Icyazanye yesu kristo mu isi

Kwamamaza

agakiza

Icyazanye yesu kristo mu isi


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-11-15 02:17:59


Icyazanye yesu kristo mu isi

YOHANA 10.10
Umujura ntazanwa n’ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi.

Wakwibaza uti, ese ubugingo ni iki?
Kristo yasubije iki kibazo muri aya magambob ati:

“Umwuka ni we utanga ubugingo, umubiri nta cyo umaze. Amagambo mbabwiye ni yo mwuka, kandi ni yo bugingo (Yohana 6.63)"
Yesu rero akimara gusobanura ikigenza umujura, na we yahise yivuga: avuga ko yazanywe no kugira ngo intama ze zibone ubugingo nsetse bwinshi.

Si hariya gusa kandi Yesu yivuze, kuko yanavuze ko ari we ariwe rembo, umuntu niyinjira muriwe, azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri( Yohana 10.9),
Uri muri we arisanzura, kuko muri we ni hagari, ni ahantu umuntu wese yisanga: uworoheje n’ukomeye; umuzima n’umurwayi; impfubyi n’umupfakazi; mbese umuntu wese abasha kubona umwanya mu mutima wa Yesu.

 Kristo kandi ni we mpano y’igiciro ntagereranywa, uwiteka Imana yahaye abatuye isi ku bw’urukundo rwinshi yadukunze, kugira ngo umwizera wese azaragwe ubugingo buhoraho (Yohana 3.16).

 Yesu rero yazanywe no kuduha ubugingo bwinshi, kuko bubaye buke umujura yatubasha: ufite ubugingo bwinshi anesha cyane! ibyo umujura (Satani) akorera umuntu byose aba ahiga ubugingo bwe, ndetse n’ikiguzi cyose bimusaba ngo yibe umuntu, amurimbuze, aragitanga!

 Kristo Yesu yazanywe no gutsinda satani,( Matayo 12:29), Kandi kuko yatsinze natwe tuzatsinda mu izina rye.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?