Uburyo 4 bwo gukunda! (Igice cya 3) Pastor Desire

Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. (Abaroma 12:20)

Muri iyi nyigisho tuzarebera hamwe uburyo 4 bwo gukunda, Urukundo rwa gatatu n’ugukunda umwanzi wawe.

Iyo tuvuze ijambo UMWANZI ntabwo abarokore barivugaho rumwe bitewe n’imyumvire cyangwa ubumenyi buri wese arifiteho bamwe bakavuga ko umwanzi ari Satani gusa abandi bakemera ko habaho abanzi b’abantu.

Dawidi yavuze ko abanzi be bangana n’umusatsi wo ku mutwe, Yeremiya yavuzeko umwanzi w’umuntu azaba uwo mu rugo rwe, Yesu yavuzeko bazabanga bakabagambanira, bakabica nawe ubwe yabwiye abigishwa ko uwo bahuriza amaboko ku mbehe ariwe mwanzi we (Yuda),Isirayeli ihorana abanzi kugeza uyu munsi.

Iri jambo dusomye ritubwiye ko umwanzi niyasonza umugaburira n’uko aba ahari umurebesha amaso.

Birashoboka ko ufite abakwanga, bakuroga, bakugambanira, batishimira gutera imbere kwawe, kubaho, bifuza kupfa bakanabigerageza, none Bibiliya idusabye kubakunda, kubagaburira bashonje.

Ikibazo: Niba warananiye gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda uzakunda umwanzi wawe? Iyo ufite umuntu wanga umutima wawe uba uhambiranye n’uwe aho ugiye hose murajyana. Kubabarira umwanzi ni ukwibohoka ingoyi.

Yesu yaduhaye urugero ubwo yanyuraga i Samaliya, yakuyeho ubwanzi nta mpamvu twabona yatuma tutakibikora, Setefano abanzi be bamuteraga amabuye yabasabiye imbabazi kuko batazi icyo bakoze.

Ngufitiye inkuru nziza! Ibyo tutabasha kubwa kamere yacu Umwuka Wera abereyeho kudushoboza kwera imbuto Imana ishaka Abagalatiya 5:22-24

Senga uti: Data mu izina rya Yesu Kristo nanyuze mu banyanga binzanira ubusharire bw’Umutima, nkiza umpe no gukunda abanzi banjye kuko ari itegeko ryawe mu izina rya Yesu Kristo amen.

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama, waduhamagara kuri +250788422984.
Dusengera ibyifuzo by’abantu k’ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe.
Pastor [email protected]