UMUSOMYI WA BIBILIYA, Kuwa kabiri, Tariki ya(...)

Kwamamaza

agakiza

UMUSOMYI WA BIBILIYA, Kuwa kabiri, Tariki ya 23 Mata 2019


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-04-23 08:00:49


UMUSOMYI WA BIBILIYA, Kuwa kabiri, Tariki ya 23 Mata 2019


UMUSOMYI WA BIBILIYA, ni igitabo gitegurwa n’UMURYANGO W’ABASOMA BIBILIYA MU RWANDA (Ligue Pour la Lecture de la Bible), kigamije gufasha abantu guhura n’Imana buri munsi mu ijambo ryayo. Kuri uyu Wa kabiri, tariki ya 23/04/2019, turasoma muri Zaburi 69.1-18

1.Zaburi iyi yahimbiwe umutware w’abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa “Amarebe.” Ni Zaburi ya Dawidi.
2. Mana, nkiza kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye.
3. Ndigise mu byondo birebire, Bidafite aho umuntu yahagarara, Ngeze muri nyina umuvumbi urantembana.
4. Kurira kuranduhije umuhogo wanjye urumye, Amaso yanjye yarerutse ngitegereza Imana yanjye.
5. Abanyangira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi Abashaka kundimbura bampora impamvu z’ibinyoma barakomeye, Ni bwo narihishijwe icyo ntanyaze.
6. Mana, ni wowe uzi ubupfu bwanjye, Ibyaha byanjye ntubihishwa.
7.Mwami, Uwiteka Nyiringabo, Abagutegereza be kumwazwa n’ibyanjye, Mana y’Abisirayeli, Abagushaka be guterwa igisuzuguriro n’ibyanjye.
8.Kuko nihanganira ibitutsi bakuntukira, Mu maso hanjye huzuye ipfunwe.
9. Mpindutse umushyitsi kuri bene data, N’umunyamahanga kuri bene mama.
10. Kuko ishyaka ry’inzu yawe rindya, Ibitutsi by’abagutuka byaguye kuri jye.
11.Ubwo nariraga ngahanisha umutima wanjye kwiyiriza ubusa, Byampindukiye ibitutsi.
12.Ubwo nambaraga ibigunira, Nabaye iciro ry’imigani kuri bo.
13.Abicara mu marembo baramvuga, Ndi indirimbo y’abasinzi.
14.Ariko jyeweho ni wowe nsenga Uwiteka, Mana, mu gihe cyo kwemererwamo, Ku bwo kugira neza kwawe kwinshi, Unsubirishe umurava w’agakiza kawe.
15.Unsayure mu byondo ne kurigita, Nkire abanyanga nkire n’amazi maremare.
16.Umuvumba we kuntembana, Imihengeri he kumira, Rwa rwobo rwe kumbumbiraho umunwa warwo.
17.Uwiteka, unsubize kuko imbabazi zawe ari nziza, Unkebuke nk’uko kugira neza kwawe ari kwinshi.
18.Kandi jyewe umugaragu wawe ntumpishe mu maso hawe, Kuko mfite umubabaro unsubize vuba.

Ibibazo bidufasha gusobanukirwa umusomyi

1. Ibyo nsomye birambwira ibya nde, kandi biranyigisha iki?
2. Ibyo nsomye biranyigisha iki
Ku MANA Data wa twese?
Kuri Yesu Kristo?
ku mwuka Wera?
3. Mbese mu byo nsomye harimo:
Urugero rwiza nakurikiza?
Urugero rubi nakwirinda?

Ubusobanuro bw’umusomyi

Mana nkiza kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye (2): Akaga umwanditsi w’iyi Zaburi arimo, arakagereranya n’umuntu urigita mu isayo, ikaba ishigaje hato ngo imurengere. Ibi byose biraterwa n’abamwanga. Iyo ibibazo byabaye insobe, dushakira ubutabazi mu nzira nyinshi, nko mu bakomeye, mu bapfumu... Uyu we arataka, ariko azi uwo atakira uwariwe. Nubwo ibikomereye mutima wawe byaba biruta umusatsi wo ku mutwe, ntibigutinyishe, kuko Imana ikiza, ifite ibisubizo biruta ubwinshi uwo musatsi (Mat.10.30). Kuko ishyaka ry’inzu yawe rindya, ibitutsi by’abagutuka byaguye kuri jye (10): Ibyanditswe bitubwira ko ari iby’umugisha gutukwa n’abatizera batuziza Imana (Mat.5.11). Uyu mwanditsi yahuye na bo, bamuziza kugirira ishyaka inzu ya Data. Ni amagambo yakoreshejwe igihe Yesu yirukanaga abacuruzi mu rusengero. (Yoh.2.17). Iyo yabaye intantandaro yo gutangira kumuhiga ngo bamwice (Mar.11.15-18; Luka19.45-47). Nugera kuri urwo rwego, ntuzacike intege, kuko ibimeze bityo birushaho kugusunikira mu Mana no gukundwa na yo.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?