Ese mwiteguye guhinduka?

Kwamamaza

agakiza

Ese mwiteguye guhinduka?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-11-06 08:28:48


Ese mwiteguye guhinduka?

Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n’ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw’ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu (Abafilipi 3:7-8).

Iyo tuvuze "guhindura", tuba tuvuze kuva mu cyerekezo kimwe tukajya mu kindi bityo hakabaho impinduka. Guhinduka ni ugukosora ibyo wabonaga bitagenda neza ukabiha umurongo muzima. Biragaragara ko tugiye kwinjira mu mwaka mushya, benshi muri twe tuzaba twarafashe ibyemezo byo guhindura ibintu bimwe na bimwe hagamijwe kubikosora kugira ngo uzabe umwaka muhire ku buzima bwacu.

Yego, birashoboka ko twagize intsinzi muri gahunda zacu, ubucuruzi bwacu, imishinga yacu, ariko se ni iyihe nyungu twagezeho mu rwego rwo kuba inkoramutima ya Yesu? Nizera ko ikintu cy’igiciro cyane ari ukurushaho kumenya Kristo kuruta uko twari tumuzi mbere ndetse tukubaka ubucuti budasanzwe.

Ese turimo kumarana umwanya mwiza?

Ese twemerera Umwuka Wera kutuvugisha mugihe dusenga?

Intego nyamukuru ya buri wese muri twe ni ukumenya Umwami

Ese twiteguye kugaragaza impinduka mu bitekerezo byacu, mu myitwarire yacu no mu mico yacu?

Ese twiteguye gukora ibikenewe kugira ngo twegere umutima we?

Ese twiteguye gusiga ibintu byose kugira ngo duhe umwanya Yesu mu buzima bwacu?

Ese twiteguye gushyira ingufu aho zikenewe byihutirwa?

Hatabayeho kwirengagiza dukwiye gusobanukirwa ko kwemerwa n’abantu, incuti nta mwanya bizaguhesha mu ijuru.

Isengesho ry’uyu munsi

Mukiza nshoboza kuba uwo wifuza ibihe byose ndeke kurangazwa n’iby’isi bizashira, ahubwo umpe guhinduka mu buryo buguhesha icyubahiro, n’aho nahomba ibindi byose ariko mpore nezezwa no kunguka Kristo. Amen!

Source:topchretien.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?