Ubuhamya: Nakiriye Yesu ndi intagondwa y’ Umuyisilamu nari maze kwica abantu 223

Umusore w’ umusirikare wumu Isiramu yahuye na Yesu uwo munsi atahana agakiza

Ubuzima bwe bwahindutse neza neza ubwo umunsi umwe, yumvaga umumisiyoneri mu muhanda, arimo kuvuga ko Yesu ashobora gukuraho umutima uducira urubanza, ubundi agahanagura amaraso yose yuzuye ku biganza by’abantu bamwe. Iryo jambo ryaragiye rimucumita mu mutima cyane, riramushenjagura, ari nabyo byaje gutuma ahita ashyira intwaro hasi.

Uyu musore akaba yaragize ati :” Ubuzima bwanjye ndetse n’ubw’abandi nta gaciro na gacye bwari bufite, kuko navuga ko ntacyo bwari bumaze” Uko niko uyu musore witwa Zachariah Anani yavuze. Kuva ubwo kandi yahise aba Umuyobozi wa Ministere y’Ivugabutumwa yitwa : “ Evangelism Millions to Millions Ministries International", Mu Kinyarwanda twavuga ko ari : “ Ministeri Mpuzamahanga y’Ivugabutumwa ku bantu amamiriyoni n’amamiriyoni!!

Umuryango w’uyu musore, wari uw’abasilamu b’abasunite, bakaba barifuzaga ko uyu mwana wabo yazaba Imamu, ni ukuvuga umuyobozi w’Abasiramu uyobora amasengesho (nk’uko twavuga Pasitoro mu bakristo) nk’uko mu muco wabo byari byarategetswe n’ umukurambere wabo ko muri uwo muryango bagomba kujya batozwa kuba abayobozi b’idini.

Kubera iyo mpamvu rero Zachariah Anani yatangiye kujya afata amasomo ya Korowani mu ishuri ry’abasilamu. Ku myaka 13, nibwo yaje no gutangira guhabwa imyitozo ya Gisirikare kuko nyuma abamwigishaga baje kwifuza ko yazaba umusirikare ( Ibi ku babyeyi be byagombaga kubatera akanyamuneza kuko mu mico ya Kisiramu, umusirikare uguye ku rugamba bemera ko ahita ajya mu ijuru nta kindi kintu agombye gusabwa gukora).

Ikindi ni uko iyo uwo muryango ufite umwana mu ngabo uwo mwanya uhita uhabwa icyubahiro kidasanzwe, ndetse ukarindirwa umutekano mu buryo budasanzwe.

Ubwo yari amaze kurangiza kwiga ayo masomo ya gisirikare, icyo gihe ni nabwo Anani yahise afatanya n’ intagondwa z’Abasilamu gutangiza urugamba mu mugi wa Beyrouth batewe inkunga n’Umuryango Uharanira kubohoza Palestine (Organisation de Libération de la Palestine.

Nyuma y’igihe gito, uriya mutwe hamwe n’iyindi mito cyane yahise yivanga muri Hezbolla, Hamas ndetse n’utudi dutsinda duto tw’abarwana intambara ntagatifu bita “ Jihadi”. Iyo mitwe yose ikaba ihuriye ku izina rimwe rya ” Les Jihadistes”.

Nk’uko uyu musore Anani abyivugira yagize ati :” Njyewe ubwanjye, naratojwe bihagije, mpabwa ibikoresho, ubundi noherezwa kujya kwica “ abakristu n’abayahudi “, ariko kandi birumvikana abo bose nkabica ntanasize inyuma by’umwihariko :” Abanyamerika”.

Uko nicaga umuntu w’umukristo cyangwa w’umuyahudi, nabimenyeshaga abayobozi banjye ari nabo baduhaye iyo misiyo, ubundi bakansaba kubereka umurambow’uwo nishe, ibyo kandi byanemezwaga n’abandi basirikare babiri, bamara kwemeza ko koko abo bantu ari njye wabishe ubundi bamara kubyemeza, uwo mwanya uwo wishe umukristu agahita yongererwa inota muri dosiye ye, bityo ku mirimo yakoze bamara kubona agize amanota menshi akaba ashobora kuzazamurwa mu ntera.

Ubwo nari maze kugeza ku manota 223 ( birumvikana ko nari maze kwica abakristu n’abayahudi 223) , kuri njye wari umuhigo w’ubudashyikirwa, numvaga ko igisigaye ari ukwipfira nkigira mu ijuru, kandi numvaga ko gupfa kwanjye byagombaga kubaho mfite hagati y’imyaka 18 na 19.

Umunsi umwe ubwo nari gutembera mu duhanda twa Beyrouth,, naje guhura n’umu misiyoneri wakoraga igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwo gushishikariza abantu gukizwa, bavugira ubutumwa mu muhanda. Ubwo nari ngiye kumunyuraho gusa, ayo amagambo yavugaga ataza kumbuza amahoro ngo ninyumva numve arakomeye, ubundi ntiyari kunshobora na busa.

Icyo gihe yateraga hejuru ati :” Yesu Kristo ashobora kuguha ubuzima bushya, akaguha icyizere, akaguha n’agakiza ku buntu. Ubwo nyine namaze kumva ibyo, bituma mpagarara, ngirango muhate ibibazo bijyanye n’izo nyigisho ze zidasobanutse.”

Ntibyatinze, kuko nyuma naje kwisanga nabaye inshuti n’uriya mu misiyoneri, ndetse njya no kumusura. Ngezeyo naje kuhasanga Bibiriya, akaba ari nabwo bwa mbere nari nyibonye n’amaso yanjye.Ubwo uriya mu misiyoneri, afungura Ibyanditswe ahantu havuga uko Yesu yavuze ati :” Mwese abarushye n’abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura” (Matayo 11,28).

Benedata, ayo magambo uko yayasomaga, sinamenye uko yaje yinjira mu mutima wanjye, aracengera, agera no mu misokoro imbere!! Ubwo nibwo nahise mfukama nemera ko Yesu aza agatura muri njye. Mu by’ukuri, uko kwemera kwakira Yesu byabaye intangiriro z’impinduka zikomeye mu buzima bwanjye.

Icya mbere nababwira, ni uko aribwo bwa mbere nahise ngira umunezero uturutse mu kwemerera Kristo agatura muri njye.Sinigeze mpisha ukwemera kwanjye, kuko bwacyeye njya kubimenyesha ababyeyi banjye ndetse n’abandi bose twari tuziranye. Birumvikana uwabyumvaga wese ntiyabashaga kubyemera no kubyakira ko byashoboka.

Reka rero iyo nkuru izagere ku bayobozi banjye bari i Beyrouth, Yoyoyoyoyoy, umuriro waragurumanye, bahita batangira kunshinja ibyaha by’ubugambanyi, no kuba icyitso cy’umwanzi. Mu by’ukuri iki cyaha banshinjaga cyari gikomeye kuko bavugaga ko narenze ku mahame ngatatira ubwisiramu, kandi ayo mahame yaravugaga neza ko :” Umuntu wese uzinjira mu rindi dini yarigeze kuba Umwisiramu cyangwa nyuma akagira iyindi myizerere itandukanye n’ubwisiramu, ko azahanishwa igihano cy’urupfu ( " Quiconque embrasse toute autre religion sera puni de mort" ) .

“ Bavandimwe, byari bikomeye, kuko ku munsi wo kunshira urubanza nagombaga kurucirwa ndi mu musigiti uri hafi y’iwacu. Ibyo koko niko byagenze, kuko najyanywe muri uwo musigiti. Icyo gihe nahawe gusa iminsi itatu yo gutekereza ngafata umwanzuro wo kwihakana iyo myizerere nari nadukanye, nkagaruka mu idini ya Papa na Mama, bakantera icyuhagiro nkongera nkaba umusilamu. Naba mbyanze kandi, nkicwa nkava ku isi y’ababaho.

Nyuma y’iyo minsi itatu rero nari mpawe ikarangira nta gisubizo ntanze na gito, Papa yaje kwakira abashyitsi iwacu mu rugo bari baje kuharara. Abo rero bari abagabo bo mu bwoko bw’aba Kurdes bari boherejwe kuza kunyica.

Benedata, abo bagabo ubwo bari mu rugo, bagerageje inshuro 18 zose kugirango banyice ariko Imana ntiyabikunda kuko burya ubuzima bw’ubuntu bufitwe n’Imana mu biganza byayo itagutanze ntawabasha kukwica.Ibi na Papa akaba yarabihamyaga kuko yivugiraga ko ikintu cya nyuma ashobora gukora kugirango abashe kuzabana n’Imana, kwari ukuntanga ngapfa (Ngo kuko nari nayihakanye ubusilamu ngahinduka :” Umukafiri “. Akaba yaribwiraga rero ko kuntanga ngapfa yari kumubera imwe mu nzira y’ubusamo yashoboraha kumwegereza Imana no gutuma izamukingurira amarembo y’ijuru.

Mu byo bagerageje kugirango bankure ku isi rero, naja kugenda izo mfu nzisimbuka mu buryo nanjye ntabashaga kumenya, kuko bacukuraga icyobo nza kugwamo , Imana yamaze guca icyanzu.Muri izo nkaba nibuka ahantu Imana yantabaye neza neza bantegeye muri utwo duhanda twa Beyrouth ariko Imana ikanshisha mu yindi nzira nkabona bukeye kabiri.

Ubusanzwe mu mico ya Kisiramu, mu kunyica nta rundi rupfu nari gupfa uretse kunkata umuhogo, bakaba rero batari kundasa cyangwa se kundoga, nyamara nyuma yo kubona ko no kunkerera ijosi byanze, banagerageje kundoga no kundasa, ariko byose Imana ikagenda ibihindura ubusa.

Umunsi umwe rero babigezeho, banta ku nzira ndi umurambo, ariko nyuma abagiraneza banjyana kwa muganga ndi intere yenda gushiramo umwuka, ndetse bigera n’aho abaganga batangaza ko namaze kunogoka! Nyamara Imana yari itaratangaza urwo rupfu rwanjye. Nyamara n’ubwo abo baganga nta kimenyetso na kimwe babonaga cyatuma bemeza ko nkirimo akuka, umuganga umwe yumvaga umutima we ukomeza kumuhata ko yagumya kunkomanga ngo ankangure!!!

Ku bw’igitangaza cy’Imana, naje kongera ngarura akuka, ubwo mba mbayeho!!Halleluya!!! Imana ishimwe!!! Ibi njye mbifata nk’aho Umwami wanjye yari atarashaka ko musanga, bityo yanga ko ubugingo bwanjye mbushyira mu biganza bye, ngo maze nitahire mu Murwa wera w’Amahoro.Benedata, iyo ikiganza cy’Imana kiri kuri wowe, n’aho bakwica ntupfa pee!!”

Nyuma y’uko amaze gutora agatege aho mu bitaro, Anani yahise ahungira muri Liban, aho yageze akomeza kuba umutangabuhamya w’umwizerwa muri Yesu Kristo. Ubuhamya bwe bwari bufite imbaraga nyinshi. Nyuma Anani yaje gushinga umuryango witwa uw’Ivugabutumwa ryigisha Amamiriyoni n’amamiriyoni (Ministère d’Evangélisation Millions to Millions).

Nyuma y’ibi, umukozi w’Imana witwa Mansa Musa yaje kumuhimba akazina ka “ Pawulo w’ibihe bya none”. Anani avuga ashize amanga agahamya ukwemera kwe, akaba yarazengurutse muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika na Kanada avuga ubutumwa, akaba kandi yaratangaga amahugurwa anyuranye agamije kubwiriza abasilamu no kubereka inzira nziza igana Imana ariyo ya Yesu Kristo n’umusaraba we.

Uyu mugabo ibi bikorwa yakoraga byatumaga barushaho kumugirira umujinya mwinshi, ndetse bagiye bamugabaho ibitero inshuro nyinshi. Umunsi umwe ubwo yari muri USA, imodoka ye barayiteze barayitwika ubwo yari muri Leta ya MICHIGAN. Ibi byose kandi, abasilamu babikoraga bari kuvuga ko bari kurwanira ishyaka Imana yabo Allah.

Uyu musirikare ushaje, ariko wahindutse umusirikare wa KRISTO yakomeje gukora umurimo w’umwami yiringiye uburinzi bw’Imana isumba byose, akayikorera nta mususu, Umwami Imana ikomeza kumwagura mu buzima bwe.

Mu mvugo yuzuye umubabaro, Anani yagize ati :” Iyo nsubije amaso inyuma, nkareba ubuzima nabayemo, bituma nicwa n’intimba, nkababazwa cyane n’ibyo bantegekaga gukora nkiri umwana, bambeshya ko aribwo nzugururirwa imiryango y’ijuru ngo kuko nishe abantu benshi.” Kuri ubu ariko muri Kristo, nabaye icyaremwe gishya, namishagiweho amaraso y’umwana w’intama kandi ntwikirijwe ubuntu bwe n’agakiza ke!! Izina ry’Imana nirihimbazwe!!! “

Mene soZachariah Anani

Iyi nkuru yateguwe na Mark Ellis