Ese ifungwa rya zimwe mu nsengero hari icyo(...)

Kwamamaza

agakiza

Ese ifungwa rya zimwe mu nsengero hari icyo ryakangije ku mukristo ?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-03-16 11:56:35


Ese ifungwa rya zimwe mu nsengero  hari icyo ryakangije  ku mukristo ?

Uru ni rumwe mu nsengero zegekeweho umuryango nubwo bigaragarako ntawo rufite

Hashize igihe gito, hirya no hino mu Rwanda humvikanye ifungwa ry’insengero zitujuje ibyagombwa zasabwaga kugirango zikore mu buryo butazanira akaga ubuzima bw’abayoboke bazo bazisengeramo. Kuva iyi gahunda yo kugenzura insengero zitujeje ibyagongwa itangiye, insengero zirenga 2000 mu Rwanda hose zimaze gufungirwa imiryango kugirango zibashe kuzuza ibyo zasabwaga.
Agakiza.org, twakoze iyi nkuru zishingiye ku kiganiro bamwe mu bayoboke b’insengero zafunzwe bagiranye na Flash fm nk’uko byumvikana muri aya majwi: Hari abavugako bazisubirira mu byo bahozemo by’ibyaha kubera ko insengero zabo zafunzwe.

Iyi ni inkuru y’umvikanamo amajwi ya bamwe mu bakirisito bafungiwe insengero, aho bavugako bazisubirira mu byo bahozemo

Ese koko umukirisito ukijijwe birakwiyeko yasubira inyuma mu byaha yahozemo kuko urusengero yasengeragamo rwafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa.

N’ubundi umukiristo ukijijwe ntabwo gufunga inyubako yonyine byakamusubije mu gukora ibyaha, icyo gihe ntabwo aba arasobanukirwa byose, aba akiri ku rugero rwo kuba umuyoboke w’idini runaka, ihame ry’uko Imana ibera hose icyarimwe itaba mu nsengero gusa, ntabwo aba arakarimenya.

Pasiteri Ezira Mpyisi yabigarutseho avugako gufunga isengero ntacyo bitwaye, ni mu nkuru dukesha ibyishimo.com, Pasiteri Ezira Mpyisi yavuzeko gufunga insengero nta kibazo kibirimo ko abazifunga barimo gukora inshingano bafite ku isi nk’abayobozi, abakirisitu bakwiye kwibuka ko Imana itareba insengero ahubwo ireba mu bwonko bw’umuntu, bagaharanira kugira Yesu mu bwonko aho guharanira kubaka insengero. Umuntu ngo akwiye kureba niba mu bwonko bwe Imana ituyemo kuko ni cyo izaza ireba, Ntabwo izareba imisarane na za parikingi.

Yakomeje avuga ko kuba inyubako y’urusengero yafungwa bikwiye gucira abantu amarenga ko hagiye kuza Imana kandi ko iyo Mana yo itazaza ije kureba inyubako z’insengero n’ibyo zujuje.
Abakirisitu rero bo ngo icyo bashinzwe ni ukureba icyo Bibiliya ivuga bakagikurikiza kuko ni yo nshingano bafite.

Agaruka ku bayobozi bari mu nshingano za hano mu isi ko na bo iby’ijuru bibareba, bityo na bo ngo bakeneye gusoma Bibiliya bakumva icyo ibabwira ubundi bakagikurikiza.

Ni iki bibiliya yita urusengero ?

Gufunga insengero zitujuje ibisabwa si ikibazo n’ubwo bizagusha uwaruregetse.Dukwiye kumenyako Imana iba iri kumwe n’abizera naho baca mu bikomeye. " Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata" (Yesaya 43:2)

Ntawuzitwaza ko yabuze aho asengera .Dore icyo ijambo ry’Imana ritubwira: 1 Abakorinto 6:19 Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z’Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge.
Hari abarimo guharanira gufungurirwa insengero zo mu isi kandi ijuru ritabazi , baramaze gufunga insengero z’umwuka cyera bakora ibyangwa n’Uwiteka bene abo bazajugunywa mu nyenga barashutswe n’umunyenga w’isi.

Niba imfatiro zishenywe, Umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n’ūkunda urugomo umutima we urabanga.(Zaburi 11:3-5)
Nyamara urufatiro rukomeye rw’Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo “Uwiteka azi abe”, kandi ngo “Umuntu wese uvuga izina ry’Uwiteka ave mu bidatunganye.”(2Timoteyo2:19)

Amadini aranyeganyezwa kuko ni ay’abantu. Ariko itorero ry’Imana ryubatse ku rutare, n’aho amarembo y’i Kuzimu yazikuka. Itorero ni rimwe mu moko atari amwe, umwami waryo numwe, kwizera ni kumwe, ifunguro ni rimwe, Umwuka ni umwe, ibyiringiro bimwe, rifitanye ubumwe na Data Imana. Iyo hagize ibyago biritera, abera baryo babwira Umwami ibyaryo akarirengera.

Uwiteka agufashe, agukomeze muri byose, kandi usenge ubudasiba, usabe Imana ikuyobore kuko abayoborwa n’Uwiteka nibo bana b’Imana.


Iri ni itangazo ririgushyirwa ku rusengero rutujuje ibisabwa

[email protected]

Ibitekerezo (3)

26-04-2018    10:41

BENEDATABAKUDWAMUKOMERE.NIMUZETWUBAKE INZUYIMANA.REBAAMARANGIARIWAWE.UREBENOKUNZUYIMANA.WIBAZE UNISUBIZE. UGIRE ICOWAKOR

1-04-2018    00:24

amen

NIRERE VESTNE

21-03-2018    03:57

IMANA IGUHE UMUGISHA KUBW’IZI NYIGISHO UTANZE NANJYE ZIRAMFASHIJE KANDI UWITEKA ADUFASHE TWESE TUGUME KURUFATIRO

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?