Urukundo rwa mbere (igice cya 3) Pastor Desire

Aramusubiza ati “Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n’ubugingo bwawe bwose, n’imbaraga zawe zose, n’ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk’uko wikunda.” (Luka 10:27)

Uyu musore w’umufarisayo yashatse gukurikira Yesu amubaza niba azi amategeko amusubiza ko yayitondeye kuva akiri umwana. Yesu aboneraho kumubwira amategeko 2 ahagarariye andi:

1.Gukundisha Imana umutima wose:

Iyo bavuze umutima WOSE ubwo ni ukwiha Imana ntacyo wisigarije. Mu byo ukuri ikigararaza urukundo rw’ Imana si amagambo umuntu avuga ko ayikunda ahubwo ni imbuto umuntu yera zigaragaza urukundo. Ubu se wavuga ko uyikundisha umutima wose utagira umwanya wo gusabana nayo?

Hari ibindi duha umwanya munini umupira, film, whatsapp, ibiganiro bisanzwe ku buryo Imana nta mwanya tukiyibonera. Yesu yigeze abwira abantu ko ingunzu zigira imyobo, ibiguruka bifite ibyari ariko umwana w’ umuntu ntafite aho arambika umusaya. Mu mutima wawe Yesu afitemo umwanya? Mu masaha 24 usabana n’Imana iminota ingahe?

Ubwenge: Itegeko ridusaba gukundisha Imana ubwenge, habaho ubwenge bwa karemano, ubumenyi twize mu ishuri, ubwenge bwo kubaha Imana, nubw’impano, ubu bwenge bwose bukwiriye gukunda Imana. Nta bantu muzi bakuriye mu rusengero ariko impano z’ubuhanzi, uburirimbyi bikarangira babikoreshereje isi?

Imbaraga: Burya umuntu arakura agasaza, ukwiriye gukoreshereza Imana imbaraga zawe ukiri muto kuko gusaza byo nta mahitamo ufite, iyo umuntu akijijwe ashaje arakubwira ngo mbabajwe n’uko ibi byiza mbimenye nshaje ntakibasha gukorera Imana.

2.Gukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda:

Iyo ijambo rivuze ngo nk’uko wikunda fata akanya utekereze ikigero wikundaho hanyuma wibaze ngo hari umuntu nkunda? Bivuze ko iyo wigaburiye, wiyambitse, wiyubakiye inzu, ushaka ko bakubwira neza, bagusura hari undi muntu wakagombye kuba ubikoreye niba ntawe ubwo ntawe ukunda. Umwana yikunda kuva avuye mu nda akazarinda asaza niko kamere imeze.

Yesu yaravuze ngo nari nshonje, ndi umushyitsi, ndwaye, mfunzwe avuga ko uworoheje hanyuma y’abandi mwabikoreye ari we mwabikoreye. Ni byiza ko dukunda abantu bose ariko cyane cyane uwo ugiriye neza atazabikwitura nibwo uba ubikoze neza.

Inama: Yesu yasubiye umufarisayo ko nagenza atyo azabona ubugingo niba tudakora ibi tuzaba twibeshya ubugingo.

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama, waduhamagara kuri +250788422984.
Dusengera ibyifuzo by’abantu k’ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe.
Pastor [email protected]