Ibintu 14 biranga umushumba mwiza(Igice 2) /(...)

Kwamamaza

agakiza

Ibintu 14 biranga umushumba mwiza(Igice 2) / Pastor Desire HABYARIMANA


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-07-31 09:15:26


Ibintu 14 biranga umushumba mwiza(Igice 2) / Pastor Desire HABYARIMANA

Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo “Umuntu nashaka kuba umwepisikopi, aba yifuje umurimo mwiza.” Nuko umwepisikopi akwiriye kuba inyangamugayo, no kuba umugabo w’umugore umwe, abe udakunda ibisindisha wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza utarwana, utari umukunzi w’impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. (Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda Itorero ry’Imana?) Kandi ntakwiriye kuba uhindutse Umukristo vuba, kugira ngo atikakaza akagwa, agacirwa ho iteka Satani yaciriwe ho. Kandi akwiriye gushimwa neza n’abo hanze, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani.( 1 Timoteyo 3:1-8)

Twaritwarangirije ku ngingo ya 7 . Uyu munsi turakomeza n’iya 8 kugeza ku ya nyuma ariyo ya cumi na 14. Ku bintu bikwiye kuranga abashumba beza.

8. Agomba kuba atari umunyarukoni: Agomba kuba atari umuntu utoteza abantu.

Hari amatorero amwe namwe ashingwa ugasanga pasteri ariwe nyiri torero , umugore we ariwe umwungirije, mubyara we ayobora korari. Kontabure ari murumuna we mbese bikaba ari itorero ry’umuryango, bene uwo arabyuka mu gitondo akavugango ndavuze ngo singushaka hano. Ushobora kuba urengana, bashobora kuba baguteranyije. Abantu benshi bagiye bakomerekera aho basengera kubera gutotezwa n’abayobozi babo. Umushumba agomba kuba ari umubyeyi w’abakire n’abakene abize n’abatarize, abambaye neza n’abatambaye neza, abatura make n’abatura menshi , n’abadatura na make bose bakamwisangamo, akaba afite umutima wagutse abantu bose bakisangamo, akaba afite ahantu abantu bose bakwirwa.

9. Agomba kuba ari umugwaneza: Iyo bavuze kugwa neza , ni imbuto y’umwuka bivuzeko niba uwo muntu yaruzuye umwuka wera yakagombye kuba ari umugwaneza. Afite ibimurangaho ubugwaneza. Uwo muntu ari umubyeyi w’abantu bose.

10. Agomba kuba atarwana: Tujya twumva abantu barwaniye mu nsengero inshuro zirenze imwe, hari abantu bahora bagirana amakimbirane mu rusengero. Bamwe bakaba ari abo kwa Pasiteri uyu abandi ari abo kwa pasiteri uyu mbese bakiyeranja uburyo bayobora bagacamo abantu ibice, uwo ni umwuka wa satani ntabwo ari umwuka uva ku mana. Bibiliya yatubwiye ngo agomba kuba atarwana: atarwana mu magambo, atarwana mu bikorwa. Hari abantu wagirango baremanye n’intambara mu buzima bwabo. Ibaze iyo ufashe igice kimwe cy’abakirisito ukabashyira inyuma yawe kugirango bazakurwanirire mu gihe intambara zizavuka. Yesu yaravuzengo umuntu nagukubita umusaya umwe uzahindure n’undi, umuntu nagutwara umwitero umuhe n’umukenyero, umuntu nagusaba umurenze umusozi umwe umurenze n’undi, hano bishatse kuvugako tugomba kurwanira icyubahiro, umuntu adakwiye kurwanira izina yubatse ahubwo niba ari umurimo w’Imana dukora, niba ari Imana dukorera ntabwo twagakwiye kuba turwanira amazina yacu.


11. Agomba kuba atari umukunzi w’ impiya:
Birababaje kuba hari abantu bashinga amatorero intego yabo ari ugushaka impiya , yabona imitwe y’abateranye uwo munsi agahita ayibonamo amafaranga, ntazi aho baraye , ntazi niba bafite amadeni, niba bungutse cyangwa barahombye, ntazi ubuzima babaho gusa we icyo abara ni inyungu. Birababaje kuba abantu bahora barwana bapfa impiya ibintu bidafashije, ibintu bitakagombye kuba intego yogushinga itorero, birababajeko abantu babonamo umurimo w’Imana inyungu z’amafaranga aho kwitangira imitima y’abandi, aho kwitanga kugirango ubutumwa bwiza buvugwe ahubwo icyambere ku ikubitiro ubutumwa bwiza tukabubonamo amafaranga. Bibiliya iravugango gukunda impiya ni umuzi w’ibibi byose, umuntu ukunda amafaranga nta cyaha atakora: Yasambana, yakiba, yakica, yaroga, yahemuka, yagambana, nta kintu na kimwe umuntu atakora aramutse ari umukunzi w’amafaranga. Ntabwo dukwiye gukora umurimo w’Imana ku mpamvu zo gushaka impiya ahubwo dukwiye gukora umurimo w’Imana ku mpamvu zo kwagura ubwami bw’Imana. Amafaranga yazaza akazaza ari umugisha, akazaza ari ukugirango ashyigikire umurimo w’Imana ariko atariyo ntego y’ubutumwa bwiza.

12. Agomba kuba ategeka neza mu rugo rwe: Bibiliya yabajije ikibazo ngo utazi kuyobora urugo rwe azayobora itorero ? Hari umuntu murugo aba abanira nabi abana, abanira nabi umufasha we ariko rimwe na rimwe akumva yarwanira no kuyobora itorero. Itorero rya mbere dukwiye kwitaho kuyobora ni umugore, ni abana, ni abashyitsi, ni abo mubana murugo, ntabwo wajya kwerera imbuto abo hanze usize murugo wabyangije. Umuntu yigeze gutanga urwenya aravugango, Pasiteri nazaba arimo yigisha mujye mucunga umugore mu maso, namwe murabizi ko hari abantu bazi kugaragaza neza amarangamutima rimwe na rimwe iyo bitagenda hari ubwo kwifata mu maso bimunanira. Ariko hano sinshatse kuvugako abashumba bose batabana neza n’abagore babo harimo abagerageza cyane kandi ingo zabo ni intangarugero.

13.Ntagomba kuba ari umuntu uhindutse vuba : Agomba kuba afite ubunararibonye, biratangaje ko umuntu akizwa mu mwaka umwe agahita aba umushumba,biratangajeko umuntu akizwa umwaka umwe agahita ashinga itorero: ntazi uko bakizwa, ntazi uko bahinduka ku ngeso, ntazi uko basoma bibiliya, ntazi uko bezwa nta bunararibonye afite muri uyu murimo, ntiyize ijambo ry’Imana ariko akumva ashinze itorero kuko wenda afite udufaranga duke, akumva ikindi yakora ari ugushinga itorero. Ibi mu byukuri ntabwo ari ukuri , umuntu ushumbye abantu ntabwo kuba ari umuntu uhindutse vuba agomba kuba ari umuntu wakijijwe kera azi ukuntu bihanganira ibigeragezo, uko bayobora abantu, bitewe nuko uyu muntu azaba ajejwe roho z’abantu. Agomba kuba ari umuntu ufite ibikwiriye byose kugirango ayobore umukumbi.

14. Agomba kuba ari umuntu ushimwa hanze no mu itorero: Yagombye kuba ari umuntu ufite ubuhamya bwiza muri karitsiye , niba acuruza ku isoko aho acururiza yakagombye kuba ari umuntu ushimwa, yakagombye kuba ari umuntu ubana neza n’abaturanyi. Yakagombye kuba ashimwa n’abantu bo hanze . none abo hanze bagufata gute ? Ni ubuhe buhamya ufite hanze nk’umushumba ? ni ubuhe buhamya ufite mu batizera?

Umuntu yakagombye kuba yibaza ngo niba nshaka kuba umushumba mfite izi ndangagaciro? Ntabwo Imana ikeneye ubwinshi ahubwo ikeneye ubwiza, ikeneye abantu bake kandi babikora neza, badatukisha izina ry’Imana.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?