Ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose Pastor Desire

Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose.(Abaheburayo 2:18)

Iyo umuntu yageragejwe aba afite umubabaro yumva wenyine nta wundi muntu yamenya uburemere bwawo ariko Yesu we kuko yababajwe no kugeragezwa yakumva akanagukiza intimba watewe n’ ibyakubayeho.

Dore ubuzima bwa Yesu twakwigiraho:

1. Yesu bamwanze ataravuka yitwa ikinyendaro: abavukiye mu miryango itabakunda cyangwa babaye ipfumbyi ari bato Yesu bamwibonamwo

2. Yavukiye mu muvure w’inka Mariya na Yosefu babimye icumbi: Abakene isi ntibaha umwanya kuko abantu bakunda inyungu ntibakunda inshuti uramutse ufite ikibazo Yesu yakubera inshuti nzima itagutererana habe na rimwe.

3. Yesu yahunze ari uruhinja amara imyaka 3 muri Egiputa: ababaye impunzi cyangwa mu buzima bwo kuburabuzwa no kudahabwa agaciro Yesu bamwibonamwo.

4. Aho Yesu ahungukiye ntiyatuye mu mujyi yakuriye i Nazareti mu bukene bukabije nta nzu bagira bari batunzwe no kubaza: Humura ubuzima bwose urimwo Yesu yagufasha kubwakira akazanabugukuramo kuko yabubayemwo mu gihe abakire baziko abakene ari ibyo bigize

5. Yosefu yapfuye Yesu afite imyaka 19 asigara abaza agatunga benenyina batamwemera bamwita ikinyendaro: akenshi dukunda ko dukora ibyiza bakadushima ariko nubwo utagira umuntu numwe ukubwira ngo wakoze Imana ireba imirimo izakugororera kandi ntugacike intege ngo urebe gukora ibyiza ngo n’uko ntawagushimiye.

6. Yesu atangira umurimo yinjiye mu rusengero avuze ko ariwe Mesiya Imana yatumye bashaka kumwica abadiakoni bajya kumujugunya mu manga Imana iramurokora: birashobokako umuntu ageragerezwa mu rusengero abakamuruhuye akaba aribo bamukomeretsa ariko nawe Yesu yakumva akanagufasha ntukivumbure ngo wange Imana n’umurimo wayo

7. Yatoranyije intumwa buri wese yamusengeye ijoro ryose abakorera byose ariko umwe muribo niwe yamugambaniye aranamugurisha: abantu bagiye bahemukirwa nabo bagiriye neza, basangiye bahaye inka, bizeye bagasangira ubucuruzi, abo bagurije amafranga niba byarakubayeho bibwire Yesu yakumva

8. I Getsemani Yesu yarababaye agera ubwo abira ibyuya bivanzemwo amaraso intumwa ze zisinziriye yarabinginze ngo bamufashe gusenga bakomeza gusinzira: Aho watekerezako wakura ubutabazi warabubuze humura Imana izaca indi nzira ariko uzatabarwa.

9. Yesu yatanzwe n’ umutambyi mukuru mu gihe Pilato we yari yakarabye ari nta cyaha yamubonyeho: Idini ririca nta bugingo ritanga Yesu niwe utanga ubugingo wenyine uzabe umwana w’ Imana ntuzabe umunyedini kuko ubugingo n’ubwo umuntu ku giti cye(amadini ni imiryango turererwamo)

10. Ku musalaba yarababajwe yambara ubusa umubiri we yuzuye ibikomere: Birashobokako ibyakubayeho byagusigiye ingaruka n’ibikomere ariko Yesu yakomora
Inkuru nziza: nyuma y’iminsi 3 Yesu yarazutse imbaraga zamuzuye zazura n’ubuzima bwawe kandi ubu amavi yose arapfukama indimi zose zihamya Kristo ko ari Uwiteka.

Humura imigambi Imana igufiteho ni myiza numwiringira kuko yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose kuko azi intimba icyaricyo.

Pastor [email protected]

Wifuza kuzajya ubona inyigisho ukaba n’umwe wo mu agakiza family uhawe ikaze. Niba ukoresha whatsapp twandikire kuri +250788422984
Emai:[email protected]