Yohana 6: 28,29

Baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y’ Imana? Arabasubiza ati umurimo w’ Imana nguyu: Ni uko mwizera uwo yatumye.