n’ubwo bakijya kwivuza hanze kubera inzobere zigenda ziza mu Rwanda. Ibi ni ibyo gushimira Imana n’abayobozi beza b’igihugu.

Igihe kitaragera

Nk’uko twagiye tubigarukaho, umwana atangwa n’Imana yonyine. Hari ubwo mwivuza muganga akababwira ngo muri bazima mwembi, nimugende mutegereze muzabyara. Hari ubuhamya bw’imiryango yagiye ibona abana mu myaka irenze icumi bakabyara, impundu zikavuga mu miryango.

Muri iki gihe cyo gutegereza ni byiza ko mukomeza kuba umwe, mugakundana, buri wese akarinda mugenzi we cyane cyane ibitero biva hanze y’urugo rwanyu mugakomeza gutegereza igihe gikwiriye mukazabona umwana mutariyanduje. Iyo musenga, imbaraga z’Imana zibibafashamo rwose.

Abadayimoni

Muri Afurika cyane cyane munsi y’ubutayu bwa Sahara, hari abarozi kandi na Bibiliya yemera ko abarozi babaho. N’ubwo bigoye kubona gihamya ariko abarozi babaho kuko isi y’umwijima irakora ku manywa na nijoro. Satani azanwa no kwiba, kwica no kurimbura (Yohana 10:10), ariko isezerano ry’Imana riravuga ngo: “Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani, na we azabahunga”. (Yakobo 4:7)

Kuri iki kibazo, abakeka ko barozwe ni byiza ko basenga kuko Imana idusezeranya ko nitugira kwizera hari ibimenyetso bizagendana natwe. Muri byo harimo ibi:
…bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica nta cyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire.” (Mariko 16: 17-18)

Mu nkuru yacu y’ubutaha, tuzabagezaho ubuhamya bwa bamwe mu banyuze muri iki kibazo n’uko babyitwayemo. Ubaye nawe hari ubwo ufite wabudusangiza.
[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?