Menya neza rimwe mu mabanga ryo kurushaho kuba umukire!

“ Hari umuntu utanga akwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hariho uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa” Imigani 11: 24-25

Muri Bibiliya Ntagatifu handitse ngo : “Hariho abatanga batitangiriye itama, bakongererwa, hari n’abagundira ibintu bagakabya, bagatindahara. Umutima ugira ubuntu uzatengamara, uwicira inyota abandi nawe azayikizwa”

Iyi nyigisho itandukanye cyane n’ukuri kumenyerewe. Ubundi tuziko kugira imibare myinshi cyane aribyo bituma umuntu yunguka, agakira, akirundaho ibintu byinshi. Ariko iri jambo ryo rikavugango utanga akwiragiza ( ahantu hose atitangiriye itama, yishimye) ngo azarushaho kunguka.

Aha ntibivuze gusesagura ujugunya, umena ibyo kurya, usengera iza yose, oya, bivuze kurekura ugafasha abababaye, ukagaburira abashonje, ukitanga mu murimo w’Imana uko Imana izakuyobora.
Hari ahantu nigeze gusengera kuri bonane ( Umunsi wo gutangira umwaka mushya) nsanga bakoze ikintu cyiza nakunze, chorale yaje gushima yikoreye imifuka y”ibirayi, iy’ifu y’ubugari bw’imyumbati, imiceri….. bashima Imana banagaburira abashonji bo muribo , icyo kintu cyankoze ku mutima.

Bambwiye n’undi mugabo ngo wari umukire ariko w’umunyabuntu bwinshi ,ngo wajyaga agira igihe akuzuza ikamyoneti ye ibirayi akagenda akabisuka ku rusengero kugirango bagaburire abashonji bo muribo! Nabyo byankoze ku mutima kandi nzi neza ko binakora ku mutima w’Imana.

“ Ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z’urugomo, mugahambura imigozi y’uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby’agahato byose. Kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira munzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu.

Maze rero umucyo wawe uzaherako utambike nk’umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy’Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati : “ Ndi hano” Yesaya 58: 6-9
Uwiteka adusobanurire. Ibihe byiza

Alice