YESU KRISTO KURI WATSAPP MURI IKI GIHE? (Igice cya mbere)

Mu gihe ikoranabuhanga rikataje hirya no hino ku isi , aho isi yabaye nk’umudugudu usanga amakuru yihuta mu buryo bukomeye cyane kurusha ikindi gihe cyigeze kubaho ninako usanga imirongo ya bibiliya inyuzwa mu matsinda y’abahuriye kuri watsapp, facebook,...

Kuko mbere y’Umwaduko w’abazungu cyangwa se abakoloni mu Rwanda kimwe no muri Afrika ihanahana makuru wasanga rikoresha uburyo bwa gakondo bwasaga naho buciriritse mu yandi magambo butihutishaga amakuru ariko ubu abanyarwanda kimwe n’andi mahanga arihutisha amakuru mukanya gato ukaba umaze kumenya ibibera ku isi hose kimwe rero n’abakiristo bakagombye kubyaza umusaruro ikoranabuhanga mu kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo.

Imikoreshereze ya Whatsap mu ivugabutumwa iracyari hasi

Uzasanga mu matsinda (group) za watsapp cyane cyane izirimo abakristo ujya kubona ukabona umwe ajugunyemo (sharing) umurongo wa bibiliya abandi bati: ‘’Amen’’ ntanawusobanureho gato ukabona byabaye nk’imihango , abandi bakajugunyamo inzenya (comedy) rimwe na rimwe zinasebya imyizerere ya gikiristo abandi bagaseka bakanishima bakumva birasekeje ariko ntibatekereze ko ntacyo ibyo byose byungura ahubwo bipfobya ubutumwa Bwiza. Aha rero bigaragara ko gahunda yo gutambutsa ubutumwa bwiza kuri uyu murongo wa watsap bikiri hasi kuko usanga bikorwa mu buryo budafite gahunda.

Ikibabaje uzasanga no mu matsinda yo mu matorero atandukanye nko mu bashumba, abavugabutumwa abaprotocol cyangwa se abakozi b’Imana mu nzego zitandukanye biganirira ku nkuru zitandukanye rimwe na rimwe ugasanga ntacyo zibungura mu buzima bw’Umwuka.

Uko ubutumwa bwiza bwakamamazwa kuri Watsapp

Ni byiza rero ko abakiristo barushaho gusangira Ijambo ry’Imana bibumbira mu matsinda (groups) ku mbuga haba, watsapp, facebook,… urushije abandi ubumenyi akabasobanurira ku ijambo ry’Imana, imirongo imwe nimwe batumva neza, debat (ibiganiro) zimwe na zimwe zigamije kungura abandi. Ningombwa ko muri iri vugabutumwa hagomba kubamo gahunda (1 abakorinto 14:40).

Ikindi nk’uko ikoranabuhanga rirushaho gukataza mu nzego zose ningombwa ko n’abakristo barushaho kubyaza umusaruro iyamamazabutumwa bwiza kandi buhindura tukabona mu minsi iri imbere abantu bihana binyuze kuri Watsapp , facebook, …. kandi bagakomera mu gakiza birasabwa ko hajyaho amatsinda ya za watsapp afite intego z’ivugabutumwa gusa gusa. Nta kindi hakabaho abayobozi bazo kuko uzasanga amatsinda amwe n’amwe nta ntumbero abereyeho. Munkuru yacu y’ubutaha tuzagaruka k’ubuhamya bw’amatsinda amwe namwe yagiye akora ibikorwa by’urukundo ndetse akomeje kugerageza kwiyubaka mu ivugabutumwa rinyuze kuri watsapp , facebook n’ahandi ndetse n’umusaruro byagiye bigira.

Ufite igitekerezo cyangwa se icyo watwungura watwandikira kuri ….