Gukira ibikomere

Kwamamaza

agakiza

Mu makoraniro y’abantu bamwe na bamwe hari aho usanga bigisha ndetse bagafata umuntu wugarijwe n’umubabaro, uwibuka ibibi byamubayeho cyangwa se urizwa nabyo nk’uwateshutse cyangwa se uwakoze ibihabanye n’ubushake bw’Imana, ndetse ugasanga hari abakozi b’Imana bacyaha bene abo, abandi bakabasengera bavuga ko baganjwe na Shitani nyamara uku ntabwo ari ukuri ahubwo ni ukwitiranya ibintu.

Mu ijambo ryImana dusoma mu gitabo cy’Umubwiriza 3:4 havuga ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo, hakagira hati “hariho igihe cyo kurira n’igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n’igihe cyo kubyina”.

Iri jambo rikwereka ko ibihe by’umubabaro n’amarira iyo bigeze ku muntu aba atari igitangaza cyangwa ishyano riguye, ahubwo ni igice kimwe cy’ubuzima bwa buri munsi. Ibi kandi Imana yongeye kubitubwira mu ijambo ryayo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12:15 aho yingingaga ngo " Mwishimane n’abishima, murirane n’abarira".

Aha rero niho umuntu akenshi ashingira yemeza ko kwinjira mu mwanya wo kubabara atari icyaha rwose, ndetse ko kwibuka ibyakubayeho bikakubabaza ukaba warira ari ibisanzwe. Mwibuke bashiki ba Lazaro babonye Yesu nyuma y’iminsi ine Lazaro ashyinguwe, ikintu cya mbere bakoze buzuwe n’agahinda maze Yesu abonye ko bamukundaga nawe ararira (Yohana 11:33-36). None se aha wambwira ngo Yesu yari yuzuye abadayimoni ? Oya, oya rwose. Ahubwo kuko Yesu yari yambaye umubiri wa kimuntu yasohojweho ibibaho kuri twe byose.

Mwibuke mbere y’uko Yesu bamufata ngo bamubambe, ari mu murima wa Getsemani ; yasenganye umubabaro mwinshi ararira ndetse bikomeye. Yarizwaga n’iki ? Yatekereje ibikomeye birenze ubushobozi bwo kwihangana kwe yibutse ibigiye kumubaho ? Yuzura agahinda ararira, uku ni nako natwe bijya bigenda iyo twibutse ibibi bikomeye bituri imbere cyangwa byatubayeho maze imibiri yacu ku bw’uko uremwe tukarira, ntibikuraho kuba wubaha Imana ndetse nayo ikwishimira.

Ku rundi ruhande kandi abahanga bavuga ko kurira ari kimwe mu bisubizo by’umuntu uhuye n’umubabaro ndetse bakongeraho ko mu gihe ugize amahirwe umuntu wari ufite agahinda akarira ukwiriye kumuha rugari akarira akimara ipfa, kuko bituma yoroherwa mu mutwe, ntakomeze kuribwa nawo bikamuha kandi kuruhuka no kwakira ibyamubayeho.

Abafata abarira nk’abatewe n’amashitani rwose ntabwo ari ukuri ; ese muri mwe ni nde wabasha gutera indirimbo intore zigacyuza ibirori inzu yamuguye ho ? Ese wapfushije umugore wawe wakundaga cyangwa umwana w’imfura wacyuza inkera, intore zikabyia sambwe mu rugo rwawe ? Oya ni nk’ibyo rero kuko hari imiti dutanga idahuye n’uburwayi turwaye, ndavuga aho usanga umuvandimwe wacu arira ababaye aho kumwumva tukibwira ko gutera ibihimbano by’indirimbo biza kumukiza ??? Cyangwa se ngo gusenga cyane ? Yego Bibiriya muri Yakobo 5:13 hagira hati ’Ese muri mwe hari ubabaye ? Nasenge.’ Ikanatanga urugero muri Timoteyo 5:5 ngo ’ umupfakazi usigaye wenyine yiringire Imana akomeze gusenga no kwinginga ku manywa na nijoro’.

Ariko tubyumve neza gusenga ntabwo bihagarika ibyamaze kuba ahubwo bifasha mu bisigaye bitaraba, gusenga ni umuti nyamara umuti uvura igikomere ntabwo ukingira gukomereka, bityo bavandimwe bakozi b’Imana mugerageza mufashe intama zanyu mwahawe kuragira mumenye imiti ihuye n’uburwayi zifite, bityo bizatuma muzigeza k’uwazibaragije amahoro zidataraye ngo zitane.

Hariho abantu bahorana ibitekerezo byo kwiyahura bitewe n’ibibazo bacamo mu buzima, ibikomere bitandukanye, kwirukanwa ku kazi, gutandukana n’abo bashakanye guhohoterwa n’abo babana n’ibindi.

Bibaho ndetse cyane umuntu agategura uburyo azabikoramo, igihe azabikorera ndetse yemwe akanandika ibaruwa isezera abo asize, mbega ibintu bibi cyane!!!

Ikibazo cyo kwiyahura kigenda gifata intera uko iminsi ishira, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko nta kigero cy’abantu kitarimo iki kibazo, mu bana bato, mu basore n’inkumi, mu bubatse ingo ndetse no mu ba kecuru n’abasaza usanga hose usangamo iki kibazo.

Mu gihugu cy’Ubufaransa haheruse gukorwa ubushakashatsi basanga imfu z’abapfa bazize kwiyahura naho zigenda ziyongera uko imyaka ishira
Mu baturage 100000, abantu 6,4 barapfa nukuvuga kuva kumyaka 15-24, naho 12,2 hagati ya 25-34 nabo bakazira kwiyahura, naho 22,2 bri hagati 35-44 hapfa kandi 20,6 hagati y’imyaka 65-74, 40,3 nibo bapfa hagati y’imyaka 85-94

Ikigereranyo cyakozwe na OMS kigaragaza ko kw’isi mu mwaka wa 2000 abantu bagera kuri miliyoni biyahuye, bivuze ko mw’isegonda umuntu yabaga yiyahuye. Ikigereranyo cy’ubwiyahuzi cyazamutseho 60% mu myaka 45 ishije. Biragaragara ko iki ari ikibazo gihangayikishije.

Hariho impamvu nyinshi zitera uyu mutima wo kwiyahura

Benshi bagira igitekerezo cyo kwiyahura wenda babitewe n’indwara bafite baziko zitazakira, imibereho itari myiza y’umuryango, amakimbirane mubo babana, byose bigatuma umuntu abona ko kubaho ntacyo bimumariye birutwa no gupfa.

Ariko se niki wakora mugihe wumva ibyo bitekerezo byuzuye umutima wawe?

Nibyo koko urababaye ndetse agahinda ufite karumvikana ariko hariho ikintu kimwe ukwiriye gutekereza, hariho umuntu ugukunda, ukumva kuruta abandi ukwihanganira mu ntege nke zawe ugira abandi badashobora kwihanganira, wumva neza amarangamutima yawe akamenya n’umubabaro wawe!

Imana ifitiye umuti ikibazo cyawe ndetse n’igisubizo ku buribwe ufite, Imana ishobora gukiza umutima wawe washenjaguritse, mbegse wakwemera kongera gutangirana urugendo nayo.

Nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Buri kimwe gifite igisubizo kandi buri gisubizo ni Yesu.
Humura ntago byakurangiriye ho ahubwo uyu munsi atura ko ubuzima butangiye, Yesu aragukunda cyane!

“Uzi imyicarire yanjye n’imihagurukire yanjye, Umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n’imiryamire, Uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, Uba umaze kurimenya rwose, Uwiteka. Ungose inyuma n’imbere, Unshyizeho ukuboko kwawe” Zaburi 139:2

Reka turebe gato kubuhamya bwa Auger

Rimwe akazi nakoragaho baranyirukanye bantunguye bimbera bibi cyane birananira kubyakira numva isi inshiriyeho numva ubuzia burahagaze numva mpindutse umusazi.

Naratashye ngeze mu rugo mfata umwanzuro njye ubwanjye wo kwiyahura kandi yewe ubwo nari umukristo naravutse ubwa kabiri nzi neza ko kwiyahura Imana ibyanga ko ari icyaha, ariko satani anziba ibitekerezo numva nicyo cyamfasha mu buzima, ubwo nari mfashe imiti yica ngiye kuyinywa numvise umushyitsi udasanzwe umutima uratera cyane nzunga isereri numva ijwi rimbwira ngo have have wikwigirira nabi!

Nabaye nk’uwikanga yamiti ndayijugunya ndapfukama nsaba Imana imbabazi, benedata ubu nabonye akazi keza karuta na kamwe banyirukanyeho, narashatse mfite urugo rwiza mbese ubuzima bwabashye bushya, mbese ubwo iyo niyahura? Ni ibintu bibi cyane umuntu abikora ameze nkaho ibindi bitekerezo byahagaze hasigaye mo ibyo gusa!

Ariko ijambo ry’Imana rivuga neza ko Yesu ariwe buruhukiro kandi ko yiteguye kukuruhura imvune zo mumutima.

“Mwese abarushye n’abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, Matayo 11:28-29.”

Imana ibahe umugisha.

[email protected]

Navukiye mu Budage, ababyeyi banjye bimukira i Montreux mu Busuwisi ubwo nari mfite imyaka 13. Imyaka ibiri yakurikiyeho, twese nta n’umwe ubyiteze, Mama wacu yahise asezera ku muryango wacu atandukana na Papa, araduta arigendera.

Mbere yo kugenda ariko babanje kuduhitishamo, niba tujyana nawe kuko yari agiye muri Pension cyangwa se niba twihitiramo kwigumira mu Busuwisi tugasigarana na Papa wacu.

Ariko kuko ariyo twari tukiza mu Busuwisi, twihitiyemo kwigumanira na Papa. Nyamara byarampungabanyije kuko icyizere n’uburere nari nteze ku babyeyi bombi byahise kiyoyoka, ibyo binaba intandaro y’ibibazo bikomeye byambayeho byo kumva nanze igitsina gore.

Nubwo nari umukobwa ariko nabonye imyitwarire ya Mama muri uko kuduta bituma numva nanze igitsina gore aho kiva kikagera, ndetse nanjye ubwanjye ndimo ntangira kwiyanga. Kuba ndi umukobwa sinabyakiraga neza, bituma nitera icyizere burundu.

Uko kwanga urunuka umubiri wanjye w’’umukobwa byatumye njya mu bitekerezo byo kwiyahura, mu rwego rwo kugenda nisenya gahoro gahoro ndabanza niyogosha umusatsi wose ngira ngo nse n’abahungu hatagira n’ ikimenyetso na kimwe cy’abakobwa kingaragaraho.

Ubwo nari mfite imyaka 20, nakomeje kwigendanira n’abahungu cyane, nguma no gushakisha urukundo muri bo, kugira ngo mbone nabona amahoro, nkumva nkunze abahungu,ndetse umuntu w’igitsina gabo namubona nkumva namwegera tukaganira, nyamara hagira umukobwa unyegera nkumva namuhunga.

Nyamara uko gusabana cyane n’abahungu n’abagabo ntibyatinze kungiraho ingaruka zitari nziza kuko naje kwisanga natewe inda n’umugabo waje anyereka ko anyitayeho cyane, ko ankunda, ndetse ko azajya angira inama. Nyuma yo kunter ainda ariko nibwo yaje kumbwira ko yashatse umugore ndetse ko babyaranye gatatu.Ubwo ibyo byasobanuraga ko adashobora kungira umugore we.

Nkibyumva naguye mu kantu mbura icyo nakora!!!! Nkuremo inda se ? Icyo gitekerezo ndakirwanya. Uko niko naje kubyara Delphine umwan wanjye. Ntekereza ko uwo mwanzuro wo kudakuramo inda ya Delphine ari umwe mu myanzuro y’ubwenge nafashe.Ukaba wari mu bushake bw’Imana.

N’ubwo nanjye nari nkiri umwana byari ngombwa ngo mubyare kuko Delphine nawe yavutse mu bushake bw’Imana, ikaba imufiteho umugambi, kuko nta kijya kubaho Imana itacyemeye .

Umunsi umwe, narebye mu kirahure cy’inyuma cy’imodoka y’ivatiri y’umuturanyi, naje kubona igipapuro gitangaza ko hari buze kuba Firime yitwa : " Dieu en Enfer " bivuga ngo : "Imana mu muriro utazima ". Nagiye kureba iyo Firime yaje kunyigisha cyane.Iyo firime yerekanaga ko Imana yemera kujya mu muriro utazima ikajya gukuramo umwana w’umuntu uri guhiramo ikamutabara.

Ibyo byashakaga Kwerekana icyubahiro cyinshi Kristo yasize mu ijuru, akemera kuza hano mu isi y’umwijima, akaza gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Iyi si yacu uyigereranyije n’ijuru Umwami wacu yabagamo akaba ariyo bagereranyaga n’Umuriro utazima Imana yemeye kuzamo.

Muri icyo gihe nari mu bantu bibwiraga ko hari ukuntu ngomba guhinduka cyane ngakora ibintu byiza cyane kugirago Imana ikunde inyemere ndetse inyakire mu bantu bayo.Nyamara narishukaga.

Umunsi umwe,binyuze mu magorwa menshi, naje gusobanukirwa ko Imana yiteguye kunyakira uko nari ndi kose, n’ ibyaha byanjye, ibitekerezo byanjye byo kwiyahura, kwisenyagura siniyiteho, n’andi makosa yanjye uko angana kose. Uwo mwanya nahise numva akanyamuneza, ntangira kurira ariko kubera umunezero, ariko kandi mfite n’isoni z’inshuro narwanyije Umwami wanjye.

Uhereye uwo munsi,ubuzima bwanjye bwarahindutse cyane. Imana yakoze umurimo ukomeye mu bugingo bwanjye, impanaguramo icyufuzo nari mfite cyo kwiyahura.. Inyigisha kwiyakira uko ndi kose, Ituma n’iyunga n’umubiri wanjye, numva nakiriye neza kuba ndi umukobwa, ubundi inkiza ya myanzuro nari narafashe yo kutiyitaho nkiyangiza. Urukundo rwe rutangaje, nsigaye nifitiye, niyo ntego y’Imana mu kubaho kwanjye. Icyifuzo mfite ni uko namwe mwabyakira bikabagirira akamaro.

Umwami Imana abane amwe.

MIZERO Iréné ni umwana wa kabiri mu bana batandatu, ni umunyarwanda wavutse kuwa 25/11/1985 mu gihugu cy’u Rwanda, mu Ntara y’Iburengerazuba, Akarere ka Ngororero, Umurenge wa Ngororero. Akaba yarabyawe na KABALIRA Télèsphore na MUKARUZIGA Eugénie. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w’1994, MIZERO Iréné yabaye mu bwigunge igihe kitari gito abitewe n’ifungwa ry’ababyeyi be bari baragize uruhare muri Jenoside, hamwe no gusenga Imana ariko by’umwihariko akemera inama yagiriwe na bamwe mu rungano batahwemye kwifuza ko bamubona akeye mu maso, ubu MIZERO Iréné afite icyizere cy’ejo hazaza, afatanyije n’abandi mu iterambere ry’Igihugu. Uyu munsi nishimiye kubaho, mbyifuriza abandi, nifuza ko abari mu bwigunge babuvamo.

Kuwa 29/07/2012, MIZERO Iréné yatumiye abantu 3 bagize uruhare rw’indashyikirwa mu kumufasha gusohoka mu bwigunge maze arabashimira. Icyo gihe yatanze impano z’ishimwe yise MIZERO award 2012 n’ifoto z’urwibutso.

Urwo rugendo MIZERO Iréné yanyuzemo rw’ubwigunge no kwiheba rwatumye atekereza ku bandi bashobora kuba babayeho mu buzima busa n’ubwe, dore ko ibishyira abantu mu bwigunge bihari kandi ugasanga rimwe na rimwe abigunze nta ruhare bafite mu bituma bigunga.

Ibyo byose byatumye muri 2013 ashinga umuryango Mizero Care agamije gufasha abantu gusohoka mu bwigunge bakagera ku iterambere ryuzuye. MIZERO Iréné niumuyobozi w’umuryango Mizero Care wabonye ubuzimagatozi tariki 18/01/2017. Afatanyije na Komite Nyobozi n’abagize ubuyobozi bwa Mizero Care Organization ayobora akanateza imbere ibikorwa by’umuryango bigamije guhindura urubyiruko urumuri rw’ubuzima bwiza ku isi.

MIZERO Iréné muri 2010 yabonye impamyabushobozi y’icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu icungamutungo mu cyahoze cyitwa SFB Mburaburabuturo; kuri ubu niUR- College of Business and Economics (CBE). Ni umucungamutungo wa BRAMIN Ltd, ikigo cy’ubuhinzi bwa kijyambere guhera muri Nzeri 2013. Yanabaye umucungamutungo wa ADEPR muri Paruwasi Remera guhera muri Mutarama 2011 kugeza muri Nzeri 2013.

Guhera muri 2013 yafatanyije naMYICT na Imbuto Foundation nk’umukangurambaga wa gahunda ya NDI UMUNYARWANDA.

Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye mfite imyaka icyenda (9). Icyo gihe nigaga mu mwaka wa Gatatu amashuri abanza. Nubwo nari muto,ubwo yari itangiye numvaga abantu bakuru barimo n’ababyeyi banjye bavuga ko harimo guhigwa abatutsi.

Tukimara guhunguka tariki 19/11/1996 mu gihugu cyahoze cyitwa Zaïre kuri ubu kikaba cyitwa Democratic Republic of Congo (DRC), twageze mu Rwanda maze Data ahita afatwa arafungwa bambwira ko afungiye icyaha cya Genocide. Icyo gihe nari mfite imyaka 11. Nyuma yaho gato mu mpera za 1999 nibwo mama nawe yafashwe arafungwa akurikiranyweho icyaha cya Genocide. Nari maze kugira imyaka 14 y’amavuko. Ni uko namenye ubwenge ngasanganizwa iyo nkuru bituma mba mu gahuge ka njyenyine igihe kitari gito.

Ababyeyi banjye barafunzwe bemeye icyaha babisabira imbabazi, Data Inkiko Gacaca zamukatiye igihano cya burundu naho Mama we ahabwa imyaka miringo itatu (30).

Kubaho mu buzima ufite ababyeyi bombi bafunzwe, ntabwo bworoshye, ni ubuzima bw’ipfunwe, ubukene n’ubwigunge bukabije. Ubuzima bwaje guhinduka dutangira kwiga gukorera imiryango twabagamo, tumenyera imirimo ivunanye ndetse nyuma tuza gutangira ubuzima bwo kwibana. Byansabaga kwimenya kandi nkamenya n’abavandimwe banjye. Twagira icyo tubona tukagemurira ababyeyi kuri Gereza.

Nakomeje amashuri abanza mu cyahoze ari Komini KIBILIRA ku kigo cy’i Ruhindage, aho naje gutsinda ikizamini cya Leta gisoza amashuri abanza.

Mu mwaka wa 1999, ni bwo natangiye amashuri yisumbuye mu kigo cya EVFO/KIBISABO ntangira ntafite ibikoresho byuzuye. Gusa ndashima Leta yacu yashyizeho uburyo bwo kwiga ku bantu bose kandi igafasha n’abakene. Icyo gihe biciye mu karere amafaranga ya Minerval nayahawe n’ikigo cy’igihugu gikorera muri MINALOC. Mu mibanire yanjye n’abandi ku ishuri nkiri mu cyiciro rusange, wasangaga mpisha bagenzi banjye ko mfite ababyeyi bafunzwe; ubundi ugasanga nigunze nshaka kuba jyenyine, aho natekerezaga ubuzima bugoye mbayeho nkibaza icyatumye ababyeyi banjye bafungwa. Nkumva mfitanye ikibazo na Leta yamfungiye ababyeyi.

Mu mwaka wa 2002, nakomeje amashuri yanjye muri ESECOM RUCANO ikigo giherereye mu karere mvukamo. Aho nize ubumenyamuntu (Sciences humaines) A2. N’ubundi nakomeje kurangwa n’ubwigunge. Nakundaga gutekereza ku buzima bugoye tubayemo nkabiburira igisubizo maze nkiyahuza inzoga. Kuko iyo nabaga nazinyoye numvaga mfite amahoro. Nubwo nanyuze muri ibyo bibazo byose nagize umugisha wo kumenya ubwenge mu ishuri. Mu mwaka wa 2005 nabashije kubona bourse d’étude mu Ishuri rikuru ry’Imari n’Amabanki (SFB) MBURABUTURO.

Kugeza mu mwaka wa 2006, mbere yo gutangira amasomo muri SFB nakoze ingando z’abanyeshuri i Nkumba. Aho batwigishaga amateka yaranze igihugu cyacu, politiki y’igihugu cyacu n’andi masomo y’uburere mboneragihugu. Iteka uko bavugaga amateka yaranze igihugu cyacu nibazaga ikibazo n’ubu mpora nibaza cyo kumenya impamvu habaye jenoside yakorewe abatutsi kandi ababyeyi banjye bakayigiramo uruhare.

Mu mwaka wa 2007, ni bwo natangiye amasomo muri SFB. Nakomeje kwibera mu bwigunge, nkumva noneho usibye kuba ntashaka kuvugisha umuntu sinifuzaga umuntu umbaza niba mfite ababyeyi cg Akarere mvukamo. Nabaye mu bwigunge kugeza ubwo naje kurwara njya kwa muganga muri CHUK babura indwara. Numvaga mbababara umubiri wose, nkarwara umutwe udakira.

Muri icyo gihe numvaga nararambiwe ubuzima, nta mugambi nta n’ibyiringiro by’ejo hazaza. Amafaranga nahabwaga ya bourse nagombaga kuyasangira n’abavandimwe banjye, ntibagiwe no gusura ababyeyi kuri Gereza.

Ndashima Imana uburyo ikoresha ubuhamya bwanjye bugakora ku mitima y’Abanyarwanda kandi bukagira abo bufasha gukira ibikomere byatewe n’amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.Ndashimira Imana ibohora, Leta y’Ubumwe bw’Abanyarwanda itarobanura ahubwo yemerera umuntu wese uburenganzira bwo kwiga. Ndashima kandi abantu bose bagize uruhare mu kumfasha gusohoka mu bwigunge n’ipfunwe naterwaga n’ibyaha ababyeyi banjye bakoze, ni ukuri urukundo rwanyu rwaranzuye.

Nabaye mu bwigunge mfite ipfunwe naterwaga n’ifungwa ry’ababyeyi banjye bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w’i 1994 mu Rwanda.Ariko hamwe no gusenga Imana ariko by’umwihariko kurihirwa ishuri rikuru na Leta yacu, kwemera inama nagiriwe na bamwe mu rungano batahwemye kwifuza ko mbona nkeye mu maso, gutinyuka kuvuga ubuhamya bwanjye mu muryango w’abanyeshuri b’Abapantekoke biga muri za Kaminuza mu Rwanda (ONAP), ubu mfite icyizere cy’ejo hazaza nifatanije n’abandi banyarwanda mu rugamba rw’iterambere ry’igihugu cyacu.

Maze kubohoka, mu bantu bose twagiye tubana nagiye mbanza kubabwira ko ndi umwana wabyawe n’ababyeyi bafunze kandi bakoze icyaha cya Jenoside. Kubivuga byangiriye umumaro kuko byatumye ndushaho kuboboka, kwisanzura mu muryango nyarwanda no kugirirwa icyizere.

Nyuma y’igihe gito ndangije kwiga, nabonye akazi,nkaba ntarigeze ngirirwa ivangura kuko akazi nakabonye binyuze mu ipiganwa.Ubu buryo nabwo nkaba mbushima kuko ubumenyi buhabwa agaciro kabwo.

Ndakangurira buri munyarwanda kwemera amateka ye, kuyavuga kuko nasanze ari umuti ukiza umutima ubabaye, wigunze, utewe ipfunwe n’ingaruka z’icyaha cya Jenoside. Dukundane, tugire icyizerecy’ejo hazaza, dufatanye kugera ku iterambere ryuzuye ry’igihugu cyacu n’isi yose muri rusange. Ikindi mbona cyadufashiriza igihugu,ni ukugisengera no gukomeza kwigisha inyigisho nzima zibanisha abanyarwanda,tugatwama uzanye ibitanya uwo ari we wese n’icyo yaba ashingiraho cyose, hanyuma abemera Imana by’umwihariko bagatanga n’umusanzu w’amasengesho yuzuye urukundo rw’igihugu nk’umugisha Imana yaduhaye kuko kutagira igihugu nabyo ari ikibazo gikomeye.
Murakoze, mugire amahoro n’urukundo biva ku Mana!

MIZERO Iréné

Nitwa Willie, nakuriye mu mugi muto wa Neelyville, muri Leta ya Missouri nanywaga ibiyobyabwenge byiganjemo cocaine, nanywaga byinshi byari gutuma mbura n’ubuzima .Inshuro nyinshi nisangaga muri gereza kubera gucuruza ibiyobyabwenge. Abenshi twabisangiraga barapfuye. Sinigeraga ntekereza kuri ibyo ariko inshuro nyinshi nisangaga ku mva zabo nagiye kuzisura.

Papa umbyara na we yanywaga ibiyobyabwenge kuburyo uko yagaragaraga n’imivugire ye byari byaramusagutse.

Najyaga ntekereza impamvu yatumye mvuka, impamvu yatumye njya mu biyobyabwenge, nigituma ndi ku isi.Najyaga mbona abandi bana b’inshuti zanjye bari kumwe na ba papa babo bakajya ahantu bagasangira icyo kunywa n’icyo kurya, bakabajyana gukina,njye ntarigize mbikorerwa na papa ,atarigeze ambwira ko ankunda n’umunsi n’umwe,mama yarabikoraga akambwirako ankunda ariko papa we ntiyigeze ambwirako ankunda.

Mama yanjyanye mu rusengero maze nemera Kristo nk’umukiza. Pastor yanyigishije urukundo rutarondoreka rubonerwa muri Yesu Kristo.Iki nicyo nashakaga, nashakaga urukundo ,no kumenya iyo Mana numvaga yaremye isi, no kumenya byinshi kuri Yo .Ariko ntibyamaze igihe kirekire kuko ubuzima bwo mu rugo bwari bugoye kububamo, maze nshyira hasi ibyo mu rusengero maze nsubira kubiyobyabwenge kuko byari inzira yamfashaga kwibagirwa byose, niyo mpamvu nabinywaga cyane,nahoraga mbabaye igihe cyose kandi sinakundaga kuvuga byinshi.

Nahuye na Evelyne twiganye mu mashuri yisumbuye turabana,twabyaye abana 6 ariko ibiyobyabwenge na cocaine biranyokama bituma ntakora inshingano ya kibyeyi neza. Nabinywaga kugirango niyibagize ibibazo ariko mu gitondo nkabyuka bigihari.

Nari mfite umuryango unkunda ariko nahoraga mfungwa.Nyuma y’imyaka 20 nafunzwe inshuro ebyiri, nagiye ngerageza no kwiyahura inshuro nyinshi biranga .

Muri icyo gihe ibyo byabaga, nasomye ijambo ry’Imana rivuga ngo ‘ ndakuruhuye kandi niteguye kugutabara.’Ibintu bitangaje byabaye ubwo narindyamye nijoro,Imana yansuye mu nzozi, mbona ahantu hasa nk’ikuzimu aho nari ngiye nyuma nabonye isura iri kumwe nanjye maze Imana iravuga ngo menya aha niho wari ugiye, kandi bantu benshi baririra aha.Ni ubwa mbere nari mbonye ibintu nk’ibyo mu buzima bwanjye.Imana yatumye menyako aho nari ngiye kujya ko atari heza.

Mu myaka 20 sinari nkijya gusenga.Nasubiyeyo mbwira pastor iby’inzozi zanjye, ambwira ko zisa neza nizo yarose igihe yari umwana.Maze arambwira ati “Imana irashaka ko witonda mwana wanjye,anyereka uburyo inkunda ,yarampobeye maze nsengana na pastor uwo munsi maze ubuzima bwanjye nongera kubuha Yesu Kristo.

Namenyeko Imana integeye amaboko, sinumvaga nkiri umuntu w’inyama n’amaraso maze kuva icyo gihe ntangira guhinduka, ibintu bijya mu buryo.Natangiye kubona urukundo rw’ukuri umuryango wanjye wankundaga, urwo banyerekaga kera ndubona ubwo.

Muri iyo minsi naretse gukoresha ibiyobyabwenge maze mu gihe gito ntangira kubwiriza ubutumwa.Muri icyo gihe natangiye kujya gusura papa mubwira ibya Yesu, maze igihe kimwe mbona papa yaje mu rusengero gusenga.

Ubuzima bwanjye nabwerekeje ku Mana , namenyeko mu isi ntazahaba igihe kirekire, ndetse byari n’umugisha ubwo data nawe yagarukiraga Imana.
Namubabariye ku byo yankoreye ndetse mubwirako nshimishijwe n’uko ari umubyeyi wanjye.Yampereje ikiganza nawe ampereza icye turaseka turishima turababarirana.Uyu munsi njye n’umugore wanjye turishimye hamwe n’abana bacu.

Bibiliya ivugako tugomba kunamba k’Uwiteka, kandi niko uyu munsi ndi. Iyo mbyutse, mbanza gutekereza mbere na mbere ku Mana ,sinkitekereza kunywa ibiyobyabwenge ukundi, mu gihe ibiyobyabwenge byari byarabaye nk’imana yanjye ariko ubu Imana niyo yafashe umwanya wa mbere muri njye,iri mu buzima bwanjye.
source:www.cbn.com

Sophie @agakiza.org

Nitwa Yosuwa, igihe ababyeyi banjye batandukanaga nari mfite imyaka 10.Ninjye mwana bari bafite, ubuzima bwari bwiza kuko nari mbanye neza na data na mama, twakoranaga byose hamwe , mu by’ukuri twari dufite umuryango unezerewe, nishimiraga ko bandindaga bakanyitaho nk’umwana.

Nyuma yo gutandukana kw’ababyeyi banjye,natandukanye na papa ashakana n’undi mugore wari ufite umwana w’umuhungu. Kutagira papa undeberera ngo anyiteho byatumye mba ikigomeke , ubwo ntangira gushaka inshuti.

Ngeze hagati mu mashuri y’isumbuye,natangiye kuryamana nabagenzi banjye duhuje igitsina kuko numvaga naratawe, narajugunywe. Numva ko na buze ubucuti nari nkeneye kuri papa.Nagerageje kwiyegereza abatinganyi byibuze kugira ngo mbone urukundo no kugirango nzibe icyuho cy’aho nakomeretse igihe natabwaga, bityo bintera kubana n’abantu benshi bakora ibikorwa bibi.

Natangiye kunywa itabi, ndetse twaryamanaga n’abo duhuje igitsina inshuro nyinshi zitabarika, byabaga binshimishije cyane. Kumenyera ibiyobyabwenge no kuryamana duhuje igitsina byari ukugira ngo mbone urukundo kandi nkire ibikomere byo kubura urukundo. Ndangije amashuri yisumbuye nagiye muri kaminuza ariko nyuma y’umwaka umwe baranyirukanye. Papa yamenye ko ndi umutinganyi nawe aranyanga, noneho ndushaho kugira ibikomere.

Nagiye kubana na mama wari warongeye gushaka undi mugabo ariko akaba yari yarabaye umukristo, Namuhishe ingeso yanjye, ariko yambwiye ko nkeneye ubufasha bw’Imana. Mama icyo yakoraga cyari ukunsengera, agasaba Imana kundinda akagerageza no kumbuza kugendera mu bikorwa bibi.

Mu gushaka aho nisanga, nagiye mu mugi munini aho noneho nahuye n’abatinganyi nongera nibera muri ubwo buzima. Nageze aho mbona ndi gukora ibintu bibi numva nkwiriye kubireka ariko narabikomeje kuko ari bwo numvaga nyuzwe kandi nkashira agahinda kose nari mfite.

Mu myaka 2 ikurikiyeho natangiye kunywa ikiyobyabwenge cya cocaine, kuva icyo gihe bwo nanjye nari nariyanze. Mu mwaka wa 2009, namenyeko ko narwaye agakoko gatera Sida, nahise ntekereza ko ubuzima bwanjye burangiye, gusa sinari nsobanukiwe neza icyo sida ari cyo ariko numvaga ko ari ikintu kigiye guhindura ubuzima bwanjye. Kuva icyo gihe natakaje ibyiringiro burundu. Nabuze icyo gukora, maze nsubira kwa mama mubwira ibintu byose musaba ubufasha,adashidikanyije yaranyakiriye.

Numvise ari ibintu bikomeye kwakirwa na mama no kongera kumubona nyuma y’ibihe by’umwijima no gukomereka nanyuzemo. Nubwo nari mu makosa, nari mfite isoni z’ibyo mama yavugaga ngo ‘ndagukunda, kandi nzakwitaho aho uzaba uri hose’. Yampaye itegeko ko ngomba kujyana nawe mu rusengero, ambwira ko ari ahantu bakirana neza, bazankunda, bakamfasha kandi bakansengera .

Nyuma nagiye mpumvira ubutumwa bwo gukira, nuko numva nkeneye urukundo no kubabarirwa n’Imana.Namenetse umutima ndatura, ndarira kuko numvaga nkeneye Imana mu buzima bwanjye.Numvise mbonye urukundo rwa Data na Yesu urwo ntari nigeze mbona mu buzima bwanjye.

Ibyo nagenderagamo byose narabiretse.Niyumvisemo urukundo rw’Imana rumbwira ngo’ uhindutse mushya, naguhinduye mushya uri uwanjye.’Nakiriye Yesu mu buzima bwanjye ahindura amateka yanjye aba mashya. Kuva icyo gihe , nanesheje irari ry’ubutinganyi.

Kugeza uyu munsi mfata imiti igabanya ubukana bwa sida ,ndiho mu buzima busanzwe.Papa wanjye na we yahaye ubuzima Kristo, kandi byaduhaye inzira yo kubabarira no kwiyunga.

Ubu nagiye mu ishuri ryigisha ibya bibiliya ,ubu nabonye impamyabushobozi mu bijyanye no kuramya n’umuziki, nanjye ndabyigisha. Ibyahise sinkibyibuka kuko iyo ugeze kwa Kristo uba icyaremwe gishya akakoza ukaba mushya.

Ntute ibyiringiro, ntureke kwizera , no mugihe cyo gukomereka n’umwijima, aho ugera ukumva uri ubusa ,Yesu ashobora guhura nawe akaguhindurira ubuzima, kandi gusenga ubutitsa wizeye, Imana ikubera iyizerwa kandi igasubiza amasengesho yawe.

source:www.cbn.com

[email protected]

Kwiyahura ni igikorwa gihera mu mutima, aho umuntu agira igihe kinini cyo kwitekerezaho, yibaza impamvu ameze uko atifuza, agashaka igisubizo ntakibone, uko akomeza kwihererana ibibazo cyangwa kuremererwa nabyo, bikagera igihe bikamurusha imbaraga kugeza ubwo yumva gupfa bimurutira kubaho, cyangwa akumva ntashoboye kwihanganira ibihe arimo kandi akaba atabona ubundi buhungiro agahitamo kwiyica, ari byo byitwa “Kwiyahura”.

Umuntu ufata icyemezo cyo kwiyahura akenshi aba atekereza ko ubuzima butagishoboka, akumva ko agowe kuruta abaremwe bose, akumva nta muntu numwe umwitayeho cyangwa witaye ku kumenya amakuru yawe

Ese waba uhangayitse ukumva ubuze amahoro ndetse ntubasha no gusinzira?
Umuntu wiyahura ntabwo bimuzamo ako kanya, bitangira gahoro gahoro. Bitangira atangira kwiheba no kwisuzugura nk’uko wumva umerewe, akumva abihiwe no kubaho, kugeza ubwo nta magambo y’ibyiringiro namba aba agifite, yumva iteka ko ari wenyine.

Niba wumva ibi mvuga bisa n’uko ubayeho, garukira hafi, nta gushidikanya ko utagize ingamba ufata byazarangira nawe wiyahuye. Ndagutangariza ko mu icuraburindi rya nijoro cyane, hamwe nta muntu numwe ubona, hamwe wumva ntawe ukwitayeho, hamwe wumva ntawe ukumva, hafi yawe bugufi hari Imana yakuremye, itaryama idasinzira, ihoza ijisho kuri wowe kandi itegereje ko uyikebuka ikakugirira neza.

Garurira Imana icyizere

Hari igihe umuntu agira ibikomere bigatuma adashobora kwizera ko ineza y’Imana yamugeraho,ndetse wanamubwira ibijyanye no gusenga akumva uramubangamiye, cyangwa usa n’umubwira ibintu atumva neza.

Ibyo rero bitera umuntu kumva yifitiye impuhwe, umujinya, ubusharire, ibitekerezo byo kwihorera kuwatejwe ibibazo n’abandi, cyangwa ubwoba bwa hato na hato bwo kwikanga ikibi kabone nubwo cyaba nta gihari.

Wigeze ubona umwana wanze ishuri burundu, ndetse agatekereza ko papa umuhatira kwiga amwanga, akaba yatoroka urugo akaba ikirara? Waba warabonye ukuntu bibabaza ababyeyi? Imana yo ibabara inshuro nyinshi, iyo umuntu wayo yiyahuye, birenze ibyo twabasha kuvuga. Nibuze na wamwana we haba hari ikizere cy’uko igihe kizagera akamenya agaciro k’icyo umubyeyi yamuhatiraga gukora, naho uwiyishe nta yandi mahirwe namba aba asigaranye yo kuzamenya urukundo rw’Imana rwari rwihishe inyuma y’ubuzima bwose yanyuzemo.

Igihe yesu yari mu isi yambaye umubiri nkuwawe yahuye n’ibibazo bikomeye nk’ibyo uri guhura nabyo. yarasuzugurwaga ndetse akangwa n’abantu bose, ubuzima bwe bwari bwuzuye intimba nimibabaro. Nyamara ntabwo yikoreye intimba ze, ahubwo intimba zacu ni zo yishyizeho. Ibicumuro byacu byose ni byo yacumitiwe, yakomerekerejwe, ni nabyo yashenjaguriwe. Imibabaro Ye ni yo yatumye tubona umunezero. (Yesaya 53)

Byumvikanishe ko ibibazo unyuramo, ntabwo bifite intego yo kukwica wihebye nta byiringiro, kuko Yesu yabinyuzemo abinyaga ubutware bwo kukwangiza gutyo icyakora abisigira ubushobozi bwo kukwigisha no kukugira uwo Imana ishaka ko uba. Wikwihemukira ku gihe gikwiye uzatanga ubuhamya bukomeza abameze nk’uko umeze none.

Amahoro yawe nayo ari mu byazanye Yesu

Umva uko Yesaya yahanuye. Kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no kuzivana mu mwijima, kumenyesha abantu umwaka w’imbabazi z’Uwiteka guhoza abarira bose, no guhoza abafite intimba bose kubaha ikamba ry’ubwiza mu cyimbo cy’ivu, amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy’ubwirabure, n’umwambaro w’ibyishimo mu cyimbo cy’umutima wihebye. (Yesaya 61:1-3)

Niba wumvishe neza zimwe mu ntego yari afite, urumva hatarimo ubutumwa bwawe? Have wikwihemukira Yesu aragukunda kandi akwitayeho.

Ngwino usange Yesu, kandi umureke agusubize umunezero n’agaciro wiyambuye. Yagusezeranije kugusubiza umunezero wawe, wari waratakaje no ku guha umutima mushya wo kugukomeza.

umva icyo ijambo ry’Imana rikubwiye: “Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, Nzakugira inama, kandi ijisho ryanjye rizaguhoraho” (Zaburi 32:8).
Imana ibane nawe ikomeze umutima wawe, ikugarurire ibyiringiro, ikwereke ineza yayo, ikwiringize ibyiza iguteganyiriza bitume ugarukira hafi utaragera ku rwego rwo kwiyahura kuko n’abandi byabayeho batangiye ari ibisanzwe nka gutyo kwawe.

Ahantu hose navuze, sigize nkubwira umuntu na rimwe, kuko si byiza ko ibyiringiro byawe ubiherereza ku muntu uwo ari we wese, Imana ikeneye ko uyiringira nkaho ari wowe nayo mwenyine muhari, nayo izakubera uko uyiringira. Yagutabara inyuze ku muntu, ariko nta na rimwe yishimira ko ibyiringiro byawe ubishyira ku muntu. Igihe cyose ukuye ibyiringiro byawe ku Mana, uba uhaye satani amahirwe yo kukuroha mu bwihebe kuko azi neza ko bikugeza kure y’Imana. Wibuke ko nta mbabazi agufitiye na nkeya, arakwanga ku buryo wiyahuye we yaba ageze ku ntego ye.

Ubuntu bw’Umwami wacu Yesu bubane na mwe ku isaha yanyu yo gufata icyemezo (Imigani 18:24).

[email protected]

Intego y’ubuzima ni ukubaho ubuzima uriho ukabwakira, ukishimira iteka guhora wunguka ibishya wigira mu buzima ubayeho none, ukagira umuhate mu byiza ukirinda ubwoba bwo guhura n’ibidasanzwe.

Abantu benshi duhura n’ibicantege n’ibishuko mu buzima bwacu. Hari intekerezo tugira akenshi tukisanga dusa nabagonze n’urukuta. Narebye ku rugendo rw’abisirayeli nyuma gato bakiva muri Egiputa , bintera kuvuga ko bari mu rujijo ruhanitse. Tekereza imbere yawe hari inyanja itukura aho udashobora gukomeza urugendo. Ese wahitamo gusubira inyuma mu buzima wahozemo bw’akababaro muri Egiputa , wahitamo gupfira mu butayu , mu gihe waba ureba iruhande rwawe inyanja, inyuma ubona abanzi bagukurikiye n’imbaraga zabo zose. Ibi byose mvuze haruguru biteye urujijo rukomeye.

Sinzi icyo ushobora gukora wisanze mu bizazane nka biriya. Ibi rero nkaho aribyo twiberamo mu buzima bwa buri munsi. Hari ibintu byinshi duhura nabyo bigamije kudutsikamira. Iteka tuba tugoswe n’ibibazo , kandi rimwe na rimwe biradutsinda hari ubwo bamwe batekerezako bavukanye amahirwe makeya , hari ababyita umwaku. Iyo uhuye n’ingorane hari ubwo uhita utekereza inzira zo kwivana muri urwo rusobe kandi byakanga ugasubiza amaso inyuma mu myaka yatambutse, ibyakubayeho. Hari ubwo gutekereza cyane ku bibazo utanashoboye birangira wiyanze, abantu benshi bagiye biyahura abandi bariyanga kubwo kubona nta mumaro bafite,

Abenshi dufite ibintu bitandukanye byagiye bitubaho mu myaka yatambutse , ariko ntitwacika intege, dukomeza kujya mbere. Ibi byose iteka bishingira ku kwigirira icyizere cy’ubuzima bw’ejo hazaza. Hari ingorane unesha utabizi. Ibi ni bimmwe mu bikwiye kudutera ishyaka mu gihe tugeze mu maza. Ntugahitemo kubana n’umubabaro , uzawunyuramo ubuzima bukomeze, ibyo abandi bashoboye nawe wabishobora. Icyo ukeneye ni akanyabugabo, si ukwibona nk’imburamumaro. Ukwiye kwibwira uti: umuntu ushoboye kuko ibyo washoboye kabone nubwo byaba atari byinshi kuko ubuzima uko buteye none uratsinda ejo ugatsindwa kandi iyo utemerako watsinzwe ntushobora gutsinda, jya witekerezaho nkawe ubwawe , ntiwigereranye n’abandi. Bashoboye kugenda n’amaguru cyangwa gutwara imodoka mu nzira zabo ariko nawe ufite iyawe nzira, ntabwo imodoka zose mu muhanda zigenda mu mwanya umwe. Buri wese afite inzira itandukanye niy’undi, nubwo abantu bavuka ari impanga ariko ntibazira umwanya umwe.

Ugomba kwisobanukirwa kurusha kwigererenya n’abandi badashobora kukugeza aho ushaka, ibi bitera kwiheba , kwicira urubanza, kwibona nk’umuziro bikarangira ucitse intege. Ntibishobora kukugiraho ingaruka wenyine usanga n’umuryango wawe ubigendeyemo. Abana bawe bazagirwaho n’ingaruka z’ubuzima ubayeho. Imikorere y’ubwonko bwawe iteka igenwa nuko ubayeho.

Ushobora gutekereza abana bawe ukabafata nk’abaswa biturutse ku makosa utekereza ubwawe Atari ukuri kuzuye ahubwo ari imitekerereze yawe itariyo. Hari ubwo abana bakurana amahame atariyo bakubonanye, bagakura bigana bimwe bibi bikubonekaho. Kwibanda ku bibi bituma habaho kubihirwa n’ubuzima. Kwibanda kubyiza biganisha ubuzima ku musaruro mwiza. Ibyamaze kuba biba byamaze kubaho ntacyo wabikorho. Gutekereza ku bibi byakubayeho mu myaka yashize bihinduka uburozi ugahorana impagarara, ntushobora gukemura ibibazo ufite,

“Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose.” (Yosuwa 1:9). Iki ni cyo gihe cyawe cy’uko ibikomere byawe byaguhindukira isoko w’ubwenge n’ubushishozi mu rugendo rukomeza bw’ubuzima bwawe

Muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, umuryango w’ agakiza.org na SSHM dufashe mu mugongo abacitse kw’icumu rya Genocide yakorewe abatutsi.

Turasaba Imana ngo ikomeze kububaka mu mwuka,
amarangamutima n’ umubiri.

Hashimwe Imana y’Umwami wacu Yesu Kristo ari yo na Se, ari na yo Data wa twese w’imbabazi n’Imana nyir’ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n’Imana, (2 Korinto 1:3-4)
[email protected]