Pastor Yonggi Cho ni muntu ki?

DrPaul Yonggi Cho, ukomoka muri Korea yepfo n’umubwiriza butumwa akaba ari nawe uyoboye urusengero runini kwisi yose, yatangiye umurimo (minisiteri) muri 1958, yatangiranye umubare muto wa bayoboke bateranira mw’ihema. Hakaba ubu hari ikinyuranyo ki nini ku mubare wabantu bamaze gukorwaho na ministeri ye. Itorero rye riri Seoul Korea ryicaza abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu (60.000) kandi uwo mubare nti harimo abantu bicara hanze bagakurikiranira inyigisho ku byuma byabigenewe(ni nkuru yikinyamakuru Daily Telegraph, I Londire, yo muri Werurwe 12 1995)

Cho, afite abashumba 500 ba mukorera, ni ngengo yimari y’umwaka ingana na Miliyoni ijana ya ma Dolari ($ 100.000.000). Ntabwo ari umutungo wa Cho watumye ashobora kurenga kutemeranya na mahame ya teworoji. Ahubwo ni inyigisho yigisha ku mafaranga , no guterimbere. Cho, yizera ko aba kristo bafite uburenganzira ku butunzi. Yigisha avuga ko ubukene ari umuvumo uturuka kwa satani kandi akagira ati ububyutse bwo mu mwuka bwa Korea, nizo mbaraga zihishe z’ubukungu no gutera imbere ( yari inkuru yi kinyamakuru Daily Telegraph, yo ku wa 12 werurwe 1995)

Inkomoko ya Cho:

Cho yanze imyizerere ya buda yo mugihe cy’ubusore bwe ubwo yararembye arwaye igituntu.

Yemezako naramuka akize, azaba muganga.

Uyu mukozi w’Imana Cho,avuga ko yahinduwe nyuma yaho Yesu Kristo amusanze mugicuku, akamukiza, akamuhamagara kuba umubwiriza w’Ijambo ry’Imana aka na mwuzuza Umwuka Wera. Ku munsi yahereweho impamya bumenyi mwishuri rya Bibiliya , ni bwo yatangije ho itorero ryambere akaba ari ryo Torero azwiho cyane.

Uwitwa Synan abisobanura cyane ko icyavuyemo Yoido Full Gospel cyatangiye mu 1958 bateranira mw’ihema mu gaste gakenye cyane, gatuwe mu buryo bwa kajagari mu mugi wa Seoul. Mu 1961 uyu mukozi w’Imana Cho yongerewe abakristo igihe yabaga umusemuzi wu mu vugabutumwa Sam Todd ukomoka murusengero rwa ba nya Amerika rwa Pantekoti. Biturutse ku buryo Cho yakoranye na Todd mu giterane cye, byatumye urusengero rwa Cho rw’iyongeramo abantu. Undi musaruro mwiza Cho yungutse kubera gukorana na Todd mu giterane, niho Cho yakuye “inyigisho zo gutera imbere” imyizerere y’umuvugabutumwa nka Oral Roberts

Synan avuga ko Cho yatsinze ibintu bikomeye byishi mbere yuko ashobora kubaka urusengero rw’icaza abantu 1500. Izina ryi gikorwa cyavuye mur’ubwo butsinzi caje kwitwa “Yoido Full Gospel” Synan akomeza avuga ati kubera imbaraga z’ubu Mana zo gukora ibitangaza no gukiza indwara zari kuri Cho, byatumye abantu barushaho kwiyongera mu rusengero bagera 2000 muri 1964. Icyo gihe bitewe no kwiyongera kwa bantu Cho yagize akazi keshi kamutera kunanirwa cyane agerageza kwita ku murimo warumaze kuba munini, niko gutangiza “amateraniro mato mubyiciro bitandukanye” (cells groups) aho inshingano nyishi zitorero zahabwaga abayoboye ibyiciro bitandukanye. Bityo Cho ntiyongera kugira ishingano nyishi.

Kubera umubare munini wa bagore mwitorero akaba ari nabo bari beshi mu bayoboye yamatsinda mato, byazanye ikintu gikomeye cimpinduka mu muco wa Korea. Ya matorero mato yakomeje kuvuka ku muvuduko munini ku buryo mu mwaka 1985 hari hamaze kuvuka amatorero mato 50,000. Ibyiyongereye ku nshingano ze zo kuba umuyobozi mukuru w‘itorero ushinzwe kugenzura no gushaka uburyo umurimo warushaho gukorwa neza cyane cyane ko itorero ryari rimaze kuba rinini cyane, Cho yagizwe umuyobozi mukuru cyangwa se umugenzuzi mukuru wa Assemblies of God ya Korea yose.

Urusengero rwa Cho rwakomeje gukura binyuze mubihe bidasanzweMu mwaka 1974 umubare wa bantu wariyongereye ugera ku bantu 23.000 , muri 1979 umubare wa bantu warenze 100,000. Iteraniro ry’abantu bangana batyo byari bigoye kubamenya. Uko gukura kw ‘itorero mu buryo budasanzwe byarakomeje , nyuma yimyaka 15 hari hamaze kwiyongera ibihumbi bya bantu.

Synan avuga ko haraho byageze mu kwezi hakiyongera abantu bangana 10,000. Mu mwaka wa 1994 abantu bari bamaze kuba 700,000, itorero ryari rimaze gufata umwanya wa mbere wo kwicaza abantu benshi ubwo ryakabakabaga abantu bagera kuri 1,000,000.

Byiyongereye ku shingano Cho yari afite zo kuba umushumba , Cho yari numwanditsi ukomeye azwi ku bitabo nka (the controversial) Fourth Dimension, Successful Home Church Cell Groups and Prosperity, Our Three-Fold Blessings in Christ. Cho yakoresheje inyigisho zibi bitabo bikaba byaramufashije gushimangira guterimbere bishingiye muri Bibiliya hamwe nu bumenyi yari afite muri Teworojiya.

."( mu wi 1976, Cho yatangije uburyo mpuza mahanga bwo gukuza itorero, “itsinda ry’abashumba bahuje imyizerere n’uburyo bwo gukuza itorero kwisi yose.” Mu buryo bwo gushimangira umurimo mugari yaramaze gutangira , Cho yatangije ikinyamakuru yise Kook Min Daily News. Mu mwaka 1994 iki kinyamakuru cyaramamaye cyane binyuze mu ba ba kirsto 700,000. Synan avuga ko iki kinyamakuru cyagize imbaraga nyishi kibera ijwi aba Kirsto bo muri Korea . Synan avuga ko imyumvire (Doctrine) ya Cho hamwe na Yoido Full Gospel Church ari yo yigishwa mu matorero ya Pantekote kw’isi . Synan akomeza avuga ko ubutumwa bwigishwa mu matorero bushingiye ku ngingo “ 5 ” arizo , Agakiza, Umwuka Wera, Gukira By’ubu Mana, Umugisha, no kugaruka ka Yesu Kristo bwa kabiri.

Amen!!