Ukunda umwana we amuhana hakiri kare!

“Urinda umwana inkoni aba amwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare” Imigani 13:24. Mu yandi magambo biravuga ngo “ Udahana umwana we ntaba amukunda, nyamara ukunda umwana we aramucyaha”
Nubwo muri bibiliya Yera bakoresheje ijambo inkoni, ariko bashakaga kuvuga ijambo guhana umwana, kandi hari uburyo bwinshi bwo guhana umwana bwemewe na Bibiliya.

Ubwo buryo sibwo nshaka gutindaho cyane ariko icyo nasobanukiwe neza nuko ngo ukunda umwana we amuhana hakiri kare.
Ngo umugore n’umugabo bari bafite umwana w’umuhungu. Nuko ngo abyiruka akora amafuti menshi muriyo ngo harimo no kwiba ibintu by’abandi. Papa we ngo iteka agashaka kumuhana, ariko nyina ngo akanga ati ntukankubitire umwana, ubundi ati reka umwana wanjye baramubeshyera, ubundi ati ni iby’ubwana azageraho abireke. Wa mwana yaje gukura ariko akurana za ngeso zose zo mu bwana, aba umujuru ruharwa(uzwi hose cyangwa wo ku rwego rwo hejuru).

Igihe kimwe ngo baramufunga ndetse bamukatira urwo gupfa. Isaha yo kumwica igeze ngo bamubajije niba nta jambo rya nyuma afite ryo kuvuga, ati iryo mfite ndaribwira mama, mumunzanire mwongorere. Nyina yaraje ngo yegera umuhungu we ngo amwongorere, maze ngo aho kugirango amwongorere, amuruma ugutwi agukuraho cyangwa se araguca , aramubwira ati “ Iki ni ikimenyetso ngusigiye mbere yuko banyica, kizabere urugero ababyeyi bose nkawe. Ati kuko iyo ureka Data akampana cya gihe nkiri umwana, sinari kugeza ku rwego nkurwo ngezeho, kandi dore bimviriyemo no gupfa” Yesu adusure.

Buriya mu bintu bikomeye Imana yaturaze kandi izanatubaza, n’abana barimo! Nasanze abana ari ibiremwa biteye ubwoba, kandi ikibazo nuko twe nk’abantu bakuru , tubibeshyaho cyane. Icya mbere twibeshya ko nta bwenge bagira, ariko niba hariho abantu b’abanyabwenge bariho n’abana.

Niba nibeshya uzabahe umwanya ubatege amatwi wumve ibibavamo! Ikindi ntibibagirwa ikintu cyababayeho cyangwa se ijambo bumvise ryaba ryiza cyangwa ribi! Uzahane umwana ariko wabanje kumusobanurira icyo umuhaniye hanyuma nyuma y’imyaka uzamubaze uti cya gihe naguhaniye iki urebe ko atabyibuka naho yaba Atari mukuru cyane.
Buriya na bibiliya ijya itubwira ngo “ menyereza umwana inzira akwiriye gucamo akiri muto ngo azarinda asaza atarayivamo”

Ndabizi neza ko hari igihe umwana ananirana pe kandi umubyeyi yaragerageje ariko nibura wowe nk’umubyeyi ukaba wumva warakoze ibyo wagombaga gukora, kandi numwana byanze bikunze igihe kiragera akibuka ibintu byose umubyeyi yajyaga amubwira, yaba uwo kwikosora akikosora.
Sinarangiza ntavuze kuburyo bwo guhana. Nasanze hari ababyeyi bahana nabi, aho kugirango bigire ingaruka nziza ku mwana ahubwo bikamugiraho ingaruka mbi z;ubuzima bwose. Hari abantu bahanana umujinya mwinshi, ibitutsi byinshi kandi ari abarokore, noneho aho kugirango byitwe guhana bikitwa guhohotera umwana.

Aho nahereye ntinya abana , igihe kimwe twagiye mu mahugurwa yitwa “ Gukira imvune zo ku mutima” ariko ikintu nakuyemo , nuko nasanze imvune abantu bose bagendana cyangwa ibikomere abantu bafite, ibyinshi biba ari ibikomere byo mu bwana . Ubwo rero mbana n’abana nitonze, ngenzura buri kintu mbabwira, kandi akenshi mbatega amatwi ngo menye uko babona ibintu.
Ntekereza ko ari byiza kwiyegereza abana bacu tukabagira inshuti ariko tukanabahana bakiri bato kuko twasanze ko umuntu udahana umwana we aba atamukunda.

Yesu aduhane umugisha