Ni ibiki wumva uwo mwashakanye yagukorera kugirango wumve uguwe neza cyane

“What could your spouse do for you that would make you the happiest?”

Ntekereza ko impamvu umuntu ashaka “ se marrier” ari ukugirango abone umuntu wo kubana nawe akaramata, mu munezero. Mu rusengero tujya turahira ngo tuzabana akaramata, tuzatandukanywa n’urupfu cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero uretse ko Yesu naza gutwara itorero nituba twembi dukijijwe neza nizera ko nta gutandukana.

Ikibazo gihari muri iki gihe ni uko ingo nyinshi cyane usanga abantu babana ari nko kwihambira kubera kubura uko umuntu yabigenza ariko umunezero wuwo mubana warashize kera. Imana iturengere. Kandi akenshi bipfira mu itangira , cyane ko muba mubanye mutaravukiye ahantu hamwe, mufite uburere butandukanye, amateka atandukanye, iyo hatabaye kuganira kubibashimisha n’ibibabangamira, umuntu akomeza abibika mu mutima, umutima ukazageraho ukazinukwa cyangwa mu yandi magambo ukivumbura umuntu agasigara aba ahantu umutima waragiye kera. Ni ibintu bikomeye cyane.

Hari umuntu wigeze kunganiriza akambwira ati ari ukongera guhitamo sinakongera guhitamo madame ( yavugaga uwo babana).
Nandika iri jambo nakwifurizaga ko washyiraho uburyo bwiza bwo kumenya ibyo uwo mwashakanye akunda, ndetse n’uburyo bwiza bwo kumenyesha uwo mwashakanye ibintu byatuma mubana mu rugo wishimye uguwe neza, noneho nawe yaba ari umunyabwenge yifuza urugo rw’ibyishimo akagerageza kubyitwararika.

Umukozi w’Imana umwe yaratubwiye ngo urugo rwiza ni paradizo yo mu isi itegura iyo tuzabamo mu ijuru, naho urugo rubi rukaba umuriro wo mu isi kandi kuwucika ngo uzagere mu ijuru bikaba bitoroshye! Yesu aturwanirire
“What could your spouse do for you that would make you the happiest?”

Sinzi niba muzabiganiraho mwasenze cyangwa mwasohotse ariko ni byiza ko ubimenya niba ushaka urugo rw’umunezero kandi ntibibe kubimenya gusa ahubwo bikaba no kubishyira mu bikorwa. Ibihe byiza