MFASHA DUSENGERE ABAKAMPA BO MURI BUSHINWA

“Ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir’ibisarurwa, yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye.” (Mat.9:37-38)

Mu rwego rwo kwifatanya n’abantu benshi hirya no hino ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n’Ubutumwa Bwiza, kuri iyi tariki ya 23 kanama 2016 turasengera Abakampa.

Abakampa batuye mu gace ka Tibeti ho mu majyaruguru y’Ubushinwa, ahabarurwa abagera ku bihumbi 147. Biragoye kuba wabona umuntu wo muri ubu bwoko ahandi hantu hatari muri kariya gace.

Abakampa bituriye mu misozi miremire, kandi ntibatura ahantu hamwe igihe kirekire; ahubwo bahora bimuka bakurikiye ahari ubwatsi bw’amatungo. Bazwiho kugira urugomo cyane, ndetse bakaba baragiye bibasira ba mukerarugendo muri ako gace.
Inzitizi

Kubera uburyo agace batuyemo kitaruye, ndetse aha hakaniyongeraho kuba Abakampa bahora bimuka , ntibyoroshye kubabwiriza ndetse no gutangizayo amatorero. Bityo nta torero na rimwe ribarizwa aho batuye. Nubwo benshi muri bo bavuga ko ari Ababudisiti, usanga imigenzereze yabo itandukanye cyane n’amahame ya Budizimi.

Ibyifuzo byo gusengera

• Imana yohereze Abamisiyoneri babasha kuvuga Ubutumwa Bwiza mu bwoko bw’Abakampa
• Ko haboneka Bibiliya yuzuye mu rurimi bavuga.

Ijambo ry’umunsi

1 Ngoma 16: 24-25 “Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, Imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gusingizwa cyane, Kandi ateye ubwoba arusha imana zose.”

Ushobora gusangira aya makuru n’inshuti zawe wifashishije imbuga nkoranyambaga nka www. facebook.com, cyangwa se ubundi buryo bukoroheye, kwigomwa umwanya naho waba ari muto ukazirikana abatarumva Ubutumwa Bwiza mu buryo bw’isengesho ni iby’igiciro cyane mu maso y’Imana. Imana iguhe umugisha!
 Ku babasha kumva ururimi rw’Icyongereza mushobora gukurikira gahunda ya buri munsi yo gusengera amoko atarumva Ubutumwa Bwiza kuri http://www.unreachedoftheday.org/ cyangwa http://www.cornerstonenc.org/unreached-of-the-day/

Ange Victor UWIMANA (+250)788552883/ (+250)725151463.
[email protected]