Menya niba umukuzi wawe akubaha

Urukundo rwose ntirugira intego zimwe. Abantu batandukanye ku mico n’imyifatire ndetse n’uburere niyo mpamvu uburyo bwo kubana ku bantu butandukanye. By’umwihariko ubundi urukundo rw’ukuri abarurimo baranubahana, icyo kikaba kimwe mu bimenyetso by’urukundo rw’ukuri kandi rufite intego nziza. Urubuga the discovery health rukubwira bimwe mu byakwereka ko umukunzi wawe akubaha, bivuze ko agufiteho intego nziza.

Yumva ibyo umubwira akanubaha ibyiyumviro byawe.Niba umubwiye ikintu akumva ko akurikije uko wakimubwiye nta mikino irimo cyangwa se wamukinishaga.Niba umubwiye ko utameze neza,akirinda kugusakurisha akomeza akubaza icyo wabaye kandi wamaze kukimubwira cyangwa se ngo yivumbure ngo ntumwitayeho.

Niba akubonyeho ikibi ntatinya kukikubazaho mu kinyabupfura kugira ngo agufashe no kugikosora mu nzira nziza kandi hakiri kare hatari hagira undi muntu utari umukunzi wawe ukikubwira.

Aha agaciro ibitekerezo byawe.ahora akugisha inama kandi akishimira ndetse akanagushimira inama nziza umuhaye,iyo umuhaye ntimuyumvikaneho nawe akakubwira uko abyumva mu kinyabupfura.

Abashije gucisha make kugirango mwumvikane ku kintu mutari kumva kimwe. Niba azi kuguha akanya nawe ukamubwira icyo utekereza ku ngingo runaka, ntaguce mu ijambo cyangwa ngo ubone arasahuranwa kuvuga kandi nawe ukiri kuvuga.

Aragushima,yumva ko akantu kose umukoreye agahaye agaciro kabone niyo kaba ari gato ukabona we yakagize ikintu gifatika.

Azi kugusaba imbabazi ariwe ubyibwirije igihe cyose yagukoshereje kandi akazisaba neza akwereka ko ikosa rye aryumva,ariciriye bugufi,izo mbabazi asabye zimuvuye ku mutima kandi akakwemerera kutazarisubira niba ari ikosa wamweretse ko ryakubabaje.

Afatanya nawe kwishimira intsinzi cyangwa irindi terambere iryo ariryo ryose ugezeho kandi ukabona arifuza kugufasha gukomeza gutera imbere.

Azi kubaha inshuti zawe ndetse n’abavandimwe bawe,akabitaho, akabaha umwanya we,…

Ahora akurwanira ishyaka ashaka ko wagaragara neza mu bandi akubwira imyambaro wambara ikakubera, itakwambika ubusa, kandi itanakubuza amahoro.

Amenya kwifatanya nawe mu bihe byose urimo:ibyishimo,agahinda,umunaniro,…