Matayo 2:6

Nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ari ho hazaturuka umutware, uzaragira ubwoko bwanjye bw’ Abisirayeli.