Zaburi 23:4-5

Naho nanyura mu gikombe cy’ igicucu cy’ urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe inshyimbo yawe n’ inkoni yawe ni byo bimpunuriza. Untunganiriza ameza mu maso y’ abanzi banjye. Unsize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara.