Ni iki abakristo bakwiye kumenya ku bijyanye(...)

Kwamamaza

agakiza

Ni iki abakristo bakwiye kumenya ku bijyanye n’imvugo 5 z’urukundo?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-01-11 08:49:30


Ni iki abakristo bakwiye kumenya ku bijyanye n’imvugo 5 z’urukundo?

Mu buzima bwa buri munsi twese dukenera gukunda no gukundwa. Urukundo rushobora kugaragazwa binyuze mu mvugo zarwo eshanu:Amagambo ashima umuntu akamwongera imbaraga, ibikorwa, gukoranaho, kwakira impano, guha umuntu igihe. Nk’abakristo, muri izi ndimi zose buri wese agira urwo yishimira cyangwa rushimisha mugenzi we.

Mu gitabo cye“The five Love Languages” bivuze “Imvugo 5 z’Urukundo”cyakunzwe ndetse kikagurwa cyane, Dr.Gary Chapman. Imvugo y’urukundo “Guha Umuntu Igihe” yahindutse imvugo ikomeye kuyivuga no kuyumva muri iyi si yacu yuzuye urusaku.

Urukundo rw’Imana rushobora kumurika muri twe iyo twicishije bugufi kandi tugakunda abandi mu buryo buvugana n’imitima yabo. Dore imvugo eshanu z’urukundo:

1.Amagambo yongerera umuntu imbaraga (Words of Affirmation)

Amagambo azamura, atera inkunga kandi akungahaza imitima y’abafite ururimi rwurukundo “ Amagambo yongerera umuntu imbaraga”. Niba ari wowe, wakira urukundo neza binyuze mu mvugo cyangwa inyandiko. Imeri (emil), ikarita ishushanyijeho kandi yanditseho amagambo y’urukundo, cyangwa inyandiko, bisobanura byinshi kuri wowe kuruta ikintu cyose gifatika. Ukunda gutega amatwi witonze mugihe cy’ibiganiro byawe kandi ukita kuri buri jambo kugira ngo ubashe kubika ayo magambo mu mutima wawe nk’ubutunzi kuri wowe.

“Amagambo anezeza ni nk’ubuki, aryohera ubugingo bw’umuntu agakomeza ingingo ze ” Imigani 16:24.

2. Gukorerwa (Acts of Service)

Umuntu ufite iyi mvugo y’urukundo ashora imbaraga ze kugira ngo agaragarize urukundo mugenzi we. Birashoboka ko umuntu yakora ikintu kubw’inyungu zawe, ibi uzamenye ko agukunda. Niba wemera ko ibikorwa bivuga cyane kuruta amagambo, cyangwa igikorwa gikoranwe ubwitonzi kikunezeza kikagutera kumva ufite agaciro, “Gukorerwa” bishobora kuba imvugo y’urukundo kuri wowe.

“Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y’imbohe muza kundeba ”. Matayo 25: 35-36.

3. Gukoranaho (Physical Touch)

Niba guhoberana, gufatana mu biganza, gusomana, hamwe n’ibindi bimenyetso byimbitse byurukundo bivugisha umutima wawe, imvugo yawe y’urukundo ni “Ugukoranaho” Abantu bose bafite icyifuzo karemano cyo gusabana binyuze mu gukoranaho. "Ubushakashatsi bwerekana ko gukoranaho ari inzira ikomeye yo kugeza ku wundi muntu ubutumwa (message), Dr David B.Yasobanuye ko ari yo mpamvu mu rushako hakenewe iyi mvugo y’urukundo.

Aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati: “Ndabishaka kira” Mariko1:41

4. Kwakira Impano (Receiving Gifts).

Ibimenyetso by’urukundo birenze ibintu bifatika, niba ururimi rw’urukundo rwawe ari ukwakira Impano, kuri wowe impano ni ikimenyetso cy’uko ukunzwe. Impano ishobora kuba imyenda, amafaranga, zahabu cyangwa utuntu duto tworoheje nko kubona umukunzi wawe aguhaye bombo, ururabo n’ibindi. Ibi byose binezeza umutima w’umuntu ukunda imvugo y’urukundo yo kwakira Impano.

“Uwo mugaragu azana ibintu by’ifeza n’ibyizahabu n’imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by’igiciro cyinshi”Itangiriro 24:53.

5.Guhana Igihe (Quality Time)

Niba ikirenze ibindi ku buzima bwawe ari ukumarana igihe n’uwo mukundana, birashoboka ko “Igihe” ari cyo mvugo y’urukundo y’ibanze ku buzima bwawe.

Betsey St. Amant Haddox, Mu nyandiko ye “10 Little Things All Healthy Couples Do Each Day” bisobanuye “Ibintu 10 Bito Abashakanye Babanye Neza Bakora Buri Munsi”. Yaragize ati “Ikintu cyoroshye nkogukina, cyangwa gutekera hamwe bishobora kugera kure mu gushimangira umubano hagati yanyu.” Niba kumarana igihe n’umukunzi wawe ari rwo rurimi rwawe rw’urukundo urumva ko bifite agaciro ku buzima bwanyu.

Yesu ahageze arararama aramubwira ati: “Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe”Luka 19:5.

Muri macye birakwiriye ko buri wese abasha gusobanukirwa imvugo ze z’urukundo kandi bikaba akarusho kumenya n’iza mugenzi we kuko bibarinda kuremererana ndetse bikabafasha gushimishanya bityo urukundo rugashinga imizi hagati yabo.

Source: “The Five Love Languages” Book by Dr.Gary Chapman; Crosswalk.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?