uwahoze ari umuyisilamu muri Turikiya atanga ubuhamya bw’uko yahuye naYesu

Atangira ubuhamya bwe avuga ko avuka mu umuryango w’abayisilamu. Imyizerere ye n’imico ye n’ibimuranga byari Isilamu. Ntabwo yari yarigeze ahatirwa kujya muri isilamu ahubwo yisanze ariryo dini azi ryonyine.

Natangiye kwiga impamvu Amatorero ya gikirisitu atajya yemera idini ya isilamu. Kandi nabonaga bizera Yesu nk’Imana mu gihe twe tutamwizeraga nk’Imana.

Yahoraga yibaza uburyo Imana yari gutanga umwana wayo, kandi akibaza uburyo Yesu yari gukora ibyo yakoze iyo aza kuba ari umuhanuzi gusa. Yumvaga ko Imana itari kwemera ko Yesu abambwa.akumva ko ababariye abakirisitu bakurikira Yesu.
Yatangiye gushakisha amakuru ya Yesu kugirango azafashe abakirisitu kuko yumvaga barataye umurongo. Atangira kujya asoma bibiliya agirango azajye abona uburyo yigisha abakirisitu.

Rimwe inshuti ye yamubwiye ko ifite mugenzi we ujya umubwira ibya Yesu, ahita amuhamagara amubwira ko ashaka kuzitabira amateraniro y’abakirisitu. Ariko yari azi ko muri Turikiya ntamukirisitu n’umwe uhaba, kuko ntabwo yumvaga uburyo umunya Turikiya yaba umukirisitu. Yumvaga kubona abakirisitu bizamugora kuko abakirisitu ari bacye muri iki gihugu. Ariko ashimishwa nuko abakirisitu bemerera umuntu wese akaza mu materaniro.

Ageze yo yishimiye amateraniro kuko yasanze bagira umwanya wo kubaza ibibazo, icyumweru cyakurikiyeho yasabye mugenzi we ko bajyana mu materaniro, nuko uwo mugenzi we amusaba kumusura mu urugo amwereka filime yitwa “ Yesu Mesiya” ubwo yarebaga iyi filime yategereje ko yumva aho Yesu avuga ngo umuhanuzi uzaza nyuma yanjye muza mwizere, ariko aza gutangazwa nuko Yesu atigeze abivuga.
Abona ko abakirisitu batandukanye n’uko babavuga. Ahita afata umwanzuro wo kujya gusoma ubutumwa bwiza. Atangira kureba niba azakurikira Yesu cyangwa Muhamedi. Nyuma yo gukora ubushakashatsi yasanze Yesu yaravuze ngo ninjye nzira mu gihe Muhamedi yavuze ko ariwe muhanuzi wa nyuma.

Yohana: 14:6 yaravuze ngo ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo nta wujya kwa Data ntamujyanye, arangije abaza mugenzi we niba mu isezerano rya kera hari ubundi buhanuzi bugaragaza Yesu, amwereka Zaburi, 22, Yesaya 53, Zaburi, 2. Nuko asoma iyo mirongo yose, nuko abona igaragaza kuza no kubambwa kwa Yesu.

Nyuma yo gusoma iyi mirongo yabonye neza ko Yesu ariwe nzira ukuri n’ubugingo, atangazwa no kubona uburyo yari yaraciriweho iteka kubera kutizera Yesu, atangira gusenga asaba Imana ngo imufashe.
Abona ko abandi bantu bizera ibindi bayobye kuko batizera Yesu. Avuga ko ubwenge budahagije kugirango umuntu amenye Imana, yabivugaga arimo asenga ngo Imana imwiyereke kuko atashakaga kongera kuyoba inzira.

Yasengaga avuga ko abantu bashobora gukora amakosa bakayobya abantu inzira agasenga asaba Imana ngo imuyobore inzira. Agahora asaba Imana ngo imwiyereke.

Nyuma y’igihe asenga aya masengesho yumvise ubuzima bwe buhindutse, asomye Bibiliya asangamo ibisubizo by’ibibazo byose yibazaga, yaka n’ibimenyetso bimwemeza ko Yesu ariwe nzira kandi ko ariwe akwiye gukurikirwa.
Mu mwaka wi 1996 nibwo yegurira ubuzima bwe bwose Yesu yemera kuyoborwa nawe.

Asoza abwira umuntu wese ushaka kumenya Imana ko akwiye gufungura amaso akareba Inzira Ukurin’Ubugingo ariwe Yesu.

charismanews.com.

Tuyishime [email protected]