Urufatiro rw’Imana/ Ev.Ndagijimana Donath

2Timothy 2:19

Nyamara urufatiro rukomeye rw’Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo” Uwiteka azi abe”, kandi ngo “umuntu wese uvuga izina ry’Uwiteka ave mu bidatunganye”

Ndagira ngo dusangire kuri aya magambo meza agira ati” urufatiro rw’Imana no kuva mu bidatunganye’’.

Umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk’Umwami n’Umukiza we yanditse kuri uru rufatiro. Kumenywa ni ikintu kiza kandi cy’ingenzi mu buzima abantu bose bumwa baharanira, bamwe bakanabiharanira bakabigeraho.

Iyo umenyanye n’umuntu ukomeye mu buzima busanzwe wumva ufite urufatiro rwiza dore ko utazigera ubura seriviai runaka muri biro runaka kandi ufiteyo umuntu ukuzi, ibyo bigira umumaro muke. Ariko Kumenywa n’Imana bifite umumaro ukomeye kuko nyuma yo kumenywa n’Imana, Imana nayo ubwayo irakumenyekanisha, duharanire kumenywa n’Imana.

Uwiteka azi abe: Niba abantu bita kubo bazi, Imana yo yabuzwa n’iki kwita ku be, Yesu yagize ati” niba abana b’abantu ari babi kakamenya gutanga ibyiza, njye nzabura nte guha ibyiza abanyubaha.

Muze dushake ubucuti ku Mana, nayo ntizabura kutugirira neza, Ijambo ry’Imana riti” Kwitoza ku mubiri kugira umumaro muri bike ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byinshi kuko gufite n’ubugingo buzaza.

Dukwiye kuva mu byaha (ibidatunganye) tukegera Imana nayo izatwegera, turwanye satani nawe azaduhunga, kandi birya bibazo bikuvuna ntabwo byakongera kukuvuna kuko uzaba ufite uwo kubyikorera. Urufatiro rukomeye rw’Imana ruracyahagaze, ntabwo Imana yigeze ihagarika kurengera abantu, iracyabafitiye imbabazi n’ibambe, na bya bindi byawe arabishobora.

Mumwikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe! Ukuboko kw’Imana ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n’ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva (Yesaya 59:1).
Imana ntabwo yarekeye aho gukora! Iracyakora kandi yitaye ku byawe niba uyemereye ukayiha ubugingo bwawe, ubuzima bwawe, ubwenge bwawe ndatse n’ubutunzi bwawe!

Imana ibahe umugisha!

Ev.Ndagijimana Donath