Ibintu 3 Abakristo bakwiye gukora mu kwitegura

Kwamamaza

agakiza

Ibintu 3 Abakristo bakwiye gukora mu kwitegura neza Noheri


Yanditswe na: Ubwanditsi     2019-12-23 06:55:26


Ibintu 3 Abakristo bakwiye gukora mu kwitegura neza  Noheri

Noheri ni umunsi ngarukamwaka w’umunezero mwinshi aho twizihiza kuvuka kwa Yesu Kristo umwana w’Imana. Ni igihe twibuka urukundo rukomeye Imana yadukunze ikemera kuduha umwana wayo ngo avukire mu isi.

Muri iyi minsi Noheri yegereje, Abakristo benshi hirya no hino ku isi barimo gutekereza uburyo bazizihiza Noheri: bahura n’imiryango yabo, gutaka ibiti byo ku muhanda ndetse n’inzu zabo no gutegura ameza yuzuyeho ibyo kurya by’amoko yose bihenze.

Abenshi batekereza ko kuyizihiza muri ubwo buryo ari ingenzi, ariko Noheri si igihe cyo kwishimisha kuriya, ahubwo ni igihe cyo kwibuka no kwizihiza ubuntu bw’Imana ku buzima bwacu aho yohereje umwana wayo w’ikinege kugirango aducungure ububata bw’icyaha.

Ese mu by’ukuri uri kwitegura Noheri? Hano hari ibintu bitatu byagufasha kwitegura Noheri n’umunezero mwinshi bityo Yesu akavukira mu mutima wawe.

1) Gutekereza ku rukundo rukomeye Imana yagukunze

Nshuti yanjye, reka turebe uko twari tumeze mbere yo guhura na Kristo. Mu by’ukuri twari mu isayo y’ibyaha ariko Imana yohereje umwana wayo kugirango itwereke uburemere bw’urukundo idufitiye.

Iyo turebye neza uko twahoze kera, dutangira kubona ko tutari beza bo kugirirwa imbabazi, ndetse twari abo gucirwaho iteka, nta kwera twari dufite, nta gukiranuka ariko Imana yaduhaye umwana wayo Yesu kugirango atwunge nayo.

2) tekereza ku bantu bakugose bakeneye kwakira urukundo rwa Yesu.

Muvandimwe, Yesu yaje ku bwawe n’abandi bose. Yapfuye rimwe apfiriye buri wese kugirango ababarirwe, ahabwe agakiza, no kwiyunga n’Imana. Ni ahawe kugirango ubitekerezeho neza.

Birashoboka ko wakwishimira Noheri muri Kristo, ariko se umuryango wawe wo bite? Incuti zawe zo se bite? Ababaturanyi bawe se bo urabazirikana? Ese wabagejejeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ese bihannye ibyaha barakizwa? Mbese barimo kwishimira urukundo rw’Imana?

Usabwe kuzirikana ko Yesu ataje kubwawe gusa. Yesu yaziye abantu bose bityo twese dukwiye kumwakira mu mitima yacu.

3) gutekereza impano ushobora guha Imana ukurikije urukundo yagukunze.

Twifuza kwakira impano nziza buri Noheri yose ibaye, Dusenga Imana ngo iduhe imigisha kandi ihe imitima yacu ibyo ikeneye. Ariko se ni kangahe dusaba Imana kudushoboza kunoza umubano mwiza nayo?

Imana ishobora kuduha ibyo tuyisabye ndetse ikaduha n’ibirenze, ariko ishaka ko dukiranuka, tukayubaha, ishaka ko dusa neza mu maso yayo tugasa na Yesu Kristo umwana wayo. Iyo twitwaye neza, dufite uburenganzira bwo gusaba ibyo dushaka kandi tukabihabwa.

Reka twese dutekereze uburyo twakubaha Imana. Reka tuyishake kandi tuyibaze icyo twayiha kikanezeza umutima wayo bityo tukabasha kunezererwa ivuka rya Yesu akavukira mu mitima yacu.

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?