Uburyo 4 bwo gukunda! (Igice cya 2) Pastor Desire

Muri iyi nyigisho tuzarebera hamwe uburyo 4 bwo gukunda, Urukundo rwa kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda.

...Ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda.” (Luka 10:27)

Umuntu wese arikunda kuruta cyane uko wabyibwira, atabanje kubisabwa navuga ko bivukanwa igikomera mu buzima ni ugukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda.

Ubwo bivuzeko ibyo wifuza byiza ko byaba mu buzima bwawe, kurya neza, kwambara neza, gutura heza, kubahwa, guhabwa agaciro, kwitabwaho, hari undi muntu wakagombye kuba ubikorera.

Kamere yacu twifuza ko ari twe tubikorerwa niyo batabidukoreye turababara tukabacira urubanza impamvu batari kubidukorera ariko dufatiye urugero kuri Yesu we yavuze ko uwitwa mukuru ahubwo akwiriye gukorera abari munsi ye.

Nari nshonje, ndwaye, nambaye ubusa, mfunzwe, ndi umushyitsi muramfasha bazamubaza ngo twakubonye ryari? azasubiza ko uworoheje hanyuma y’abandi ariwe mwabikoreye.

Yesu yavuze ko ibyo dushaka ko batugirira aribyo tubagirira natwe kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Imana izitura umuntu wese ibingana n’ibyo yakoze ari ibyiza cyangwa ibibi

Ikibazo: Imana ikwituye ibingana n’ibyo ukora wakwishima?

Gukunda abandi nk’uko twikunda Imana yabigize itegeko kandi ntekerezako izahana abaryishe. Kwitoza kubikora hari inyungu zo kwirinda ingaruka zizabikurikira.

Inama: Muri kamere yacu gukunda abandi ntibibamo, kubishobora ni ukwemera kwiyanga ugakunda abandi wigomwe ibyari binejeje kamere yawe ubishobora cyane iyo wasobanukiwe ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa.

Ubutwari ni ukwiyanga ugakunda abandi kuruta uko wikunda.

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama, waduhamagara kuri +250788422984.
Dusengera ibyifuzo by’abantu k’ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe.
Pastor [email protected]