Sengana umwete

Kwamamaza

agakiza

Sengana umwete


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-05-13 03:54:45


Sengana umwete

Nuko rero, twegere intebe y’ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Abaheburayo 4:16

Ni gute twaza imbere y’intebe y’ubutware y’Imana ntabwoba, nta pfunwe? Ibyo ni ugusengana umwete. Wowe nanjye ntabwo tugomba kugira ipfunwe no kubura icyo tuvugira imbere y’Imana.

Tugomba gushira amanga tukayegera, tukayibwira ibyo dukeneye. Dushobora kuyibwira ibyo tuyitegerejeho ko idukosora biri mu masezerano y’ijambo ryayo.

Mu Befeso 3:20 hatubwira ko Imana ishobora: “Gukora ibiruta cyane ibyo dushobora(gutinyuka) gusaba ndetse n’ibyo (twibwira byose, dutekereza,twifuza)

Ca akarongo ku ijambo “ Wowe nanjye tugomba gushira amanga, tukagira ubutwari, tukaba abakristo batinyutse". Niwegere intebe y’ubuntu, ujye usengana umwete.

Iyi nyigisho twayikuye mu gitabo kitwa “Help me- I am discouraged!”, cya Joyce Meyer, cyahinduwe mu Kinyarwanda gihabwa inyito “ Tuvuge tutaziguye ku gucika intege”

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?