Watchman Nee ni muntu ki?

Watchman Nee yavutse mu mwaka wa 1903, muri Swatow mu Bushinwa, avuka ari nk’igisubizo cy’amasengesho ya mama we. Amaze kubona abyaye abakobwa be babiri, mama we yarasenze abwira Imana ngo nimuha umuhungu, azahita amutura Imana. Uko uwo muhungu yakuraga, yagaragaraho amasezerano nyina yari yarakoze, ariko na none ntiyite ku bintu byo mu mwuka. Mbere yuko uwo muhungu akwiza imyaka cumi n’irindwi y’amavuko, ahura n’Umwami.

Icyo gihe amenya ko agomba guha ubuzima bwe Umwami Yesu, nubwo yakomezaga kwinangira kurekura byose ku Bwe. Biza kurangira urukundo rwa Kristu rumwuzuye, areka byose ku Bwe. Ibi ngibi byabayeho mu kwezi kwa kane tariki ya 29, mu 1920.

Yagize urukundo rukomeye rw’ijambo ry’Imana, ku buryo mu gihe gito yari amaze gusoma Bibiliya incuro nyinshi. Atangira guhamya Kristu mu banyeshure bigana, nibwo yiswe izina rya ‘’Muvugabutumwa’’. Mu gusesangura Bibiliya, hamwe n’abandi bakristu bake, baje gusobanukirwa ukwiyorosha n’ubuziranenge biri muri Kristo. Yiyemeza rero gukurikira ijambo ry’Imana, nta kindi uretse ijambo.

Mu 1927, atangira gukorera ahitwa Shangai, aho yabashije gushira mu bikorwa iyerekwa yari yarakuye mw’ijambo. Yasobanukiwe ko intego nyamukuru y’Imana ari Kristu n’itorero rye. Binyuze mu mirimo ikomeye y’Umwuka Wera no kwizerwa mu murimo kwa Watchman Nee, ubuhamya bwa Kristu bukwira mu Bushinwa.

Mu 1949, abacommunistes biganziye Ubushinwa. Nubwo yari azi neza ibyari bimutegereje mu rugo, yaje gusiga umurimo mu maboko y’Imana no mu bakristo. Nuko ava Hong Kong asubira mu Bushinwa muri 1950. Mu kwezi kwa kane mu 1952, nibwo yaje gutabwa mu buroko. Baje kumwagiriza bamubeshera ko ari umutasi, nuko akatirwa imyaka 20 y’igifungo. Nta kintu na kimwe yari yemerewe gukora ahongaho, uretse icyo yategekwaga n’abakuru bubwo buroko. Imyaka 20 ishize, banga kumurekura, haza kumenyekana amakuru ko yaje gupfa akiri umwizerwa ku Mana.