Agaciro kawe ugakura he?

Kwamamaza

agakiza

Agaciro kawe ugakura he?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-03-15 05:15:58


Agaciro kawe ugakura he?

"Ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk’abakozi b’Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago" 2Abakorinto 6:4

Hari ibintu byinshi abantu bakora kugira ngo bagire agaciro, hari abantu benshi bumva ko agaciro kabo kava mu mashuri ahanitse. Ese agaciro kawe ugakura mu gutura mu nzu nziza, ni byiza, ese ugakura mu kumva ko urenze abandi bantu bose, ni ugutunga imodoka nziza, ni ukugira amafaranga menshi?, ibyo bintu byose ni byiza cyane ariko uramutse udakora ibigutesha agaciro.

Ni byiza cyane kwiga ariko iyo wiga udakora ibigutesha agaciro. Iyo ufite diporome, cyangwa akazi keza ariko ibyo ukora bigutesha agaciro, mu byukuri uba wibeshya. Kubahwa ni byiza, kugira umutungo uhanitse ni byiza, ariko bizakubera umugisha kurutaho nubikora wihesha agaciro.

“Umunsi umwe nagiye mu nzu abagabo benshi bakoreramo siporo, nanjye nari ngiye gukora siporo. Nahahuriye n’abagabo barenze icumi, mu gihe cy’akaruhuko batangira kuganira umwe aravuga ati ‘Njyewe mfite umudamu n’abana 6, ariko maze gutera inda abakobwa 5’.

Mu byukuri uwo ni umugabo utambuka abantu bagakangarana, yahawe umugisha afite umutungo mwinshi, afite ubushobozi bwinshi ariko numvise ibyo bintu akora nsanga ntibimuhesha agaciro, ahubwo bimutesha agaciro.

Undi aravuga ati’ Njyewe narumiwe!, umukobwa wese turyamanye mpita mutera inda’ avuga ko amaze kubyara abana 5 bose hirya y’abo yabyaranye n’umugore we w’isezerano. Barakomeje baravuga, baravuga ubwoba buranyica”! Pasiteri Desire Habyarimana

Mu byukuri iyo urebeye abantu benshi inyuma, ubona bagerageza gukora ibintu byakabahaye agaciro, ariko bo ubwabo batiha agaciro ubuzima babaho butabaha agaciro. Bibiliya yatubwiye ngo’ Ahubwo ku kintu cyose twiheshe agaciro’

Ni byiza gukora cyane ibyakaguhaye agaciro, ariko ntubivange n’ibigutesha agaciro

Ese muri 2021 iyo ukubise umugore wawe utekereza ko biguha agaciro?, tekereza kuba uri umugabo bizwi ko usambana, ko uca inyuma umugore wawe noneho n’abana bawe bakaba babizi, utekereza ko biguha agaciro mu muryango?. Abagore baca inyuma abagabo babo, utekereza ko ibyo biguha agaciro?, birakakwambura.

Si ibyo gusa uyu munsi hari abantu bakizerera mu isi y’umwijima, bakijya mu nzu z’abapfumu kuraguza! utekereza ko kuba warize ujijutse, hanyuma bakabona usesera mu nzu z’abapfumu biguha agaciro?, birakakwambura. Kuba bakwizera bakaguha kuyobora umutungo w’abandi hanyuma ukawunyereza, utekereza ko biguha agaciro?, birakakwambura.

Ni byiza ko umuntu amenya ko gukora ibimuha agaciro ariho hava agaciro. Mu gitabo cy’Umubwiriza haravuga ngo’ Hari ikintu kimwe yabonye gitangaje! Ni abantu bavanga imirimo myiza n’imirimo mibi’. Mu byukuri birababaje kubona umuntu agerageza gukora ibyakamuhesheje agaciro, ariko ukabona yitwikira ijoro akora ibimwambura agaciro.

Nta muntu n’umwe ushobora kubahwa yambaye ubusa: Ese iyo utinyuka kwambara nabi ukajya mu muhanda, rimwe na rimwe ubona nko muri bisi umuntu arwana no gukurura, cyangwa se yageze mu birori akahasanga abantu biyubashye, ukabona ararwana no gukurura kugira ngo yambare yikwize. Ntabwo biguha agaciro, nta muntu n’umwe uhabwa agaciro no kwambara ubusa.

Kuba uri umuntu utaha mu rugo rwawe umugore n’abana bagakangarana, bakaguhunga utekereza ko ibyo biguha agaciro?, birakakwambura. Kuba uri umuntu utagira ubuntu kandi Imana yaraguhaye umugisha, ntabwo biguha agaciro birakakwambura. Ibyo birareba haba ku bo mu nzu y’Imana ( Abashumba, abayoboye amatorero n’abakristo muri rusange) n’abo hanze.

Birababaje kumva umushumba aca inyuma umugore we, cyangwa umuntu yitwa umukristo ariko yiba, cyangwa se atagira ubuntu. Ibyo byose bikwambura agaciro.

Agaciro kacu kava he?

Iyo umuntu abaho ubuzima butubaha Imana, sinzi ko ashobora gukora ibyamuha agaciro. Yego hari abantu b’imfura babonye uburere bwiza mu muryango, agukura yihesha agaciro ariko ibyo nakwizera cyane kuruta ibindi, ni uko uba warakiriye Kristo nk’Umwami n’umukiza mu buzima bwawe akaguhindura, ukaba ukora imirimo myiza iva mu kubaha Imana. Ubuzima butarimo kubha Imana( Bw’umuntu udakijijwe), n’ink’imodoka itagira asiranse.

Sinakwizeza ko utazakora impanuka mu gihe udafute Kristo nk’umugenga w’ubuzima bwawe, nk’ushinzwe ejo hawe hazaza akakurinda akakurengera. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo nidusenga tujye tuvuga ngo ‘Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi’.

Byumvikane ko umuntu yatsinzwe kuva kuri Adamu, akora ibimutesha agaciro ariko iyo twisunze imbaraga z’ubuMana dushobora gukora imirimo myiza, tugakora ibiduha agaciro. Iyo ukoze ibikwambura agaciro si wowe ugata wenyine ahubwo: N’umugore wawe agargata, n’abana bawe baragata.

Sinakubwira ipfunwe abana baba bafite iyo bumva papa wabo aca inyuma mama wabo. Ntushobora kumva umubabaro, igikomera abana bagira iyo bamenye ko mama wabo asambana. Hari igihe umuntu agira isoni zo kumva ko avukana na runaka, bitewe n’imyitwarire ye. Ariko hari n’igihe biha ishema umuntu kuko avuka mu muryango runaka, bitewe n’imyitwarite myiza y’umwe muri bo.

Agaciro kawe gakwiye kuva mu kuba warakiriye Kristo Yesu nk’Umwami n’Umukiza, akaba umuyobozi w’ubuzima bwawe. Birashoboka ko iyi nyigisho ikugezeho ubuzima bwawe burimo ibintu byinshi bigutesha agaciro, ariko Yesu numuha ubuzima bwawe ngo abuyobore, nkwijeje ko ushobora kugarurirwa agaciro.

Yesu ashobora kuguha ubuzima butunganye kandi bwejejwe.

Iyi nyigisho yateguwe, inatambutswa na Pasiteri Desire Habyarimana kuri Agakiza Tv.

Ushobora kuyireba yose hano: 🔴 LIVE: IGITARAMO - 07: Esther N. & Past Desire H. "AGACIRO KAWE UGAKURA HE?" Ubuhamya bwa Charlotte

Source: Agakiza Tv

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?