Wigeze ukundwaho, Dore umukunzi nyawe !

Uwo data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato (Yohana 6 :37)

Hano Yesu yavuze amagambo meza ngo abo se yamuhaye bose baza aho ari ariko igikomeye ngo ntazabirukana na hato, ubu ni ubwishingizi bukomeye.

Akenshi umuntu ashobora kuvukira mu muryango ababyeyi be bose ntibamwiteho bikamubabaza kuko atahabonye ibyo akeneye byose, bene uyu ashobora gukurana icyizere gike afitiye umuryango we, ashobora no guhitamo kureka umuryango we akigira kubana n’abandi, ibi birababaza mu buzima kuburyo bishobora no gutera ibikomere.

Igihe cyose ibi byose uzajya ubona byakugezeho ujye wibuka ko Imana igukunda kandi yo nta mananiza, ntacyo bisaba kuko yagukunze urukundo ruhebuje utaranayimenya kuko ntireba nk’umwana w’umuntu’’kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho (Yohana 3 : 16).

Yesu ntabwo yategereje ko ubanza kuba umwere ngo abone kugucungura, oya ahubwo yabikoze ufite inzandiko zikurega kugira ngo urimbuke ukwiye kugirirwa umujinya nk’abandi bose arakwiyegereza ngo utarimbuka ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho.
Ikindi n’uko Imana itarindira ko tugwiza imirimo myiza ngo ibone kudukunda ahubwo yadukunze itabitewe n’imirimo myiza ahubwo nyine yabitewe n’urukundo rwayo rutarondoreka, ushatse wamfasha kuyishima!

Nubwo utarwitaho ngo uruhe agaciro yo ikomeza kugukunda no kuguhendahenda kuko ntinezezwa n’uko umunyabyaha arimbuka ahubwo yishimira ko areka ingeso ze mbi itegereje ko yihana. Imana rero irakuzi kuko yakumenye itarakurema, yagutekerejeho kera kugukunda si ibyo yitoza ahubwo nayo ubwayo ni urukundo ( Yeremiya 1 :5).

Paulo yaravuze ngo Imana yerekanye urundo rwayo idukunda, ubwo kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha ( Abaroma 5 : 8), aha hantu ndahakunze cyane ngo tukiri abanyabyaha hari igihe umuntu ajya kugukunda akabanza kubarirriza ubuhamya ngo hato utazamuteza ibibazo none Yesu we wagira ngo niyo yari kondisiyo mbega nicyo yadushakiraga, yashakaga bene uwo muntu udakenewe yarivugiye ngo abarwayi nibo bakeneye umuvuzi, nahabwe icyubahiro yadukunze ntacyo aduciye !