Ikimoteri cyo muri kamere: Igice cya 5

UBUSAMBO (Ubusinzi, inda nini, n’ibindi)

« Ntukabe mw’iteraniro ry’abanywi b’inzoga, no mu banyandanini bagira amerwe y’inyama, kuko umusinzi n’umunyandanini bazakena…»/ Imigani 23 : 20 - 21

Tugeze ku gice cya nyuma cy’inyigisho z’imyanda iba muri kamere. Muri kamere hari byinshi cyane n’umuntu atamenya ko ari bibi keretse yemereye Umwuka w’Imana akajya abimwereka maze akabona kwiyuhagira.Dukunze gusaba Imana ngo ikureho ibibazo biri hirya no hino yacu, ariko yo iba ishaka gukuraho umuzi w’ikibazo kiri muri twe.

Dore uko umuntu wahishuriwe ku busambo yanganirije ampa ubuhamya ati:

“Namaze imyaka myinshi nsenga Imana ngo nkire indwara ya goutte ariko biranga ahubwo irankomerera.”

Umunsi umwe, mbwira Yesu nti: nta kintu na kimwe nongera gukora utambwiye impamvu utankiza. Mfata iminsi njya kure y’abantu ndasenga nshaka kumva icyo Imana ivuga kuri iyo ndwara.

Muri iyo minsi, Imana inyereka isoko ry’ikibazo cyanjye. Imbwira ko nshaka gukira ariko sinshake guhindura ibijyanye n’imirire yanjye.
Nari meze nk’umusinzi ukomeza kunywa ntiyemere ko inzoga zifite icyo zangiza muri we. Nakundaga inyama, cyane cyane inkoko yokeje, buri munsi sinashoboraga kurara ntariye ka brochette.

Uwo mwanya mpishurirwa ko Imana idashaka gusa kunkiza « goutte » ahubwo ishaka kunkiza icyaha cy’inda nini cyabaga muri jye.

Kuva icyo gihe niho namenye ko bigora umusinzi kwemera ko ari umusinzi Birababaje kwimenyaho ubusambo. Nahise nibuka ko nasigaga mu rugo batetse i sauce y’intoryi, ngashaka ahantu ninyabya nkarya ka brochette.kandi numvaga ari nta kibazo, umugore n’abana bari kurya ibishyimbo.

Maze kwibona nahise nsaba Imana ngo ntinkize goutte, ahubwo inkize agatima ko gukunda inyama birengeje.
Imana yahise ikora ku muzi w’ikibazo cyanjye : ibyokurya
Iyo amasengesho atari guhindura ibibazo byacu, turebe ikindi Imana iri kutubwira.

Amashami y’ubusambo

1° Kudatanga - Ubugugu
2°Guhisha ( ababyeyi bamwe bajya bahisha isukari, isabuni yo kwoga, amavuta yo kwisiga atari uko bashaka gucunga neza iby’urugo ahubwo ari uko hari umuntu runaka badashaka kubisangira)
3° Kugera (AVARICE) : Umuririmbyi w’umunyarwanda yaririmbye ngo « Ikigabo cy’igisambo cyabariye (kubara) inyama ku mugozi .
4° Umururumba
5°Amerwe n’ibindi bisa nibyo

Ni byiza ko umuntu amenya uko ari, kandi akabyemera. Guhora dushaka amakosa ku bandi siwo muti, twirebeho ubwacu, niba hari icyo tutumva, Umwami Yesu aragira ati : « …..Ni Jyewe Uwiteka Imana yawe, ikwigisha ibikugirira umumaro ikakujyimbere mu nzira ukwiriye kunyuramo » Yesaya 48 : 17,

Yesu aguhe umugisha, akubashishe gufata icyemezo kubijyanye n’ingeso za kamere.