Twige Kumenya Imana k’uburyo bw’umwihariko

Nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru . Mbese mubaca iki?

Nari umugore utigirira ikizere, wumva mpabwa agaciro nibyo nkora. Nabaga mu murimo w’Imana igihe cyose! Nabaga muri Ministere y’ ivugabutumwa y’ urusengero rwateraga imbere cyane, nakoreshaga inama kenshi zitabirwaga n’aba mama bagera kuri 400. Nari mfite parking yanditse kw’izina ryanjye ntawundi wahashyira imodoka ye, n’ icyapa cyanditseho izina ryanjye kuri Bureau.

Numvaga ndi umuntu w’igiciro, abantu bazaga kundeba ku bwinshi bakeneye inama. Abantu bari bankeneye. Nari umuntu w’igiciro! Umunsi umwe nyuma y’imyaka 5 muri ako kazi Imana iramvugisha ngiye muri ya parking y’ itorero. Irambwira iti " Joyce narangijanyije nawe ". Byarangoye kubyumva no kubyakira. Imana imbwira ngo irangijanye nanjye ? Naravuze nti hoya sinjye.

Numvaga Imana hari indi mirimo impamamagarira. Imirimo migali. Nari mfite impano yo kwigisha Bibiliya numvaga ko ishaka kunkoresha hirya y’ itorero noneho nkabwiriza amahanga nkayagenda birenze ibyo nakoreraga mu itorero. Nari mfite icyifuzo cyo kwandika n’ibitabo. Ariko numvaga aho nari ndi nari muri securite ntifuza kuhava n’umwanya nari mfite muri Eglise byari bimpagije. Nahagumye umwaka gusa. Ariko uwo mwaka warangoye, warankomereye!

Kumva mfite sentiment ya insecurite kumva ko hari ikintu nishingikirijeho kugirango numve ndi umuntu w’igiciro ( Mon titre, ma place de stationnement, mon nom sur la porte) byambuzaga guhita numvira Imana. Iri shuri (experience) byanyeretse ukuntu ndi umuntu utifitiye ikizere. Natahuye ko nari umuntu wahoraga nshaka gushimisha abandi kurusha uko nashimisha Imana.
Ntabwo numvaga kandi sinari mfite umwuzuro wa Kristo.

Muri Yesaya 2:22 haravuga ngo" Mureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru. Mbese mubaca iki? Nagombaga kwiga gushyira ibyiringiro no kwizera Imana yonyine, hanyuma nkumva ko agaciro icyubahiro biri muriyo.

Natahuye ko kubana n’Imana yonyine akaba ariyo wiringira , ntawundi wiringiye, nicyo kintu kiza kibaho. Iyo nta kindi wishingikirijeho nibwo umenya Imana by’ukuri. Niho umuntu ashingira by’ukuri imizi mu rukundo rwa Kristo, ukizera Imana yonyine niho umenya uwo uriwe muri Kristo. buri muntu wese ari afite guhitamo gukurikira umuhamagaro wa Kristo cyangwa agahitamo kubaho kugirango y’impresionner abandi cyangwa ngo abe aribo anezeza. Ubwo burenganzira nubwa abazi Kristo ku buryo bw’umwihariko.

Niba mushaka kugira umutuzo n’umudendezo by’ukuri muri Kristo, tugomba kwiga kumuha umwanya wa mbere mu bice byose by’ubuzima bwacu ( tous les aspects de votre vie). Ibiganiro, umwanya dukoresha, ubutunzi bwacu.... muri byose! Kandi kugirango umuhe umwanya wa mbere ugomba kugira ibihe nawe ukamuha umwanya.

Joyce M.