Dore amagambo ukwiye kwirinda mugihe uganira(...)

Kwamamaza

agakiza

Dore amagambo ukwiye kwirinda mugihe uganira n’uwo mwashakanye


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-12-31 07:32:32


Dore amagambo ukwiye kwirinda mugihe uganira n’uwo mwashakanye

Kugirango umuryango ugire amahoro n’umutekano bisaba ko habaho ibiganiro binoze hagat iy’abawugize. Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe amagambo abashakanye bakwiye kugendera kure kuko azana igitotsi mu mubano wabo bityo bikaba byabasenyera.

Muri iyi minsi ubutane (divorce) hagati y’abashakanyeni ikibazo gihangayikishije u Rwanda kuko imibare y’ingo zisenyuka ikomeza gutumbagira burimunsi,ariko se birakwiye guterera agati mu ryinyo umuryango ugakomeza kwangirika? Ntibikabeho.

Bibiliya itwigisha uburyo bwo gukora ibiganiro binoze bidahutaza bagenzi bacu “Nukorero bene Data bakundwa, umuntuwese yihutir ekumva ariko atinde kuvuga, kandi atindek urakara”. Yakobo 1:19

reka turebere hamwe amwe mu magamboa bashakanye bakwiye kwirinda mugihe baganira kuko ashobora kuba imbarutso yo guseny aumuryango.

1. Ubu njyewe nagukubita

Iri jambo rikunze gukoreshwa n’abagabo babwira abagore babo. Mugabo! Iri jambo nirigucika ukarivuga muri iyo shusho yakubonagamo, iteka ahora abona uri igisimba. Azahora abona ko nubundi wamukubita n’ubwo utabikoze.

2. Ubu naguta

Iyo ubwiye uwo mwashakaye iri jambo, uba uremye ubwoba mu mutima we kuko igihe cyose ahora atekereza ko wakwigendera. Uzatinda gutaha, uwo mwashakanye atekereze ko wamutaye, uzarara bigutunguye avuge ati “Nubundi yarabimbwiye”. Mubyukuri umuremyemo kutakwizera ukinisha kumubwira ko wamuta.

3. Nukomeza ibi tuzatandukana (divorce)

Iri jambo iyo utinyutse kuribwira umugabo cyangwa umugore wawe, menya ko umubwiye ko urugo nta ruhari kuko ibyo umubwiye ngo nakomeza…Nubundi bizakomeza kuko ni ko urugo ruteye. N’ubwo mwakimbiranye, wisa n’umutega iminsi ngo umubwire ko niyongera gukora biriya muzatandukana. Mwibuke ko na Yesu ariko tumumerera duhora imbere ye twihana kuko twongeye gukora ibyaha kandi ntajya aduciraho iteka, ahubwo aratubabarira tugakomezanya.

4. Ndicuza kuba twarabanye (naragushatse)

Iyo utangiye kubwira uwo mubana ko wicuza icyatumye mushakana, biragoye kongera kumubwira ko afite agaciro mu maso yawe. N’ubwo wakwicuza ku kigero cyo hejuru, ntashobora kugushira amakenga kandi ashobora kukubwira ko akari ku mutima gasesekara ku munwa bityo ugasanga nubwo mwakomeza kubana muba mucitsemo ibice.

5. Ubwo rero nawe ubona uri umugabo

Iri ni ijambo rikoreshwa n’abagore, nyabuneka mugore! Irinde gukoresha iri jambo kuko rigera ku mutima w’umugabo vuba kurusha Umwuka Wera. Iyo umubwiye iryo jambo umutima we uhita wihinduriza vuba. Ni kimwe n’uko umugabo yabwira umugore we ngo ubwo rero nawae ubona uri umugore! Mu byo mukinisha kuvuga iri jambo ntirikabonekemo kuko ni uguhindura umuntu ubusa.

6. Ndakwanga

Ni bibi cyane gukoresha iyi mvugo kuko akenshi umuntu ayivugana uburakari. Icyo gihe uba umuremyemo kugushidikanyaho kugeza apfuye. Birababaje kubona umuntu abwira uwo bashakanye ati “Nibutse kanaka tugikundana yari ameze gutya na gutya, n’ubundi urivuna ntushobora kuba nka we”

7. Uri mubi

Bagabo bakundwa, ushobora kubwira umugore ibindi byose, ariko irinde gukora ku mubiri we ngo umubwire ko ari mubi. Iyo ubikoze ni nko guhamagara imyuka yo mu kirere n’iy’i kuzimu yose ukayitera kuri we, gwa mu bundi buryo ariko irinde kuvuga ngo mbega uko gisigaye kingana! Niba ushaka ko akora siporo bivuge mu bundi buryo wivuga ku mubiri we, yewe nanabyivugira ntuzamwiteho.

Urugero: Umugore navuga ngo nsigaye mfite uruda, wowe ceceka ntubisubiremo cyangwa ngo umushyigikire, arimo aragushuka mureke abyivugire kuko iyo umwikirije ahita avuga ati: “Ni byo se koko cheri! Nawe urabibona burya?” Kandi ari we wabyivugiye

8. Erega urugo rwacu mbona rutazaramba

Mugihe uvuze iyi nteruro uba umubwiye ngo dushatse twasenya kandi mubyukuri uwo mubaana uba umubibyemo imbuto mbi.

Birakwiye kugenzura ibyo tuvuga.Yesaya 50:4 haravuvuga ngo “Umwami Imana impaye ururimi rw’abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye, inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk’abantu bigishijwe”. Mubyukuri dukwiye kumva kandi tukavuga ibiruhura abantu aho kubagusha.

Muri macye, twirinde amagambo mabi no gukomeretsanya tuzi ko tuganira kuko amagambo mabi atuma ubwenge bw’umuntu busubira inyuma kandi yari umuhanga bityo akabaho abihiwe n’ubuzima.

Source: Pastor Emmanuel Senga

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?