Nyuma yo guhura na Yesu yahindutse umukristo yari Umubudisite

Ni musore avuga ko yavukiye mu umuryango w’ Ababudisite muri Thailande, umuryango we ukaba wari uturiye urusengero rw’ababudiste ndetse amashuri yayigiraga kuri uru rusengero. Sekuru yari umuntu ukomeye muri iri dini dore ko yari icyitegererezo muri uru rusengero.

Ageze ku myaka 13 yaje kubona ishusho y’umusaraba ku umutako wari waguzwe na mugenzi we abonye ububabare bw’uwarari k’umusaraba atangira kubyibazaho, ariko yaje kubisobanukirwa neza bitewe n’umwarimu wabigishaga wababwiye ko tariki 25 Ukuboza ari ikiruhuko kuberako baba bibuka Yesu ugereranywa ba Bouddha iwabo.

Ijoro rimwe baje kumva ikiganiro cy’ivugabutumwa cyakorwaga n’umuryango wa gikirisitu muri Thaiwan, aza kubona akanya ko gukomeza gukurikira iki kiganiro neza, aza kumva bavuga ngo muzi impamvu Yesu yavukiye mu umuvure? Ngo ni uko isi itari ifite aho avukira, barabaza ngo umufiteye umwanya?

Ariko abo mumuryango we ntibabyizeye ariko we yumvise ijwi rye amuhamagara mu ruganiriro mu mwijima arasohoka aramwitaba, arangije aramubwira ngo amufiteye aho yacumbika amusaba kuza.

Yaje kumva itangazo rimenyesha abashaka kujya babona inyigisho z’ijambo ry’Imana, bituma asobanukirwa neza ukuri ubutumwa bwiza abwakira anezerewe, nyuma y’imyaka yumva ubutumwa yatangiye kugereranya imyigishirize ya Gikirisitu n’iya Boudha bituma asanga ntahantu bihuriye yari ari mu umwijima w’icuraburindi.

Ariko kuko Atari afite aho gusengera yasengeraga aho asanzwe asengera kuko yari atarabona aho gusengera nyuma nibwo haje kuza abamisiyoneri atangira noneho gukorera Imana abohotse nuburyo bwo gusenga neza abohotse.

Yakomeje kubona urukundo rw’Imana mu ijambo ry’Imana aza gutangira kwigira umubatizo abatizwa ku myaka 17, bituma arenganwa kuko abo mu umuryango we batumvaga ibyo arimo ariko hamwe no gufashwa n’Imana ntabwo yigeze abivamo.

Ubukirisitu bwahinduye ubuzima bwe n’imibereho ye kuko byatumye amasuri ye ahagarara, areka n’inshuti ze zimwe bafatanyaga kunywa itabi, imico ye n’indanga gaciro ze byarahindutse kuburyo bugaragara.

[email protected]