Niyo gusa ibasha guhindura umubabaro wawe mo ishimwe

Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina, n’abahungu be n’abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga, ariko rero Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara……… Bukeye bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y’Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n’umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w’umuhungu amwita Samweli ati “Kuko namusabye Uwiteka. “1 Samweli 1: 4-20”

Aha dusomye inkuru za Elukana wari ufite abagore babiri Hana na Penina, Bibiliya itwereka ko Hana yari ingumba ariko mucyeba we akaba yarabyaraga, ubu bugumba bukaba bwarabereye Hana ikigeragezo gikomeye, bumutera kwiheba, no kwigunga, turabona kandi ko mucyeba we yabwuririye ho bikamutera kumusuzugura ndetse akanamucyurira bikomeye, gusa n’ubwo mucyeba we Penina yamukinaga ku mubyimba, umugabo we Elukana we yageragezaga kumwihanganisha akamwereka ko amukundaga rwose, gusa bikaba iby’ubusa umutima we ukarushaho gushenguka bitewe no kubura urubyaro, kugeza n’aho kurya byamunaniraga.

Maze abonye ko umubabaro n’agahinda bigiye kumwica yigira inama yo guhungira ku mana kuko yumvaga gutabarwa kwe ariho kwaturuka honyine.

Uyu mubabaro yagize yawuhuje na Sara umugore wa Aburahamu, nk’uko tubisoma mu itangiriro ibice 17 na 18 aho Yari ingumba nyamara aza guhabwa isezerano ryo kuzabyara umwana w’umuhungu, gusa n’ubwo yahawe isezerano aka gahinda katumye agira kwizera gucye yigira inama yo gusaba Aburahamu gutera inda umuja we Hagari dore ko umugabo nta kibazo yari afite, kugirango amubyarire umwana babashe kwitwa ko bafite umwana, ariko ntiyamenya ko ahubwo arimo kwihamagarira umubabaro kuko uyu muja nyuma yo gusama yatangiye gusuzugura Hana bikabije, kugeza aho afatiye icyemezo cyo kumwirukana.

Ubuzima bw’aba babyeyi bombi, muri iri somo turabwifashisha mu gusobanukirwa neza imbaraga n’uruhare Imana ifite muguhindura no gukuraho imibabaro yacu ikayisimbuza umunezero n’ibyishimo, kuba mu bigeragezo ni ubuzima duhuriyeho twese, ariko bigenda birutanwa bitewe n’uko byaje, icyabizanye ndetse n’uwo bigezeho, ariko muri byose Imana niyo ibasha guhindura umubabaro ikawusimbuza ishimwe.

Nyuma y’amarira menshi Hana yarize, Imana yamuhaye umwana w’umuhungu amwita Samweli, Sara na Aburahamu nabo Imana ibaha Isaka nyuma y’Imyaka ijana Aburahamu yari amaze, Iyi mana yabatabaye niyo natwe twizeye, iracyakora imirimo n’ibitangaza kandi yumva gutaka kwacu, mu mibabaro urimo birashoboka ko abantu ntako batagize ngo bakwihanganishe ariko nta gisubizo cya burundu baguha keretse Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo guhindura ayo marira agahinduka ibitwenge, niyo itanga ibisubizo aho twananiwe, uyu munsi nyemerera uyizere nawe irahindura ibyawe, wishime unezerwe, amahoro adashira atahe muri wowe ibihe bidashira Amen.

Ernest RUTAGUNGIRA