Ni mpamvu ki ituma dukwiye gusenga dusaba(...)

Kwamamaza

agakiza

Ni mpamvu ki ituma dukwiye gusenga dusaba umwuka wera ?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-22 08:26:52


Ni mpamvu ki ituma dukwiye gusenga dusaba umwuka wera ?

Mu mpano zose Imana yahaye abantu nta mpano iruta gutunga mwuka Wera. Mwuka wera afite umumaro mwinshi mubikorwa dukora, kuko ariwe uduha ishusho nyayo tugaragariramo ,akorera ahantu hose mu mutima w’umuntu kandi ntiyihishira. Yesu yabwiye intumwa ze ko igikwiye ariko yari akwiye kugenda kugirango aboherereze mwuka wera kuko mwuka wera ariwo wari kuzatsinda ab’isi akabemeza iby’ibyaha n’ibyo gukiranuka n’iby’amateka (Yohana 16:7-11). Umuntu yaba abishaka cyangwa atabishaka mwuka wera agaragaza ukuri kandi akemeza umuntu iby’ibyaha.

Hari aho imbaraga z’amafaranga,ubutunzi n’icyubahiro bidashobora gukora ariko kuba umuntu afite umwuka wera w’Imana ,umwe uhishura ibishwe bikamuhesha ijambo.
Dutekereze umunsi umwe muri Egiputa babuze igisubizo ku byago byendaga gutera.“ Iyo nama inezeza Farawo n’abagaragu be bose, Farawo abaza abagaragu be ati “ Tuzabona hehe umuntu umeze nk’uyu urimo umwuka w’Imana” (Itangir 41:37-38). Bibiliya na none itubwira uko umwuka wera yajyaga aza agahishurira Elisa inama z’abafilisitiya babaga bafite zo gutera Abisilayeri(1Abami 6:12).

Bibiliya itubwirako umuntu urimo umwuka wera w’Imana ari umuntu wisobanukiwe. Urubuga www.agakiza.org twagerageje kubashakira ibiranga umuntu urimo umwuka wera w’Imana:

1. Ntagira ubwoba bw’akarengane kuko aba ari mu kuri (Abaroma 8:14-15)
2. Agira guhamya uwo ariwe (Mariko13:11)
3. Ntatinya abamuca intege zo gukorera Imana (Ibyakozw 4:8)
4. Agira umunezero mva juru (Ibyakoz 2:28)
5. Acisha make kuko aba afite umukoresha (2samwel 16:10)
6. Agira inama zubaka kuko azihabwa n’Ijuru(1Abami 6:22).
7. Arakura kuko hari ibikorwa acikaho (Ibyakoz 2:38)
8. Atinya gukora icyaha (abaroma8:7-8)
9. Abera abandi umugisha kubw’imbuto yera (Abagal 5:22-23)
10. Ararama (abaroma 8:6,13)
11. Ahishurirwa amabanga y’ijuru (Itangir 41:37-38)
12. Agira amakenga kuko ibyo akora abanza kubaza (1Samweli30:8)

Kugirango twakire mwuka wera hari icyo ijambo ry’Imana ridusaba ko tubanza kureka: “Umuntu wa kamere utera urupfu , ariko umutima w’umwuka uzana bugingo n’amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w’Imana kuko utumvira amategeko y’Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana(Abaroma 8 :6-8).

Umukiristo ugenda adafite mwuka wera, ni nk’imodoka igenda idafite umuyobozi(Driver). Umukristo agomba kureka ibyaha kugira ngo awuronke kuko bidashoboka rwose ko abangikanwa n’ibyaha.

Ismael [email protected]

Ibitekerezo (1)

22-03-2018    12:51

Muradufasha cyane ndashima team yose igira uruhare muri iri vugabutumwa byumwihariko pastor Desire never give up turagukunda cyane

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?