Ni gute warushaho kubana neza n’uwo mwashakanye?

Urukundo rurenga ibigeragezo, gukunda uwo mwashakanye bisaba kuba inyangamugayo no gufashanya, birashoboka ko uwo mwashakanye adaha agaciro uburyo umufasha, ariko n’ubwo ibyo bibaho icy’íngenzi ukwiriye kumenya ni uko uri umuntu wo kumufasha kumuteza imbere kandi ukamufasha gufata umwanya we ukwiriye mu buzimaBibaho ko umwe mu bashakanye yita ku byifuzo bye kuruta uko yakwita ku bya mugenzi we aribyo twakita nko kwikunda no kwihugiraho.

Mu buzima iyo ubereye inyangamugayo uwo mwashakanye ubiboneramo inyungu nyinshi kandi nawe ashobora kubona ibyo umukorera bikamutera kugukunda no kugira ibintu byiza agukorera. Nk’uko ijambo ry’Imana ribivuga muri Luka 6:38 ngo mutange namwe muzahabwa; urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye ni rwo muzagererwamo, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. N’ubwo uwo mwashakanye atabasha kugukunda uko bikwiriye Imana igusezeranya gusarura icyo ubiba.

Nk’uko Michelle Brugnoli, umufasha wa Carlo Brugnoli akaba n’umuvugabutumwa yabivuze, hari igihe umwe mu bashakanye ashobora gutwarwa n’akazi runaka akora cyangwa n’ikindi kintu runaka akunda bityo bigatuma umwe muri bo avunika cyane mu rugo. Icyo wakora ni ukumushishikariza gukora icyo akunda ariko akacyitaho cyane igihe gifitiye inyungu umuryango we.

Ariko n’ubwo izo nama zose wazimugira icyaba cyiza cyane ni ukumusengera kuko isengesho ari intwaro. Kwisengera wowe ku giti cyawe ntibihagije niyo mpamvu ari ingenzi cyane kandi gusengana n’uwo mwashakanye mugasengerana kandi mukikorerana imitwaro, kuko gusenga bizana ibisubizo.

ISUGI Gloriose/agakiza.org