Amateka yaranze intawari yo kwizera Charles(...)

Kwamamaza

agakiza

Amateka yaranze intawari yo kwizera Charles Simeon


Yanditswe na: Ubwanditsi     2020-10-23 07:26:49


Amateka yaranze intawari yo kwizera Charles Simeon

Intwari zo kwizera nyinshi zahinduye byinshi mugihe zazengurukaga isi, Charles Simeon we yahinduye byinshi atagombye kuzenguruka, ahubwo yagumye ahantu hamwe ahakorera ivugabutumwa mu gihe yamaze ku isi kingana n’imyaka 54.

Simeon yavutse mu 1759 avukira mu muryango ukize, kandi wo mu rwego rwo hejuru mu majyepfo y’iburasirazuba bw’Ubwongereza. Umuryango we wari ufite imyizerere ya gikristo. Charles yize muri Eton and King’s College, akomereza muri kaminuza ya Cambridge, akiri umusore muto Simeon yari umukire, umunyabwenge, mbese yari umusore ufite icyerekezo cyiza.

Yiga muri kaminuza ya Cambridge, Charles yavumbuye ko atagomba kurya igaburo ryera kuri Pasika n’ubwo kaminuza yari yabasabye kurirya.

Gutekeereza kuri ibi, byatumye Charles yumva adakwiriye cyangwa se ataboneye kugirango yegere ameza y’Umwami Yesu. Kuva uwo mwanya, nta muntu n’umwe umuyoboye, yahise ajya gushaka Bibiliya n’ibitabo bya gikristo kugira ngo amenye uko yakwitwara neza akagirana umubano unoze n’Imana. Nyuma y’ibyo yaje kwishimira ko ku musaraba Yesu yamukoreye ibyo atari kwishoboza we ubwe.

Muri icyo gihe cy’umwijima wo mu mwuka, Simeon yakuze mu kwizera kwe yumva ahamagariwe kuba umubwirizabutumwa bwiza, ndetse ibitekerezo bye bimwerekeza mu itorero ryitwa Holy Trinity Church muri Cambrige rwagati, ari naho yahuriye n’umugore we Killy, umukobwa wa Reveland Canon Michael Rees wayoboraga Holy Trinity kuva mu 1972-1984. Kuwa 32 Nyakanga mu 1983, Killy na Simeon bashyingiriwe mu itorero Holy trinity.

Mubyukuri, mu bihe bidasanzwe birimo inzitizi nyinshi, Simeon yisanze yahawe inshingano mu itorero Holy Trinity afite imyaka makumyabiri n’ibiri. Kuba yarashyizweho ku buryo budasanzwe, ubusore bwe ndetse no kubwiriza ashishikaye byatumye adakundwa n’itorero, kuburyo mu mizo ya mbere, ryamurwanyaga mu buryo bwose bushoboka.

Bitewe n’uko Simeon yari afite icyizere cy’uko Imana imushaka ku murimo wayo, yihanganiye abamurwanyaga, birangira abaye umuyobozi mu itorero Holy Trinity yahamaze ubuzima bwose kugeza apfuye afite imyaka 54.
Charles Simeon arimo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza

Simeon yakoranye umwete umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi umurimo we warashimwaga cyane. Itorero rye ryakomeje gutera imbere no kwiyongera kugeza aho yabwirizaga incuro ebyiri ku Cyumweru abantu barenga igihumbi.Yashyizeho itsinda ryunganira rigizwe n’abapasiteri 24, harimo abagabo n’abagore. Kuva icyo gihe, Simeon yatangiye kugira uruhare mu kwamamaza ubutumwa bwiza.Yashishikarije abasore gukora umurimo w’Imana, abigisha tewolojiya n’ubuhanga bwo kubwiriza kandi muri icyo gihe yaramenyekanye cyane.

Simeon yahoraga ashishikajwe no gutera inkunga ibikorwa bya gikirisito ndetse yashinze umuryango w’Abamisiyoneri afatanyije na William Wilberforce, ubu yitwa Minisiteri y’Itorero mu Bayahudi. Charles yashyigikiye cyane abamisiyoneri benshi harimo na Henry Martyn.

Urupfu rwa Charles Simeon

Simeon yapfuye Kuwa 13Ugushyingo mu 1836, mbere y’amezi make kugirango y’umwamikazi Victoria yime ingoma. Byinshi cyane byarahindutse muri minisiteri ye, mugihe yari muri Cambridge, yari umuntu wubaha kandi wubashywe. Mu rupfu rwe, bivugwa ko abantu benshi cyane, abo Simeon yigishije gukora umurimo w’ivugabutumwa, abantu bahindutse abakristo biturutse ku nyigisho za Charles bose bari bateraniye aho baje gusezera ku umukozi w’Imana.

Intwari yo kwizera Charles Simeon yakoze byinshi kandi byiza mu minsi yo kubaho kwe yaranzwe n’ishyaka ku murimo w’Imana ndetse yahinduye benshi bakira Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza w’ubugingo bwabo. Dore ibintu by’ingenzi twakwigira kuri Charles:

1. Charles yafashe gusenga nk’inshingano ze. Gahunda ye yari ukubyuka saa kumi zuzuye mu gitondo maze akamara amasaha 4 asenga kandi asoma Bibiliya.
Igihe kinini Simeon yamaze ku isi yabayeho yubatse ku rufatiro rukomeye kandi yagiranye n’Imana umubano wimbitse.

2. Simeon yafashe kubwiriza ubutumwa nk’inshingano ye y’ingenzi: Charles yabonaga ko kwigisha no gusobanurira abantu Bibiliya, ari uburyo bw’ingenzi mu guteza imbere ubwami bw’Imana.Yakoranaga umwete mu ivugabutumwa.Yamaraga amasaha menshi abwiriza kandi agacungana no kureba neza ko ibyo avuga bishingiye kuri Bibiliya kandi byibanda kuri Kristo.

Charles yabwirije neza kandi yigisha abandi kubikora. Kugira ngo afashe abandi babwirizabutumwa, yasohoye urutonde rw’inyigisho rugizwe n’imizingo makumyabiri n’ibiri.

Muri macye Charles Simeon ubuzima bwe bwose yabumaze abwiriza. Binyuze mu kubwiriza kwe, Imana yamukoresheje mu buryo butangaje kugira ngo ahindure igihugu cyayo ndetse nisi yose ibe nziza. Muri iki gihe cyacu dukeneye abantu bameze nka we.

Source: www.canonjjohn.com

[email protected]

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?