Zefaniya 3:17

Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari irakiza. Izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezerererwa iririmba.