Ni iki wakora nk’umukristo mu gihe imfatiro(...)

Kwamamaza

agakiza

Ni iki wakora nk’umukristo mu gihe imfatiro zisenyutse?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-08-23 03:42:42


Ni iki wakora nk’umukristo mu gihe imfatiro zisenyutse?

Mu buzima, Hari ibyo dufata nk’imfatiro tukabyubakaho, tukumva ko ari ryo shingiro ry’imibereho.ubutunzi, imiryango,ubwenge ,icyubahiro n’ibindi. Ariko ibi byose hari igihe bihinduka, umuntu agasigara mu rungabangabo, nk’umuntu wamenye Imana bimusaba amahitamo nyakuri kugirango ahagarare adatsinzwe n’urubanza rw’ibyaha.

Mu gihe imfatiro zisenyutse,umuntu wamenye Kristo aba agomba guhagarara mu gukiranuka. “Nyamara urufatiro rukomeye rw’Imana ruracyahagaze rwanditseho ikimenyetso ngo “uwiteteka azi abe” kndi ngo umuntu wese ushaka kuvuga izina rya Yesu nave mu bidatunganye” (2Timoteyo 2:19)

Mu mibereho ya buri munsi, uko ibihe bigenda bisimburanwa haza ibyiza n’ibibi, haba igihe umuntu ahombye ibyo yabonagamo inyungu. muri macye imfatiro zamaze gusenyuka ugakoresha intwaro yo kwizera uhatambuka neza nk’uko Yobu yakomeje kwizera Imana mu gihe yapfushaga abana be bose, amatungo yose , abagaragu, incuti ze ndetse n’umugore we aramuhinduka amubwira ko yaba yarakoze ibyaha

Ntibyagarukiye aho gusa, ahubwo n’umubiri we wahindutse ibibembe, nyamara Yobu yaravuze ati: “kugeza mfuye sinzikuraho kuba inyangamugayo gukiranuka kwanjye ndagukomeje”

Byongeye kandi umukristo agomba kwihangana mu gihe ibyo yizeraga ko byamugirira umumaro bidakunze, niba abatizera Imana bo bafite inzira z’ubusamo banyuramo kugirango bikure mu bibakomereye siko bikwiye kugenda ku mukristo nyakuri, ikintu cy’ingenzi ni ukwihangana kuko twabonye ingero zitandukanye z’abantu bahagaze mu kwihanagana. Mu gitabo cy’itangiriro:39 Yozefu ni umusore wagaragaje kwihangana gukomeye ubwo nyirabuja yashakaga kumukoresha icyaha cy’ubusambanyi, nyamara Yozefu yarabyanze arafungwa, mu gihe yafungwaga kuri we imfatiro zari zisenyutse, ariko hamwe no kwihangana, Imana yaramuzamuye.
Kwizera ni intwaro ikomeye ku mukristo iyo ubona ugeze ahantu bigukomereye.

Urugero rwa hafi ni urwa Saduraka, Meshaki na Abedenego. Aba basore bizeye Imana kugeza ku rwego bemeye kujugunywa mu itanura ry’umuriro. Bari bafite icyubahiro mu bwami bwa Nebukadinezari kuko bari abayobozi bakomeye ariko bemeye kugisiga bajugunywa mu muriro ariko uwiteka yarabarinze ntibashya, bivuze ko nta muntu wakwiringira Imana mu bimukomereye ngo ibure kumugirira neza. (Daniel 3:13-30)

Biradukwiye nk’abakristo gutwara izi ntwaro zose twabonye arizo: gusenga, gukiranuka, no kwihangana kuko ari zo zidufasha guhagarara mu mwanya Imana idushakamo tudatsinzwe n’urubanza rw’ibyaha.

[email protected] agakiza .org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?