Nta kintu kigora nko gushaka gukorera Imana na satani icyarimwe! Alice Rugerindinda

“Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w’ukuri, inkomoko y’ibyo Imana yaremye aravuga aya magambo ati: “Nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize! Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje , ntubire, ngiye kukuruka” Ibyahishuwe 3: 14-15

(I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other! But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth!) Revelation 3:15-16

Aya magambo yandikiwe itorero ry’I Lawodokiya, ariko iyo umuntu yitegereje, asanga ibi byiciro bitatu n’ubu biriho! Ahubwo ndibaza ngo buriya byakworohera umuntu kumenya icyiciro arimo. Ibyo byiciro ni bitatu: Ukonje , ushyushe, uw’akazuyazi.

Ukonje

Uwo Bibiliya igereranya n’umuntu ukonje mubigendanye no kwiyegurira Imana ukaba uwayo, ni ubuzima butagira Imana, aho ushobora gusanga umuntu utajya usenga, utemera Imana, ugotomera ibyaha nk’ugotomera amazi, utagira aho yihanira kuko atumva ko ari na ngombwa. Uwo muntu ntiyitaye no ku iherezo ry’ubugingo bwe, ubundi yumva yihagije nta Mana akeneye .

Hari n’igihe aba azi Imana ariko kwihana byaramunaniye, mbese agakora ibyaha ku mugaragaro akaba ruharwa wajya unamubaza akakubwira ko we adasenga ( ko atakiriye Yesu nk’Umwami n’Umukiza we).

Ubize

Nk’uko tubisanga muri 2 Abakorinto 5:17 “Umuntu wese iyo ari muri kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Dore byose biba bihindutse bishya”. Uyu muntu ubize ni uwamaze guhinduka icyaremwe gishya kandi n’imibereho ye mishya ikaba ibigaragaza, atari ikibazo cy’idini asengeramo, umurimo se ashinzwe mu idini, imyaka amazemo, igihagararo, ubutunzi se afite.

Akazuyazi

Uyu muntu ibye ntibisobanuka neza kuko ntari mu cyiciro cy’abakonje ngo bigire inzira, ntari no mu bashyushye. Bene aba baravangavanga, ukamusanga mu materaniro mu rusengero, wagera no hanze ugasanga arimo gukubita umuntu cyangwa barwana. Akaza mu rusengero akitanga, agatanga ubutunzi bwe ngo bukoreshwe mu murimo w’Imana, ariko ntumubaze ibijyanye n’umurimo wo kwera no gukiranuka, kandi Bibiliya ivuga ko abera aribo bazabona Imana. Hari n’igihe aba babita ba ngesonziza, bikarangirira aho kandi hari n’indi ntambwe yagombye gutera.

Bibiliya Ijambo ry’Imana yanditsemo ngo: “ Ubonye iyaba wari ukonje cyangwa ngo ube ushyushye”

Iwacu babyita ngo ni ukumesa kamwe, ukerura ku mugaragaro ko rwose ufashe icyerecyezo kimwe kizakugeza mu ijuru cyangwa se ukemeza ko ugiye gukorera satani nubwo ataribyo tukwifuriza, kuko na Bibiliya ivuga ko nta muntu wakeza abami babiri. Yesu abasobanurire

Alice