Mbese umwana w’umuntu naza azasanga kwizera(...)

Kwamamaza

agakiza

Mbese umwana w’umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-24 08:50:32


Mbese umwana w’umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi?

LUKA 18:1 Umugani w’umucamanza n’umupfakazi wamutitirije
YESU yaciye uyu mugani agirango twigishe uko dukwiriye gusengayavuze ko dukwiye gusenga tutarambirwa

Umupfakazi umwe yari afite ikibazo cy’umuntu umurenganya.niko kugana k’umucamanza ngo amurenganure.yashyizeho umwete wose ;aringinga,arahatiriza n’umutiman uciye bugufi.

Ibi bitwereka ko yari afite umubabaro uturutse ku karengane.
Bibiliya ku murongo 4.ivuga ngo “amara iminsi atemera (umucamanza )ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imna sinite kubantu ariko kubera ko uyu mupfakazi ya ntitirije reka murengere .i cyumvikana mu magambo uyu mucamanza yagendeyeho acyemura ikibazo cy’uyu mupfakazi:Kuba yahoraga aza kugaragaza ikibazo cye kandi ntarambirwe

Hanyuma ku murongo 6 yesu arabaza ati ntimwumvise iby’umucanza ukiranirwa yavuze?

Niba umuntu w’umunyabyaha ashobora kugira impuwe kubwo gutitirizwa,kandi abantu ari abanyabyaha.none Imana idakiranirwa ngo yibagirwe izabura ite kuturengera nitugenza gutyo

Isomo yesu yashatse ko dukuramo hano:

Ni ugusenga ubutarambirwa tutitaye ko twatinze gusubizwa,tugasenga
Kutiheba bitewe no gutinda gusubizwa

ku murongo wa 8 hari ikibazo yesu yibajije ati “mbese umwana w’umuntu azagaruka kwizera kukiri mu isi” ib bitwereka ko kurambirwa gutegereza Imana bishobora gutuma ikizere abantu bari bafitiye Imana kiyoyoka burundu kugeza igihe yibagiranye mu mitima y’abantu.gutinda gusububizwa bigabanya ikizere tugirira lmana niyo mpamvu yesu atugira Iyi nama yogusenga tugategereza twihanganye

Muri luka 21 YESU asobanura ibyo kurimbuka kwa yerusalem yasobanuye ibyo kurimbuka kwayo ,avuga ibyago byinci bizaba muri iyo minsi geze ku murongo 34 kuko yari azi uburemere bwa byo arabuvuga ngo “ariko mwirinde imitima yanyu yekuremererwa n’ivutu n’amaganya no gusinda by’isi”.bivuzeko yesu azi ko ibibazo bihoraho kandi bikomeye.ariko uko byamera kose ntibikaugushe ngo biducogoze gutegereza Imana.

Yakobo 1:12 yaravuze ati “hahirwa umuntu wihanganira ibimugeragza kuko namarakwemerwa azahambwa ikamba ry’ubugingo iryo Imna yasezeranije abayikunda.TWIHANGANE ARIKO TUGEZA IGIHE CYO KWEMERWA.
Reka nsoze mbifuriza kugira imbaraga zihagije zo gutegereza Imana kuko nibyo bizaturindira kwizera kwacu.

Ibibibazo bihoraho ark si impamvu yo kugwa.twimike Imana mu mitima kugeza kwiherezo ry’ubuzima bwacu

Bibiriya ivuga ko ubwo yesu yababajwe,nawe atazabura gutabara abageragezwa.iryo sezerano ridukomeze ni iryanjye nawe.

Muhabwe umugisha!

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?