Fata umwanzuro wo kubabarira

Kwamamaza

agakiza

Fata umwanzuro wo kubabarira


Yanditswe na: Ubwanditsi     2021-03-04 04:10:46


Fata umwanzuro wo kubabarira

Icyemezo cyo kubabarira uwaguhemukiye cyangwa uwakubabaje, ni igikorwa gisaba imbaraga z’Umwuka Wera akaba ari zo zishoboza umuntu kubabarira. Kutagira inzika ni rumwe mu mbuto z’Umwuka , ndetse bishoboza umuntu kuba mu buzima buzira urwicyekwe imbere y’Imana.

Kuko banyasamiye akanwa k’umunyabyaha,akanwa k’uburiganya, bambwirishije ururimi rw’ibinyoma. Bangotesheje amagambo y’urwango, bandwanije nta mpamvu. Urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi bandwanya, ariko jyeweho nitangira gusenga (Zaburi 109:2-4)

Wigeze mu buzima bwawe uhura n’abagusebya, ibihuha, inzangano? Yego birumvikana! Twese duhura n’ibi. Ariko aho biba bibi cyane, ni igihe ibitero nk’ibi bituruka kuri bene wacu, inshuti n’abo mu muryango, muri make, abantu dukunda kandi twizera.

Mu buzima bwe, umwanditsi w’iyi Zaburi, Dawidi, yabibonye kandi byamubayeho incuro nyinshi: Asuzugurwa n’abavandimwe be; bamurega ibibi kuri se; yagambaniwe ku muhungu we; yaratutswe ku buryo bukomeye, n’ibindi.

Mubyukuri ikintu kidasanzwe kandi gitangaje! Ni uko igihe yari amaze kugira ububasha kubamurwanyaga bose, ntiyigeze ashaka kwihorera!

Mbese bishoboka bite? Bisa nk’ibidasanzwe kuri twe dukunda kwirwanaho, kwirwanirira, kwisobanura, kwihorera n’ibindi.

Umwanya tumara imbere y’Imana itunganye ndetse ikiranuka ushobora kuduha imbaraga zo gusohoza ibyo tubona bidashoboka kuri twe:

Ibanga Dawidi yakoreshaga ryari isengesho: "Ariko njyewe ndabasengera." Gusa umwanya umara imbere y’Imana itunganye kandi ikiranuka, bishobora kuduha imbaraga zo gusohoza ibyo tubona ko bidashoboka: kureka kwihorera no gusengera abaduhemukiye. Iyo dusuwe n’urukundo rwa Data, tumushyikiriza imitwaro n’ibikomere byacu.

Kubabarira ntabwo ari ukwibagirwa cyangwa guhakana ko twangiritse. Kubabarira ni ukugira ukwemera no gukiranuka kw’Imana.

Ushobora gutekereza ko bidashoboka kubabarira, kandi ko utazigera ugira imbaraga zo kubikora? Ibi ni ibisanzwe! Genda usenge Imana uyisabe ubufasha mu masengesho, izagukorera igitangaza.

Isengesho ry’uyu munsi:

Mwami Mana, nguhaye umutima wanjye, ibikomere byanjye byaturutse ku binyoma n’urwango rwa bamwe bo mu muryango wanjye, incuti zanjye, bagenzi banjye n’abandi benshi. Sinshobora kubigeraho njyenyine, kubushake bwanjye; ariko mfashe icyemezo gihamye cyo kubabarira no kwizera ko ukora igitangaza mu buzima bwanjye. Amen.

Source: topchretien.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?