Dore bimwe mu byo wakora ngo wivure indwara 8(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore bimwe mu byo wakora ngo wivure indwara 8 zifata impyiko (Igice 1)


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-04-30 09:52:05


Dore bimwe mu byo wakora ngo wivure indwara 8 zifata impyiko (Igice 1)

Umurimo n’imikorere y’impyiko ni myinshi. Burya ibyinjiye mu muntu biba birimo intungamubiri, hakabamo n’imyanda isabwa gusohoka ikajya kumenwa. Bisaba umurimo wihutirwa wo gutandukanya iyo myanda n’izindi ntungamubiri, bitabaye ibyo byaremerera imihore, izindi ngingo, bikanduza amaraso.

Umurimo w’impyiko ni ugusohora imyanda, bituma bivugwa ko ari yo itunganya amaraso, kandi ikaboneza ingingo zose. Kandi imyanda yose igasohokera aho yagenewe. Impyiko ishinzwe no kuminina no gukamura imyanda yuzuyemo amazi adakenewe.

Ibimenyetso by’uko impyiko irwaye:

Nk’uko tumaze kubona umurimo w’impyiko w’uko ishinzwe gusohora imyanda no kuboneza ingingo, iyo inaniwe gukora uwo murimo mu kanya gato gusa umubiri wose umererwa nabi cyane. Impyiko ikorana cyane n’umutsi munini wo mu kiziba cy’inda maze igatunganya amaraso
yose. Ifite udutsi miliyoni nyinshi two kuyifasha uwo murimo. N’ubwo ifite ubushobozi bwo kurwana ku mubiri wundi, igihe kijya kigera na yo igacogora, icogojwe no guhora ihanganye n’urugamba izaniwe na gahunda mbi y’umuntu.

Ibiyigora ni ibi bikurikira :

• Gukoresha imiti cyane
• Ibyo kurya bikangura umubiri
• Imyanda imaze igihe kirekire mu mubiri
• Kurya inyubakamubiri nyinshi
• Kutiyuhagira maze imyanda ikabura uko isohoka mu ruhu cyangwa mu bihaha
• Guhora ukorera umurimo ahantu hatagera umwuka mwiza.

Ibi byose bivuzwe aha ngaha biri muri zimwe mu mpamvu zibujije abantu benshi kugira impyiko nziza kandi zikora neza. Iyo impyiko zikora neza, n’imiyoboro y’inkari, n’uruhago n’imiyoborantanga ikora neza, inkari zihinduka umweru kandi ntiziryane.

Hariho n’izindi mpamvu zishobora gutera uburwayi bw’impyiko:

• Imyanda yo mu menyo
• Indwara zo mu muhogo
• Indwara zo mu maguru

Hariho ibimenyetso byerekana neza ko impyiko z’umuntu zidakora neza :

• Kubyimbagana ibirenge cyangwa ibitsike
• Umunaniro ujyanirana n’umutwe wa buri gihe
• Guhorana iseseme
• Guhorana indwara y’umuriro
• Gukunda kurakazwa n’ubusa
• Kuribwa n’umutsi wo mu itako ugafata n’umugongo
• Gucumbagira rimwe na rimwe
• Inkari zigiye gutukura
• Gucika umugongo no kugira inyota nyinshi
• Kubura kw’imbaraga buri gihe
• Kugwa agacuho mu bwenge.

Dore zimwe mu ndwara z’impyiko n’uko zivurwa:

1. Indwara ya Lithiase urinaire : iyo ndwara iterwa no kwipfundikanya kw’intungamubiri zimwe na zimwe zagombaga gukwirakwizwa aho zikenewe, nyuma zagera ahantu hari amazi zikibumbabumba,zigahinduka akabuye. Ako gashobora kumvikana ukoresheje intoki. Gashobora kungana n’umusenyi, cyangwa kakuzura ikiziba cy’inda. Imiti igiye kuvugwa hano umurimo wayo ni ukurinda umubiri kurwara iyo ndwara, ndetse kandi ishobora gusohora utwo tubuye. Ni henshi hakunda kuboneka iyo ndwara yo kwipfundikanya kw’amaraso akamera nk’utubyimba.

Ishobora kuboneka mu mwijima, mu mpindura, mu ruhago, mu ngingo zo guhina, mu mara, mu muhogo, mu kanwa no mu iherezo ry’urura “appendice – appendicite” no mu ihuriro ry’aho intanga zihurira n’umuyoboro uvuye mu ruhago. Aho hantu h’ihuriro hitwa “prostate”.

Imiti ni iyi ikurikira :

Karoti: Bitewe n’uko karoti ikungahaye muri vitamini A, ituma ururenda rwo mu mpyiko rukomera, bikabuza kwipfundikanya kw’amaraso. Ishobora kuribwa ari mbisi, cyangwa ukanywa umutobe wayo. Mu mutobe umuntu ashobora kuyivangamo umutobe w’indimu (citron) cyangwa umutobe wa pomme (umutapuwa), ukanywa igice cy’ikirahuri cyangwa ikirahuri. Ibyo bigakorwa igihe kirekire kingana n’ukwezi.

Indimu isharira (citron): Umutobe wayo ubuza kuremwa kw’imisenyi yo mu ngingo, ishobora no kuyisohora. Mu ndimu harimo vitamin ibuza kwifatanya kw’ amaraso, ni cyo gituma ibarirwa mu byo kurya bivura impyiko. Gukamurira indimu imwe mu mazi ukayanywa hasigaye igice cy’isaha ukarya bigakorwa mu minsi icyenda wikurikiranije. Ibyiza ni ukuvangamo ibiyiko 2 by’ubuki, ubundi ukajya ubikora rimwe na rimwe.

Igisura : Kuvuguta cyangwa ugasekura, ukavanga n’amazi make, ukanywa ikirahuri kimwe mu gitondo n’ikindi ku manywa. Ushobora no gutogotesha litiro 1 y’amazi, ugashyiramo ifu y’igisura yuzuye ibiyiko 3, ukabitogotesha iminota 15. Ukanywa udukombe 3 duto (tasse) cyangwa igice cy’ikirahuri (verre), ku munsi igihe kirekire. Igisura gihanagura ibisigazwa by’indurwe byagiye bitakara aho bitagenewe

Igitunguru cya onyo (oignon) : Iki gitunguru cya onyo gishobora gusohora iyo myanda yipfundikanije, ishobora gukoreshwa hamwe n’indimu icagaguye. Ishobora no kuvangwa n’amavuta ya soya, amavuta y’ibihwagari, ndetse n’amavuta ya elayo. Ibiyiko 2 birahagije igihe cyose ugiye kuvanga aya mavuta na onyo n’indimu. Ni byiza kubikoresha iminsi 10. Naho umutobe wabyo unyobwa utya : Kunywa igice cy’ikirahuri, kabiri cyangwa gatatu mu munsi.

Itunda rya pomme: Iri tunda ritera kwihagarika neza. Kunywa ikirahuri 1 cy’umutobe wayo mu gitondo buri munsi ugakamuriramo n’umutobe wa karoti, ibyo bishobora kuvura iyi ndwara kandi ukagira ubuzima bwiza. No kurya pomme 1 buri munsi iminsi 6 wikurikiranije uri kurya n’ibindi. Waba urembye ukarya 3 mu munsi umwe, kabiri mu cyumweru.

2. Indwara ya Coliques néphrétiques: Iyi ndwara irangwa n’uburibwe burenze urugero buva mu mpyiko bugana mu itako, biba bitewe n’amaraso yipfundikanije, akitambika mu mutsi uri hagati y’umuyoboro uva mu mpyiko ugana mu ruhago. Kenshi iyi ndwara ikizwa no kubagwa. Ikindi ni uko amababi n’indabyo z’umuzabibu ari yo n’ubundi yitwa « passiflore » (marakuja) bishobora kugabanya uburibwe. Ni ugutogosa mu mazi angana na litiro 1, ukanywa ibirahuri 3 ku munsi wavanzemo ubuki.

3. Indwara ya Oedème : Kubyimbagirana mu ngingo gutewe no kwiyongeranya kw’amazi mu mihore. Iyi ndwara ishobora gukomoka ku mpyiko ziri kuryana zikaba zimerewe nabi, zirangwa no kutihagarika buri munsi cyangwa ukihagarika bikugoye, cyangwa igaterwa n’amaraso akwirakwira nabi mu mubiri bigatuma amazi hamwe n’umunyu bijya mu mihore, umuntu akabyimbagana.

4. Indwara ya Hydropisie: Ni indwara yo kubyimbagirana ibanzirizwa no kwishimagura maze ugafuruta umubiri. Iyo izanwa n’uko impyiko zacanye umubano wuzuye n’umutima, maze gahunda y’amaraso ikagenda nabi cyangwa gukora nabi kw’ingingo zishinzwe gusohora imyanda.

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?