Mana mpumura amaso, Nyuma ya 2020 sinzaguhemukire

Kwamamaza

agakiza

Mana mpumura amaso, Nyuma ya 2020 sinzaguhemukire


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-06-24 06:31:54


Mana mpumura amaso, Nyuma ya 2020 sinzaguhemukire

Mugihe tuba dusoje umwaka twinjiye muwundi mushya, biba ari ikimenyotso cy’ibyiringiro byinshi by’uko tuzabona ibyiza. Niba 2019 kuri bamwe warabaye umwaka utoroshye ntagushidikanya ko 2020 uzaba umwaka usharira kuri benshi, hari n’abatazatinya kuwita imfabusa. Hari impungenge rero ko nyuma y’uyu mwaka bamwe mu bakristo bashobora kuzatera Imana umugongo bahugiye mugushaka byinshi byabibagiza 2020. Ariko nigute Umukristo yazabaho nyuma y’uyu mwaka Kandi adateyeImana umugongo?

Icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora gahunda nyinshi z’abantu bari barateguye muri 2020.nubwo ari umwaka wari watanzwemo amasezerano kuri benshi, kuri ubu bigaragara ko ari umwaka utoroshye kubantu hafi ya bose. Benshi bazahura nubuzima budashidikanywaho, bw’ibibazo ibura ry’akazi, kwiyitaho kurenza kwita ku bandi, ibibazo byubukungu, muri make inzozi za benshi zashegeshwe bikomeye n’icyorezo cyateye isi guhera mu mpera za 2019 by’umwihariko 2020. Benshi baravuga ngo “nzubura umutwe 2020 irangiye”.

Si igitangaza ko bamwe barimo kwisanga muri 2020 bagenda mu kibaya cy’igicucu cy’urupfu Dawidi avuga muri zaburi ya 23. Ikibaya cy’igicucu cy’urupfu ntabwo ari ahantu runaka ahubwo ni ahantu hijimye; ahantu h’umwijima mwinshi n’akaga cyangwa se ibihe biruhije umuntu aba ari kunyuramo. Aha ni ahantu umuntu atakwifuza gusura. Niba rero 2020 warakubereye nk’icyibay cy’igicucu cy’urupfu haricyo wakora kandi ukagumana n’Imana mu yindi myaka izakurikira uyu. Mugihe uhuye n’iminsi y’umwijima kandi igoye, wakora iki?

Emera ko ukwiye gufashwa:

Ubusanzwe abantu benshi ntibakunze kugaragaza ibibazo byabo, bakunze kwiyumanganya kandi koko nibyiza kumenya gutuza mu kibazo,umuntu akiga uko yarwanira urugamba imbere mu mutima kandi acecetse. Ariko nanone sibyiza guheranwa n’ibibazo, hari umugani w’ikinyarwanda uvuga ngo “ Ahari abantu ntihakwiye gupfa abandi” muri Bibiliya mu mu gitabo cy’Imigani havuga ko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba( imigani:17,17) ibi birasobanura neza ko hari abantu bashobora ku kumva igihe urimo guca mu bihe bikomeye kandi bigoye.

Nubwo Imana ariyo ibakora ku mitima yabo bikabatera kuba baguha ubufasha runaka, ariko ningombwa ko nawe ubereka ko wifuza gufashwa,ntabwo ari buri wese uzabwira ko ufite ibibazo, Imana nayo irahari ngo iguhuze n’abagufasha muri urwo rugamba urimo kurwanira mu gikombe cy’igicucu cy’urupfu.

Jya usenga kandi utuze:

Abantu benshi dukunze kugerageza kwigira, tugashaka uburyo bwo gukemura ibibazo byacu dukoresheje imbaraga zacu. Turaryama nijoro tugatekereza kwishakira inzira zo kubikemura,Ntako tutagira ngo tugerageze kwikura mu ntambara n’ibihe bitugoye tuba turimo ,ariko igitangaje nuko hari igihe twishyiraho imitwaro irengeje ubushobozi bwacu. Ni ukugerageza gucunga ibirenze ubushobozi bwacu. Iyo urimo kunyura muri iki kibaya cy’igicucu cy’urupfu ni ngombwa kumenya ko ntacyo wakwishoboza.

Nibyiza kwibuka ko igihe twahuye n’ibibazo bidusaba ubushobozi buturenze, nk’amafaranga, ibibazo mu by’imibanire mu muryango, intamabara zo mu kazi, uburwayi...mu gihe rero urimo kunyura mu gikombe cy’igicucu cy’urupfu, ni ingenzi cyane kumenya ko ukwiye guhindukirira Imana, ikaba ariyo yonyine ibyikemurira. Nukora ibi bizagufasha kuruhuka kubera ko uzaba wikuyeho umutwaro, wumva ko wishyize mu biganza by’ushoboye kukuruhura, ni Imana yuje urukundo.

Gira icyerekezo:

Niba igice kimwe cy’ubuzima bwawe kiri mubibazo ntukirengagize ibindi bice byose, urugero niba akazi kawe bitarimo kugenda neza, ntukirengagize umuryango wawe. Zirikana ko uzakomeza kugira umuryango wawe nyuma yuko ugira ibibazo byo kubura akazi. Niba urushako rwawe rugeze habi, ntukongere ibibazo byawe wirengagije ubuzima bwawe, menya ko nanyuma y’ibibazo byo murugo rwawe uzakomeza kugira ubuzima, kandi wizere ko bizagira iherezo. Dawidi avuga “kunyura mu kibaya cy’igicucu cy’urupfu” ntabwo avuga gutura mu kibaya cy’igicucu cy’urupfu.Wikwemera rero ko urwo rugamba urimo kurwana uyu munsi rwashyira ubuzima bwawe bwose mu bibazo.Hazagera igihe ubisohokamo.

Zirikana ibihe wanyuzemo

Gira aho ubika amateka y’ibibazo wanyuzemo,haba mu nyandiko cyangwa ahandi kuko iyo usohotse hakurya yikibaya cyigicucu cyurupfu, uzagira igihe cyo guhamya ibyo wanyuzemo, uzabisangize abandi bashobora kuba banyura mu bihe nk’ibyo wigeze gucamo. Ikindi bizagukomeza no mu masengesho yawe bitewe n’ibihamya bifatika wakuye ku mana, uzajya uzirikana ko byose Wabasha kubigeraho.

Gira kwizera:

Ni byiza ko nk’abakristo twemera ko tuba mu isi y’icyaha kandi yangiritse. Tugomba kuzirikana ko tutari hejuru y’imibabaro kuko nuwo twizeye yababajwe kuturenza, icyakora yadusezeranyije kutuba hafi kandi akadukiza. ( abaheburayo 2:18) Zirikana ko hariho inkuru nziza kurenza ibibihe urimo kunyuramo.Ikindi dutegereje umunsi Imana igiye guhindura ibintu byose bishya; tukizera ndetseko no mu mwijima w’iminsi harimo na 2020,hariho impamvu y’ibyiringiro.

Source:Chritian today.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?