Ubuhamya:Gunav yarwanyije ibiyobyabwenge(...)

Kwamamaza

agakiza

Ubuhamya:Gunav yarwanyije ibiyobyabwenge agendeye ku ijambo ry’Imana


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-09-25 02:44:13


Ubuhamya:Gunav yarwanyije  ibiyobyabwenge agendeye ku ijambo ry’Imana

"Ntimuzi ko muri urusengero rw’Imana, kandi ko umwuka w’Imana aba muri mwe? umuntu utsemba urusengero rw’Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw’Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe" 1Abakorinto 3:16-17.

Iri jambo ry’Imana niryo ryafashije umusore witwa Gunav kuva mu bubata bw’ibiyobwange yari yarinjiyemo, ubwo yumvaga umupasiteri yigisha ku ijambo rivuga ko imibiri yacu ari insengero z’Imana, kandi ko iyo umuntu yangije urusengero rwayo Imana imutsemba, nibwo yafashe umwanzuro wo kureka ibiyobyabwenge ndetse afasha n’abandi kubirwanya.

Mugihe Gunav yari umuhungu muto, papa we yarapfuye maze umuryango usigara udafite uwuhagarariye, hanyuma Gunav akura adafite amahirwe yo kuyoborwa na se.

Uko yagendaga akura, Gunav yarushagaho gukuza ingeso mbi. Yanywaga inzoga nyinshi kugeza n’aho ahindutse imbata y’ibiyobyabwenge.

N’ubwo mama wa Gunav yizeraga ukuri kw’Imana n’ijambo ryayo kandi yari yarashyingiwe mu itorero rya gikristo, ariko umuryango yashatsemo wo wagiraga imyemerere gakondo. Aaja nyina wa Gunav yakomeje kubangamirwa n’imyanzuro mibi y’umuhungu we yo kwijandika mu biyobyabwenge, ari nayo mpamvu yahoraga amwihanangiriza gukomeza iyo nzira mbi y’ibyaha. Ariko Gunav yahinyuraga igitekerezo cya mama we, Gunav yakoze uko ashoboye kose arinezeza mu nzira z’ibiyobyabwenge.

Ntabwo ari mama wa Gunav gusa byababazaga, ahubwo hari n’incuti ya Gunav yitwa Jiyu yashengurwaga n’amahitamo mabi y’uwo musore, nibwo bafashe umwanzuro wo kumwigisha no kumusangiza urukundo rwa Yesu ndetse bamushishikariza uburyo bwo kubaho neza.

Umunsi umwe, Jiyu yabonye amahirwe yo kubwira incuti ye Gunav ibijyanye n’Imana Imukunda ndetse amugira inama yo kumva inyigisho zo muri Bibiliya kuriYou Tube.

N’ubwo Gunav yagerageje gukurikira izo nyigisho, yakomeje kugendera mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge, uko Gunav yagendaga agirwa inama n’incuti ye byatumye ashaka gusoma ijambo ry’Imana kuri You Tube kandi yagezeho acengerwa n’ibyo yumvaga byose.

Buri munsi, Gunav yagombaga kumva ibijyanye na Bibiliya, yararetse ijambo ry’Imana ryoza roho ye n’ibitekerezo bye, uko ukuri kwagendaga kumwinjiramo, yagendaga amenya ko Yesu ari we ariwe wenyine ushobora guhindura ubuzima bwe, Gunav yatangiye gukora amahitamo atandukanye n’aya mbere.

Kubera imbaraga z’Imana, Gunav yahagaritse ibiyobyabwenge, maze yemera kwakira umunezero n’amahoro bikwemvuye mu kwemera ijambo ry’Imana. Byageze aho afata umwanzuro wo kujya mu itorero ribegereye ajyanye na mama we.

Umunsi umwe ubwo yari yagiye mu rusengero Pasiteri yigisgije ijambo riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 3:16-17 hagira hati: "Ntimuzi ko muri urusengero rw’Imana, kandi ko umwuka w’Imana aba muri mwe? umuntu utsemba urusengero rw’Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw’Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe"

Ubu butumwa bwakoze ku mutima wa Gunav abona ko uburyo yafataga umubiri we budatunganye, ndetse bimwongeramo imbaraga zo gukomeza kwizera Kristo mu buzima bwe bwose no gukora amahitamo meza kugirango akomeze kubungabunga urusengero rw’Imana ariwo mubiri we.

Psiteri yakomeje gusura urugo rw’iwabo wa Gunav ndetse akomeza kumutera umuhate wo gukomeza kwizera. Kuva ubwo Mama wa Gunav abona amahoro ndetse n’umuhungu we yakira Kristo nk’Umwami n’Umukiza w’ubugingo bwe.

Kugeza ubu ubuzima bwa Gunav bwuzuye amahoro n’umunezero bibonerwa muri Kristo kandi arashimira incuti ye na Pasiteri bamwiseho bakamufasha kuva mu bubata bw’ibiyobyabwenge maze nawe agahinduka icyaremwe gishya.

Source: gospelforasia-reports.org

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?